dolog tárgy

Stephen King: A rémkoppantók
Eckhart Tolle: Új Föld
Bächer Iván – Teknős Miklós: Megyek Budára
Joszif Brodszkij: Gyűjtőknek való
Nodar Dumbadze: Fehér zászlók
Tomáš Zmeškal: Az ékírásos szerelmeslevél
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Emily St. John Mandel: Tizenegyes állomás
Marcus Aurelius – Cassius Dio Cocceianus: Marcus Aurelius elmélkedései

Idézetek

Timár_Krisztina IP>!

– Amit mások megtehetnek helyetted, azt nem lehet dolognak nevezni. A dolog az, ami csak a te számodra létezik, amit csak te végezhetsz el, senki más.
– Például milyen dologra gondol?
– Azokból nem sok van. Az első: családot, gyereket teremteni. A második: letölteni a büntetést a börtönben. A harmadik: a halál.
– Hát a munka, a szolgálat, a futkosás, a gondok, a pénzszerzés, a gyermeknevelés? Maga szerint ez mind nem dolog?
– Még egyszer mondom: mindaz, amit mások el tudnak végezni a te részvételed nélkül, az nem dolog.

156. oldal

Kapcsolódó szócikkek: dolog
2 hozzászólás
Kuszma P>!

A tér nekem valóban kevésbé lényeges és nem annyira kedves, mint az idő. Ám ugyanakkor nem azért nem kedvelem, mert kevésbé lényeges, hanem azért nem, mert dolog, míg az idő a dolgokról való gondolat. Véleményem szerint a dolog és a gondolat közül az utóbbi a fontosabb.

95. oldal, Utazás Sztambulba

Kapcsolódó szócikkek: dolog · gondolat · idő
Sli P>!

Az elvek közül, amelyeket szemügyre veszel, e kettő legyen leginkább kéznél. Az egyik, hogy a dolgok nem érintik a lelket, hanem kívül vannak és mozdulatlanok; zaklatottságunk kizárólag a benső véleményalkotásunkból fakad. A másik, hogy mindaz, amit látsz, hamarosan megváltozik és nem lesz többé. Állandóan gondolj arra, hogy mennyi változásnak voltál már tanúja.
„A kozmosz: változás; az élet: vélemény.”

47-48. oldal, Marcus Aurelius: Elmélkedések - Negyedik könyv (Atlantisz, 2016) · Marcus Aurelius

Kapcsolódó szócikkek: dolog · élet · lélek · változás · vélemény
Goofry P>!

(…) mindig a kis dolgok a legnagyobbak, jegyezd meg, na szevasz.

80. oldal

Kapcsolódó szócikkek: dolog
Amrita I>!

Az identifikálódás egyik legalapvetőbb szintje a dolgokkal való azonosulás. A játékom ugyanis később a kocsim, a házam, a ruhám stb. lesz. Dolgokban próbálom megtalálni magamat, de az valahogy sohasem sikerül, és végül elveszek bennük. Ez az ego sorsa.

38. oldal

Kapcsolódó szócikkek: dolog
Sli P>!

A külvilág dolgai – amelyek kergetése és az előlük való menekülés annyi zavart okoz benned – nem jönnek oda hozzád, hanem bizonyos értelemben te mész oda hozzájuk. Legyen a róluk alkotott ítéleted nyugodt, akkor a dolgok is nyugton maradnak, és senki nem kap rajta, hogy kergeted őket vagy menekülsz előlük.

200. oldal, Marcus Aurelius: Elmélkedések - Tizenegyedik könyv (Atlantisz, 2016) · Marcus Aurelius

Kapcsolódó szócikkek: dolog · ítélet · nyugalom
Hirdetés
ppeva P>!

Az első kiállítási tárgy, ami elnyerte a tetszését, a kitüntetés volt.
– Szépen megcsinálták, nagyon szépen – hallatszott a véleménye, miután egy erős nagyító alatt alaposan, aprólékosan megnézte a plakettet. Jiři rájött, hogy így vizsgálódni már régen nem látott senkit. Anna néni a lassú mozgásával egy másik idősíkban élt. Abban a korban élt, amikor a dolgok és emberek alapos vizsgálata még megelégedéssel töltötte el az embereket.

273. oldal

Kapcsolódó szócikkek: dolog
Sli P>!

Nézz minden dolog mélyére: ne kerülje el figyelmedet egyikük sajátos tulajdonsága és értéke sem!

87. oldal, Marcus Aurelius: Elmélkedések - Hatodik könyv (Atlantisz, 2016) · Marcus Aurelius

Kapcsolódó szócikkek: dolog · érték
Sli P>!

Maguk a dolgok a lelket a legkevésbé sem érintik meg, nem is férkőznek hozzá, nem téríthetik el, meg sem mozdíthatják. Egyedül a lélek téríti el, mozdítja meg önmagát. A külső dolgokat pedig olyanokká formálja a maga számára, amilyen ítéletek alkotására magát méltónak tartja.

78. oldal, Marcus Aurelius: Elmélkedések - Ötödik könyv (Atlantisz, 2016) · Marcus Aurelius

Kapcsolódó szócikkek: dolog · ítélet · lélek
Chöpp >!

– Említettél valami olyasmit, hogy szeretnél megszabadulni a dolgoktól, ugye?
– Pontosan. Nagyon szépek, de nem akarok még több dolgot.
– Azt hiszem, értem…

345. oldal

Kapcsolódó szócikkek: dolog