!

cselekvés fogalom

Mori Ōgai: A vadlúd
Albert Camus: A pestis
Montaigne: Esszék
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika
Denis Diderot: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája
Caius Sallustius Crispus: C. Sallustius Crispus összes művei
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Teréz anya: Az egyszerű ösvény
Jean-Paul Sartre: A szabadságról
Karen Marie Moning: Keserű ébredés
Gretchen Rubin: Boldogságterv
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Marcus Aurelius: Elmélkedések
Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Julius Evola: Orientációk
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Murakami Haruki: Miről beszélek, amikor futásról beszélek?
Horváth György: Személyiség és öntevékenység
Jessie Burton: A babaház úrnője
Caius Sallustius Crispus: C. C. Sallustius' épen maradt minden munkái
Marcus Aurelius – Cassius Dio Cocceianus: Marcus Aurelius elmélkedései
Steven D'Souza – Diana Renner: A nemcselekvés

Idézetek

>!
Sli SP

(…) az értelem a cselekvés minden akadályát átformálja, átváltoztatja közvetlen céllá. Így lesz a cselekvést gátló akadályból cselekvés, az út torlaszából út.

87-88. oldal, Ötödik könyv (Franklin-Társulat / Parthenon, 1943)

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés · értelem
>!
Lunemorte MP

Ha viszont valami a bögyömben van, muszáj cselekednem.

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés
>!
Sli SP

JAKAB. (…) az ember életének nagyobbik fele azzal múlik el, hogy akar és nem cselekszik.
AZ ÚR. Ez bizony így van.
JAKAB. És cselekszik, holott nem akar.

228-229. oldal, Mindenmindegy Jakab meg a gazdája (Európa, 1960)

Kapcsolódó szócikkek: akarat · cselekvés · Jakab
>!
Sli SP

Hogy megterhelőek, az azonban előfeltétel az ilyen sportoknál. Ha nem lenne bennük fájdalom, ugyan ki vetné bele magát szántszándékkal olyan energia- és időigényes sportokba, mint a triatlon meg a maraton? Ugyanis éppen azáltal, hogy fájdalmasak, és szántszándékkal meg akarjuk tapasztalni ezt a fájdalmat, ennek folyamatában tudatosodik bennünk, legalábbis valamennyire, hogy valóban élünk. Eljuthatunk annak felismeréséhez (már ha minden jól alakul), hogy életünk minőségét nem olyan statikus értékek határozzák meg, mint osztályzatok, számok és helyezések, hanem dinamikus voltában maga a cselekvés.

159. oldal, 9. fejezet - De legalább sose gyalogolt (Geopen, 2012)

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés · élet · fájdalom
>!
nagytimi85

Mindig azt mondtam: a hindunak segítsünk jobb hinduvá, a muzulmánnak jobb muzulmánná, a katolikusnak jobb katolikussá válni. (…) igyekszünk kerülni a prédikálást, és ehelyett inkább cselekvéssel, odaadással próbálunk hitünk mellett bizonyságot tenni. (…) Ha ezt meg tudjuk valósítani, a vallási különbségek eltűnnek, és minden más egyértelművé válik.

56-57. oldal, Ima (Szent Gellért, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés · hit · vallás
>!
BakosJuci MP

Isten ugyanis teremtményeinek nemcsak létet ad, hanem a méltóságot is adja, hogy önállóan cselekedjenek, egymás okai és princípiumai legyenek, s így együttműködjenek terve megvalósításában.

(305) 94. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés · ember, emberiség · Isten · méltóság
Hirdetés
>!
Morpheus

Föl kell tennünk, példának okáért, hogy a szabadság eszméje csak azoknak a cselekedeteknek a révén válik világossá, melyek nélkülözhetetlenek a szabadság megteremtéséhez.

49-50. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés · eszme · szabadság
>!
lzoltán IP

(…) az ember nemcsak a szemlélődés, de a cselekvés által is képes túllépni egyéni behatároltságán és részesévé válni a természetfölötti valóságnak.

13. oldal, A harc és győzelem árja doktrínája (Stella Maris, 1998)

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés
9 hozzászólás
>!
lzoltán IP

(…) A modern Nyugat így odáig jutott, hogy már csak a szekularizált és materializált, a transzcendentális kapcsolódási pontoktól mentes cselekvést ismeri és becsüli – a szent jellegétől megfosztott cselekvést, amelynek végzetes módon lázzá és mániává kellett fajulnia, önmagáért való cselekvéssé kellett lealacsonyodnia; vagy pedig egy olyan tetté, amely csak pillanatnyi hatásokhoz kapcsolódik. Az ilyen elcsökevényesedett cselekvéshez a modern világban nem párosulnak a hiteles szemlélődő életmód aszketikus értékei, csak egy ködös kultúra és egy erőtlen, konvencionális credo. (…)

14. oldal, A harc és győzelem árja doktrínája (Stella Maris, 1998)

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés
>!
Morpheus

Immáron ott tartunk, hogy az emberi gondolkodásról és cselekvésről szóló társadalmi és pszichológiai elméletek lépnek magának a gondolkodásnak és cselekvésnek a helyébe. Ahelyett, hogy az érintetteket kérdeznék meg, a szociális gondozók, tanárok, mérnökök és szociológusok elméleti vizsgálódásokból szerzik be információikat arról, vajon „valójában mit is akarnak ezek az emberek, és mire van szükségük” – olyan vizsgálódásokból, melyeket nagyra becsült kollégáik folytatnak az általuk relevánsnak vélt területeken. Nem élő emberekkel, hanem absztrakt modellekkel értekeznek; vagyis nem az érintett lakosság, hanem a modellek gyártói döntenek.

578. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés · elmélet · ember, emberiség · gondolkodás · információ · tanár