D’Artagnan személy

Alexandre Dumas: A három testőr
Alexandre Dumas: Húsz év múlva
Alexandre Dumas: Bragelonne vicomte
Cassandra Clare: Az angyal
Szergej Lukjanyenko: Őrök világa
Edward Rutherfurd: Párizs
!

D'Artagnan (Gabriel Byrne) A vasálarcos című filmben

!

Michael York – D'Artagnan

!

Charles de Batz de Castelmore, Artagnan grófja, szüleinek nemesi címei alapján felvett utónevein Charles de Batz de Montesquiou, comte d’Artagnan francia nemesember és katona, a királyi muskétások tisztje, majd a királyi gárda kapitánya. Mazarin bíboros, majd XIV. Lajos király bizalmasa, 1661-től az uralkodó utasítására ő tartóztatta le a kegyvesztett Nicolas Fouquet minisztert. 1667-től Lille város katonai kormányzója. 1673-ben Maastricht ostrománál esett el. A XIX. században id. Alexandre Dumas – a történeti tényeket igen lazán kezelve – őt tette meg romantikus regényének, A három testőrnek egyik főszereplőjévé.

Forrás: wikipedia

!

Michael York D'Artagnan szerepében

!

Chris O'Donnell, mint D'Artagnan „A három testőr” című filmben (1993)

!

Philippe Noiret, mint D'Artagnan a „D'Artagnan lánya” című filmben (1994)

!

Louis Jordan, mint D'Artagnan „A vasálarcos férfi” című filmben (1977)


Idézetek

SDániel P>!

– No és D'Artagnan?
– A híres muskétás. Ő is az egyik ősöm.
A három testőr főhősét csakugyan egy valós történelmi személyről mintázták. Roland családjába XIV. Lajos idején került egy azonos nevű nemesasszony, bár a pap kétellte, hogy ez bárki érdeklődését is felkeltette volna, mielőtt a regény híressé tette a nevét.
– Bizony, bizony. D'Artagnan vére folyik az ereidben. A muskétásoké, akik a királyt szolgálták.

Első fejezet - 1875, 14. oldal

Edward Rutherfurd: Párizs Egy város fényei és árnyai

Kapcsolódó szócikkek: D’Artagnan
eme P>!

Athos megbeszélte Porthosszal és Aramisszal, hogy labdáznak egyet a Luxembourg-palota istállói közelében, egy kocsmaudvaron. Athos D’Artagnant is meginvitálta, ő pedig, bár nem is konyított hozzá, és még sosem játszott, elfogadta a meghívást; még kilenc óra sem volt; délig amúgy sem tudott volna mihez kezdeni az idejével.
A két testőr már ott volt, és javában röpítette a labdát. Athos mestere volt minden gyakorlatnak; D’Artagnannal együtt elfoglalta a túlsó oldalt, és mérkőzésre hívta barátait. Azonban, jóllehet bal kézzel játszott, az első mozdulatra megérezte, hogy sebe még túl friss az ilyen testmozgáshoz. Így D’Artagnan egyedül maradt, és mivel közölte, hogy nem érzi magát elég ügyesnek, s ezért szabályszerű mérkőzést nem is játszhat, csupán ide-oda hajigálták a labdát, de nem számolták a pontokat. Porthos herkulesi tenyere eközben egyszer túl közel repítette el D’Artagnan arca mellett a labdát; a fiatalembernek átvillant az agyán, hogy ha kevesebb szerencséje van, és a labda eltalálja, minden bizonnyal füstbe ment volna a kihallgatása, olyan állapotban nem mutatkozhatott volna a király előtt. Pedig gascogne-i képzelete nagyban dolgozott: úgy gondolta, egész jövője e kihallgatáson áll vagy bukik, így hát udvariasan megköszönte Porthosnak és Aramisnak a játékot, azzal, hogy akkor folytatja, ha elég erős ellenfelük lehet;

I. 72. o.

Kapcsolódó szócikkek: Aramis · Athos · D’Artagnan · Porthos
3 hozzászólás
alexxy>!

– Barátaim – mondta Athos –, ez az, amit ilyen szívű emberektől reméltem, amilyenek maguk ketten! Mondottam már, s most még egyszer mondom: sorsunk felbonthatatlanul összefonódott, kövessünk bár más-más útvonalat. Véleményét tisztelem, D’Artagnan; s Porthos, tisztelem a meggyőződését! S ha ellentétes célokért harcolunk is, maradjunk meg jó barátoknak; miniszterek, hercegek, királyok mint suhanó ár eliramlanak, el a polgárháború is, miként a láng lobbanása, de vajon mi, megmaradunk-e mi? Valami azt súgja, hogy megmaradunk.

Kapcsolódó szócikkek: Athos · D’Artagnan · Porthos
Constance>!

