!

Deák Ferenc személy

Gárdonyi Géza: Hosszúhajú veszedelem
Varnus Xaver: Folytatás
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora
Gulyás Emese (szerk.): Tudatos vásárlók könyve
Vas Gereben: Adomák
Szilasi László: A harmadik híd
Eötvös Károly: A hiánytalan asszony

Idézetek

>!
Chöpp 

– Kit ábrázol?
A tanító is megszólal vélekedésképpen:
– Nem Deák Ferenc?
– Nem – feleltem olyan hangon, amilyenen egy mellbe szúrt ember felelhet –, ez napnyugvás fog lenni. Csak most kezdtem.

233. oldal

Gárdonyi Géza: Hosszúhajú veszedelem Agglegény-elbeszélések

Kapcsolódó szócikkek: Deák Ferenc
>!
Carmilla 

Széchenyi megőrült, s a közönség nagy része leverten hallá a hirt. Azonban mint mindig, akadtak kétkedők, s hol itt, hol ott, kérdezkedtek, hiszed-e? nem hiszed-e?
Deák Ferenc egy körben állva beszélgetett a szomoru eseményről, s P… M… hevesen kérdi Deáktól:
– Aztán Ferkó, hiszed azt, hogy ez az ember megbolondult.
Az öreg némi sértődéssel, de mind a mellett szokott kedélyességével feleli:
– Ilyenek vagytok ti, édes jó barátim? – mig ennek az embernek megvolt az esze, azt mondtátok róla, hogy ez bolond; s most mikor megőrült: nem hiszitek.
Nagyon is meggyőző volt az igazság, – többé senki sem kételkedett.

20. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Deák Ferenc · Széchenyi István
>!
Psyche

Amikor végeztünk, Anna azt javasolta, hogy a Széchenyi tér felé tartsunk. Van ott minden, mint a búcsúban. Tritónos-najádos szökőkút, Vásárhelyi Pál és Tisza Lajos, Széchenyi és Deák, Szent István király gyalog, városalapító IV. Béla lovon, valamit egy hatalmas méretű, dór mintázatú, fehérmárvány PEZ-adagoló, amire, ki tudja, miért, rászerelték Klebelsberg Kunó levágott fejét.

206. oldal

Szilasi László: A harmadik híd (Magánérdekű feljegyzések Foghorn Péter halálának ügyében)

Kapcsolódó szócikkek: Deák Ferenc · Széchenyi István
>!
baranyeszter

A hagyomány szerint Deák Ferenc egy ízben kedvelt pesti kávéházában ült, amikor egy fiatal újságíró az öreg miniszterelnök kalapja mellé akasztotta saját kalapját. Néhány perc múlva távozott, s csak egy sarokkal arrébb vette észre, hogy Deák kalapját nyomta a fejére. Loholt vissza, s lihegve szabadkozott:

– Bocsásson meg, miniszterelnök úr, de tévedésből az ön kalapját vittem el. A fejünk körülbelül egyforma.

Deák lakonikusan válaszolt:

– Körül lehet, de belül biztos nem.

Kapcsolódó szócikkek: Deák Ferenc
Hirdetés
>!
Amapola P

Pontban három órakor Deák órájára nézett, s a titkárnak szólt. Ez volt a jeladás arra, hogy az uraknak távozni kell. Azok el is siettek, s egy perc alatt üres volt a társalgó terem. Deák nyugodtan leült asztalához, és írt.
Amint egyszer gondolataiba mélyedve a legnagyobb buzgalommal dolgozik, szobájának egy sarkából rettenetes hortyogás üté meg fülét. Odanéz haragos szemöldökkel, s látja, hogy a kényelmes karosszékben Klauzál Gábor ül és aluszik. Feje hátraszegve, jóságos komoly arca a plafont felé fordulva, hortyog hatalmasan. Ő bizony még akkor aludt el a nagy melegben, mikor ott volt a társaság, s mikor az »öreg úr« kizárta barátait, ő észrevétlenül ott maradt a sarokban, s aludt tovább. Deáknak egy futó mosoly vonult el ajkai körül. Fölkelt, odament Klauzálhoz, forradalmi minisztertársához, megfogta vállát, megrázta becsületesen s midőn Klauzál fölébredt, ezt monda neki:
– No eredj Gábor te is a többi után, orgona kíséret mellett nem szokás feliratot készíteni.

69. oldal

Eötvös Károly: A hiánytalan asszony ügyvéd-világ Magyarországon

Kapcsolódó szócikkek: Deák Ferenc
>!
BakosJuci MP

Az anekdota szerint Deák Ferenc egyszer kiragadott egy kisgyereket egy elszabadult lovas szekét útjából. Mint utóbb kiderült, a megmentett lurkó a közeli hentes fia volt, aki egy jó tanáccsal hálálta meg a tettét: „Nyáron sose egyen tormás virslit!”

75. oldal - Hús - Mi micsoda a húsiparban

Gulyás Emese (szerk.): Tudatos vásárlók könyve Víz, zöldség-gyümölcs, hús, energia, vegyi anyagok, közlekedés, utazás

Kapcsolódó szócikkek: Deák Ferenc · hentes · virsli
>!
pelika_Bp 

A szabadságharc előtti két évtizedben támadtak az óriások. A gondviselés tudta, hogy melyik országba tegye őket, hol lesz rájuk a legnagyobb szükség. Ekkor támadt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, Kossuth Lajos, a világ legnagyobb szónoka, Arany János, a legnagyobb epikus költő, Petőfi Sándor, a legnagyobb lirikus költő és Jókai Mór, a legédesebb elbeszélő. Ezek az emberek egyszerre éltek s találkoztak, beszéltek egymással. És velük egyszerre élt és irt Vörösmarty Mihály is. Valóság ez, nem mese.

A műhely és környéke