Drew Anderson személy

Johanna Lindsey: Csodatévő szerelem
Johanna Lindsey: Tengernyi szerelem
Johanna Lindsey: Szívem ellopott kincsei
Johanna Lindsey: A vágy foglyai
Johanna Lindsey: Az igazi

Idézetek

Szelén>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Rossz hírem van számodra.
– Ez nem lep meg – húzta el a száját a férfi.
A lány úgy döntött, hogy nem vesz tudomást erről a megjegyzésről.
– Már foglalt az a kabin, amelyben el akartalak szállásolni.
– És?
– Ott szabadon engedhettelek volna, de mivel most itt kell maradnod…
– Nem tarthatsz a végtelenségig megkötözve – vágott a szavába a férfi, és egész teste megfeszült a felháborodástól. – Esetleg azt akarod, hogy a kezedből egyek?
A lány megrázta a fejét.
– Ez nem szerepel a terveim között. Úgy döntöttem, hogy láncon leszel… ha találunk rabláncot a hajón. Az embereim már keresik.
– Tehát az ágyadhoz leszek láncolva? És erre mondtad azt, hogy rossz
hír?

Kapcsolódó szócikkek: Drew Anderson · Gabrielle Brooks
Szelén>!

– Goromba? – érdeklődött James. – Ez nem meglepő, hiszen amerikai.
– Ne kezdd már megint, Malory! – morogta Drew.
– Most egyáltalán nem alkalmas az idő.
– Dehogynem, drága fiam – tiltakozott James. – Mindig szívesen emlegetem, hogy milyen otromba és barbár…
– James Malory, azonnal hagyd abba! – förmedt rá a férjére Georgina, aki éppen ekkor toppant be a szalonba. Gyorsan a két férfi közé állt. – Egy percre nem hagyhatlak titeket magatokra ugyanabban a helyiségben? – kérdezte felháborodottan.
– Dehogynem, drágám – mentegetőzött James. – Nézd meg Drew-t. Még mindig talpon van.

Kapcsolódó szócikkek: Drew Anderson · Georgina Anderson · James Malory
Ercsusz>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Georgina! – csattant fel a háta mögött Drew figyelmeztető hangja. – Leveszem az övemet!
A lány megpördült, és látta, hogy a férfi nem készül ilyesmire. De a bátyja jóképű arcán látszott, hogy ha nem tűnik el azonnal a szeme elől, meggondolhatja magát. Ám a lány nem futamodott meg; a Triton százkilencven centiméter magas kapitánya elé lépett, és egyenesen a szemébe nézett.
– Érzéketlen tuskó vagy, Drew. Malcolm egy másik nőt vett el feleségül, te pedig nem tudsz mást tenni, mint kiabálni velem. – Ezzel keserves sírásra fakadt.
Mac undorodva húzta el a száját. Hihetetlen, hogy egy férfit ilyen könnyen le lehessen fegyverezni, mint Drew Andersont.

Kapcsolódó szócikkek: Drew Anderson · Georgina Anderson
Ercsusz>!

– Fogd be a szád, Georgie! – förmedt rá Warren.
– Nem! Ha Clinton is itt van, akkor nem tartozom engedelmességgel neked, Warren Anderson! – A lány felkapta az első keze ügyébe eső tárgyat. – Azonnal hagyd abba, különben… hozzád vágom.
A férfi azonnal megtorpant. Talán meglepődött, hogy a lány most az egyszer így szembefordult vele. Az is lehet, hogy komolyan vette a figyelmeztetését, és attól félt, hogy valóban fejbe kólintja. Clinton is megdermedt. Mindkét férfi riadtnak tűnt.
– Tedd le azt a vázát, Georgie – szólalt meg Clinton fojtott hangon. – Túl értékes ahhoz, hogy széttörd Warren fején.
– Ő biztosan nem így gondolja – válaszolta a lány gúnyosan.
– De igen – hebegte Warren.
– Az ég szerelmére, Georgie! – hangzott fel Boyd kiáltása. – Fogalmad sincs, hogy mit tartasz a kezedben. Légy szíves, hallgass Clintonra.
Drew először az öccse kétségbeesett arcára nézett, majd az előtte lévő két megdermedt férfira, végül a húgára, aki még mindig úgy tartotta kezében a szóban forgó vázát, mintha egy furkósbot lenne. Ekkor kitört belőle a nevetés.
– Ezt jól megcsináltad, Georgie! Nagyon ügyes vagy! – rikkantotta boldogan.
A lány csak egy gyors pillantásra méltatta.
– Most nincs kedvem tréfálkozni veled, Drew. Egyébként mit tettem?
– Rendkívül kényes helyzetbe hoztad őket, és most már biztosan meghallgatnak.