– Ne izgulj már tökkelütött, szórakozni megyünk!
– Igen, szórakozni, mint a múltkor; puskacső lesz a furulya, és úgy táncolunk, ahogy a golyó futyül.

246. oldal

Kapcsolódó szócikkek: D’Artagnan
Constance>!

" Athos elmosolyodott:
– Bűbájos kópé maga, kedves D'Artagnan – mondta aztán –, örökös jókedve mindig felderíti a búbánatba merülteket. (..)

415. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Athos · D’Artagnan
Sinope>!

…az asszony az órát nézte, felállt, leült, és mosolya ezt mondta D'Artagnannak: „Igen, maga nagyon kedves fiú, de még kedvesebb volna, ha távozna!”

342. oldal, 35. fejezet - A sötétben minden macska fekete

Kapcsolódó szócikkek: D’Artagnan · Milady
Szelén>!

Itt a fiatalember felpattant citromsárga lovára, és további bonyodalmak nélkül a Szent Antal kapun át Párizsba érkezett; ott három tallérért túladott a lován, ami nagyon is tisztes ár, tekintve, hogy az utolsó útszakasz az érdemes jószágot ugyancsak megviselte. A kupec, aki az imént említett kilenc frankot megadta érte, nem is titkolta D’Artagnan előtt, hogy ezt a csillagászati összeget csupán soha nem látott színéért fizeti.

23. oldal, 1. fejezet - Idősb D’Artagnan három ajándéka

Kapcsolódó szócikkek: D’Artagnan · · Párizs
4 hozzászólás
Szelén>!

Hogy mi? Egy fiatalember… – vessük papírra vázlatos leírását. Ilyen lehetett tizennyolc éves korában Don Quijote – megszokott jelmeze, páncélinge és combvértje nélkül: Don Quijote gyapjúzekében, melynek hajdani kék színe a borvörös és azúrkék leírhatatlan árnyalatává fakult. Arca hosszúkás, barna; pofacsontja kiugró (ravaszság jele); állkapcsának oldalizmai roppantul kidagadnak, és csalhatatlanul jelzik, hogy a fiatalember, ha nem volna is kerek baszk sapka a fején, gascogne-i, no de ráadásul kerek sapkája is van, és rajta – mi tagadás – valami toll; tekintete nyílt és okos; orra horgas, de rajza finom; sihederhez túl nagy, meglett emberhez túl kicsiny. Gyakorlatlan szem utazgató majorosfinak nézhette volna, ha bőrövén hosszú kard nem fityeg, tulajdon lábszárát verdesve amikor gyalog jár, és paripája borzas szőrét, ha lovagol.
Mert az úrfinak paripája is volt, méghozzá olyan feltűnő, hogy mindenki szeme belebotlott: béarni mokány lovacska, alig tizenkét-tizenhárom éves, szalmasárga; farkának szőre mind egy szálig kihullott, a lába viszont annál pókosabb; fejét lelógatja, mélyen a térde alá, s ezért számára teljesen fölösleges a zablaszíj; naponta megjárja a maga nyolc mérföldjét, ha esik, ha fúj. Ez idő tájt mindenki értett a lovakhoz; és amikor az említett paripa megjelent Meung-ben – körülbelül negyedórája kocogott be a beugencyi kapun –, hatalmas szenzációt keltett, és ez nem kis mértékben kihatott lovasára is, mégpedig ugyancsak kedvezőtlenül, mivelhogy a paripa kiváló tulajdonságait remekül leplezte szabálytalan mozgása és furcsa szőrzete.

10. oldal, 1. fejezet - Idősb D’Artagnan három ajándéka

Kapcsolódó szócikkek: D’Artagnan · Don Quijote ·
FancsiiTroubleMaker>!

Látja azokat a felhőket az égen, a fecskéket, amelyek a levegőt szelik? D'Artagnan gyorsabb, mint a felhő, gyorsabb, mint a madár, oly gyors, mint a szél.

Alexandre Dumas: Bragelonne vicomte vagy Tíz évvel később

Kapcsolódó szócikkek: D’Artagnan
Chöpp P>!

Elisa eléggé olvasottnak bizonyult, sőt olvasottabb volt, mint én. Találtunk még néhány eltérést – itt nem létezett Daniel Defoe nevű író, vagy legalábbis nem volt nagyon ismert, Dumas-nak pedig nem volt A három testőr című regénye. Ez engem nagyon lehangolt, és nekiláttam, hogy elmeséljem a lánynak a regény cselekményét, igyekezve finomítani a három testőr és d'Artagnan ellenségeskedését Richelieu bíborossal.
(…)
A három testőr pompásan viselte az adaptálást.

159. oldal

Kapcsolódó szócikkek: D’Artagnan