Dzsingisz kán személy

Christopher Moore: Mocskos meló
Bill Bryson: Majdnem minden rövid története
V. G. Jan: Dzsingisz kán
A mongolok titkos története
Dzsingisz kán – Obrusánszky Borbála: A bölcsesség kulcsa
Grigol Abasidze: A koronás csábító
Conn Iggulden: A nyíl urai
Conn Iggulden: A hegyek csontjai
Bárdos László: Szóérintő
Komornik Ferenc: Távolodó jurták
James S. A. Corey: Leviatán ébredése
Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz
Kevin Hearne: Hounded – Üldöztetve
Mircea Cărtărescu: A test
Rupert Isaacson: Lóháton
Philip Zimbardo – Nikita D. Coulombe: Nincs kapcsolat
Neil Gaiman – Michael Reaves: Köztesvilág
Weöres Sándor: Rapszódia a kivívott szabadságról
!

Djingis Khan


Idézetek

Sheila_7>!

„Mesélsz nekem Dzsingisz kán bordélyairól fürdés közben?"
Nem bordélyáról, hanem hordájáról. De most, hogy mondod, volt neki mindkettő.
„Elfoglalt fickó lehetett."
Ne is mondd!

69. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Atticus O’Sullivan · Dzsingisz kán · Oberon
Kuszma P>!

AZ ÉRZELMES ZSARNOK

Dzsingiz kán hazatér, öt gyermek atyja,
rablást, népirtást messzire hagyott,
a tört-lábú kanárit megsiratja
s a kertben öntözget liliomot.
(1952)

39. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Dzsingisz kán
BorsoB>!

Minden atom, amely az olvasót felépíti, valamikor már több csillagnak is része volt, és több millió élő szervezeté is. Olyan sok atomból állunk, és ezek sorsa halálunk után olyan különböző, hogy atomjaink közül körülbelül egymilliárdnak jó esélye van arra, hogy előzőleg valamikor Shakespeare teste felépítésében működtek közre. További egy-egy milliárdra számíthatunk Buddhából, Dzsingisz kánból és Beethovenből, vagy bárki másból, aki előttünk legalább egy-két évszázaddal élt. Mivel az atomoknak kell néhány évtized, mire alaposan elkeverednek a világban, ne is számítsunk rá, hogy egyhamar eljut hozzánk egy csipet Elvis Presley.

130. oldal

csartak P>!

– Hallott már Dzsingisz Kánról?
– Miről? – szólalt meg szinte egyszerre Holden és Fred. Miller csak kifejezéstelen tekintettel meredt Dresdenre, és páncéllal fedett combjához ütögette a pisztolyát.
– Dzsingisz Kánról. Egyes történészek úgy vélik, hogy Dzsingisz Kán a Földön élő emberiség negyedét elpusztította hódításai során – magyarázta Dresden. – Mindezt egy olyan birodalom megteremtéséért, amelynek szétesése a halála pillanatában megkezdődött. Mai léptékkel mérve ez tízmilliárd embert jelentene, csupán azért, hogy egyetlen nemzedékre hatással legyen. Másfélre. Ezzel összevetve az Eros még csak kerekítési hibának sem mondható.

432. oldal

fowler P>!

Tíz napja voltam a táborban, de egy egész életnek tűnt. És nem egy boldog életnek. Inkább olyannak, amiből arra következtetsz, hogy az előző életedben Dzsingisz kán lehettél, és még mindig törleszted a karmikus adósságot.

81. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Dzsingisz kán
Sli P>!

Dzsingisz kán pedig, ahogy kán lett, így szólt Boorcsuhoz meg Dzselméhez:
Amikor árnyamon kívül más társam nem volt, ti ketten árnyaim voltatok, lelkembe nyugalmat hoztatok. Lelkemben legyen a helyetek. Mikor a lófarkon kívül nem volt más ostorom, kísérőimül szegődtetek, szívembe nyugalmat hoztatok. Szívemben legyen a helyetek.

37. oldal, Harmadik könyv (Osiris, 2004)

Kapcsolódó szócikkek: Dzsingisz kán · lélek · nyugalom · szív
Nazanszkij >!