Ercsusz>!

– Legalább hívd meg őket vacsorára.
– Még mit nem!
– James!
A férfi ingerülten felmordult, de azért megállt, és visszafordult.
– Meg vagy hívva! – vetette oda, csak Drew-ra nézve.

Kapcsolódó szócikkek: Drew Anderson · Georgina Anderson · James Malory
Sippancs P>!

– Nem vagyok részeg. Lehet, hogy egy kicsit többet ittam a kelleténél, de nem vagyok berúgva. Csak azt nem értem, hogy ti, angolok, miért nem beszéltek angolul? Néha szótár kell, ha meg akarom érteni, amit mondtok.
Jeremy felnevetett.
– Az ország egyes vidékein valóban mást jelenthet egy-egy kifejezés. De azért ne szégyenkezz. Más is nevezte már a tolltartót melltartónak, ha egy kicsit felöntött a garatra.

169. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Drew Anderson · Jeremy Malory
Ercsusz>!

Drew mérgesen elvágtatott, és kisvártatva egy pohár vízzel a kezében tért vissza. James gyanakodva nézte a poharat.
– Ezzel meg mit tegyek? – Válasz helyett Drew Georgina arcába loccsantotta a pohár tartalmát. – Nagyon örülök, hogy ezt nem én csináltam – mondta James Drew-nak, amikor Georgina felsikoltott, majd a vizet köpködve felült, és azonnal körülnézett, a tettest keresve.
– Elájultál, Georgie – mentegetőzött gyorsan Drew.
– A szomszéd helyiségben legalább egy tucat nőnek van repülősója – dühöngött a lány, és kezével törölgette a vizet az arcáról és a melléről. – Miért nem kértél tőlük?
– Nem jutott eszembe.

Kapcsolódó szócikkek: Drew Anderson · Georgina Anderson · James Malory
Ercsusz>!

– Itt az ideje, hogy valaki elbeszélgessen vele. Mi a véleményed, Clinton?
– Én nem értek az ilyesmihez!
– Warren? – nézett Thomas a bátyjára, de meg sem várta a válaszát, és elnevette magát. – Azt hiszem, jobb, ha te nem beszélsz vele.
– Majd én – szólalt meg Drew kelletlenül.
– Te állandóan rossz következtetéseket vonsz le, és nem bírod a könnyeket – gúnyolódott Warren.
Thomas gyorsan felállt, és az ajtó felé indult, mielőtt a két testvér újra összeszólalkozik. Onnan szólt vissza.
– Mivel Boyd valószínűleg még alszik az átmulatott éjszaka után, már csak én maradtam.
– Sok sikert – kiáltott utána Drew. – Elfelejtetted, hogy még mindig haragszik rád?
Thomas megállt, és Drew-ra nézett.
– Gondoltál már arra, hogy vajon miért?
– Ezen nincs mit gondolkodni. Azért, mert nem akart Angliába menni, hanem azt akarta, hogy te menj.
– Pontosan – válaszolta Thomas

Ercsusz>!

Drew megragadta a kezét, gyengéden behajlította, hogy csókkal illesse a lány
ujjait. Amikor felegyenesedett, Amy észrevette a monoklit a szeme alatt. Feltűnt neki a heg Warren száján is, és nem volt túl nehéz kitalálnia, mi történhetett.
— Fáj? — kérdezte együtt érzően.
— Rettenetesen. — vigyorodott el szélesen Drew, meghazudtolva saját állítását.
— Megcsókolhatnád, hogy hamarabb meggyógyuljon.
Amy huncutul visszamosolygott rá.
— Kaphatsz egyet a másik szemed alá is.

Kapcsolódó szócikkek: Amy Malory · Drew Anderson · Warren Anderson
Ercsusz>!

– Kutya legyek, ha te férfi vagy! Ha igen, akkor megeszem a hajómat.
– Pedig az a sok ócska deszka nem valami étvágygerjesztő – ismerte be Danny a férfi igazát.

Kapcsolódó szócikkek: Danny · Drew Anderson