A fiatal nő alázatosan térdre borult a gyerek előtt, aki kinyújtotta kezecskéjét, és megérintette fején a hajtincseit. „Coca”, mondta érthetően, de a korához képest mégis tompa hangon. Ártatlanul, kedvesen, saját sorsáról mit sem sejtve elmosolyodott, nem tudta leolvasni a homlokára írt vadállat számát, ami fel sem tűnik, amíg nem nézel először tükörbe, vagyis amíg az agy áttetsző rétegeihez nem adódik hozzá az utolsó, a színezüst réteg, amelyen a többi visszaverődik, létrehozva az utolsó szót, a tükrök gyümölcsét: én. Természetesen ugyanúgy mosolygott a saját gyerekágyában, az eldugott ausztriai faluban Adolf is, ugyanúgy nyújtotta kezét az anyjának Dzsingiz is egy vadregényes jurtában, ugyanúgy nevettek, kuncogtak, gügyögtek, csodálkozva néztek a világra a sorozatgyilkosok, a nagy világmegváltók és egy igazságosabb világ építői is, nem sejtve, hogy csak vért és borzalmat hoznak a világra, a test és a lélek gyilkosai, akik loptak, csaltak, hazudtak, elkurvultak, és halottakat idéztek, akik kifaragtatták a saját képmásukat, akik nem tisztelték a szüleiket, és akik képtelenek voltak teljes odaadással, szívvel-lélekkel szeretni az Istent. Amikor gödröcskés arcával a kis Adolf rád nevet, csak annyit tehetsz, hogy egy panorámás hallucinációban előre látod Majdanek, Dachau és Auschwitz poklát, és alázatos szívével térdre borulsz, mint Zoszima, a kölcsönostor előtt, amellyel Isten a népeket sújtja, mert még a pólyában megölni vagy megnyomorítani a későbbi gyilkost ugyanolyan felháborító szentségtörés, mint azt kívánni, hogy ne lett légyen megtörtént tény a keresztre feszítés és Krisztus halála – mindnyájunk bűneiért.

460-461. oldal, III. rész (L'Harmattan, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · Auschwitz · Dachau · Dzsingisz kán · Majdanek
ppayter>!

A mongol történettudomány differenciáltan ítéli meg Dzsingisz kánt és utódait. Belpolitikájukat, s különösen azt, amit az államszervezet építéséért, a hadsereg megteremtéséért, a kultúra fejlesztéséért tettek – pozitívnak tartják, de a külpolitikát – ami, mi tagadás, más országok kirablásával volt egyenlő – népellenesnek és reakciósnak ítéli. A hódító háborúk, a „tatárjárás” szenvedést okoztak a világnak, és visszatartották Mongóliában a termelőerők fejlődését.

E tárgyilagos történetszemlélet példás tisztelettel adózik ugyanezen kor viszonylag fejlett kultúrájának.

14. oldal - Bogdo palotájában

Kapcsolódó szócikkek: Dzsingisz kán · kommunizmus · propaganda
1 hozzászólás
ursus>!

Kacsun megrázta a fejét.
– Nem városokat akarok. Lovas nép vagyunk, bátyám. Mindig is azok leszünk. De talán építhetnénk egy fővárost a nemzetnek. Annak alapján, amit Temüge mondott, el tudok képzelni hatalmas gyakorlótereket az embereimnek, egy helyet a gyerekeinknek, akik sosem ismerik meg azt a félelmet, amit mi.
– Elpuhulnak – mondta Dzsingisz. – Olyan gyengék és mihasznák lesznek, mint a csinek. Aztán egy napon jön lóháton valaki, keményen, hajlékonyan, veszedelmesen. Akkor hová lesz a népünk?

487. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Dzsingisz kán · Kacsun
Eszter01>!

– Milyen ez a csodálatos hadvezér Dzsingisz kán?
– Magas növésű, és noha már hatvanéves elmúlt, igen erős. Nehéz léptei, esetlen mozdulatai medvére emlékeztetnek, ravaszsága rókáéhoz hasonló, haragja kígyóméreg, szilajsága a párducé; fáradhatatlan, mint a sivatag tevéje, és bőkezűsége azok iránt, akiket érdemesnek tart a jutalomra, a vérszomjas tigrist juttatja az ember eszébe, amely a maga kölykeit gyöngéden dédelgeti. Magas homloka van, hosszú, keskeny szakálla és sárga, rebbenéstelen nézésű macskaszeme. Kánjai, éppen úgy, mint egyszerű katonái, jobban félnek tőle, mint a tűzvésztől vagy a villámtól. De ha parancsot adna tíz harcosának, hogy rohanjanak rá ezerfőnyi ellenségre, habozás nélkül indulnának a támadásra, mert vakon bíznak benne, hogy a győzelem csak Dzsingisz kán oldalán lehet…

134. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Dzsingisz kán