!

Cogito ergo sum szómagyarázat

Isaac Asimov: Én, a robot
İhsan Oktay Anar: Ködös kontinensek atlasza
James Herbert: Senki sem hű hozzád
Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak
Salman Rushdie: A Mór utolsó sóhaja
Milan Kundera: Halhatatlanság
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek
Kurt Vonnegut: Macskabölcső
Salamon Gábor – Zalotay Melinda (szerk.): Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. / Stop the World! I Want to Get Off
Edward de Bono: Gondolkozz! …mielőtt túl késő
Eric Weiner: A boldog zarándok
Tom Stoppard: Drámák
Galileo Galilei – René Descartes: Igazságkeresők
Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Kántor Lajos (szerk.): A költő életei
Lauren Conrad: L. A. Candy – Los Angeles üdvöskéi
!

„De csakhamar láttam, hogy mialatt így mindent hamisnak akartam felfogni, szükségképp kellett, hogy én, aki ezt gondoltam, legyek valami. S mivel észrevettem, hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát vagyok, olyan szilárd és olyan biztos, hogy a szkeptikusok legtúlzóbb felvetései sem képesek azt megingatni, azért úgy gondoltam, hogy aggály nélkül elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, amelyet kerestem.”
René Descartes: Értekezés a módszerről IV. rész 925.


Idézetek

>!
Brigi007

– Az elmúlt két napot elmélyült önvizsgálattal töltöttem – kezdte Zseni –, és igen-igen érdekes eredményre jutottam. Az egyetlen cáfolhatatlannak tekinthető feltevésből indultam ki, tudniillik abból, hogy énmagam létezem, mert gondolkozom…
– Ó, Jupiter! – nyögött fel Powell. – Egy robot-Descartes!

56. oldal, 3. fejezet - Logika

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum · Gregory Powell
>!
Maya

Nekünk fiataloknak, akiket egyesek „a jövő nemzedéke” magasztos címével ruháztak – és ruháznak – föl, s amelynek nincs ideje a jövőre se gondolni, annyira a jelenben él, és annyira a múlt fia. És ez a legnagyobb hiba. Mert tévedett Descartes a „cogito ergo sum”-mal; ma és mindig is örökös jelige az „álmodozom, tehát vagyok”, és csak azután gondolkozom.
Mert addig ember az ember, amíg álmai, vágyai, céljai vannak, és addig élet az élet, ameddig ezekért az álmokért, vágyakért és célokért küzdenie, harcolnia kell. És az a nagy hiba, hogy nekünk nem marad időnk álmodozni, csak gondolkodni és harcolni, küzdeni folyton folyvást.

59. oldal, Levél egykori tanárához, Návay Tiborhoz

Kántor Lajos (szerk.): A költő életei Szilágyi Domokos (1938-1976)

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum
>!
csillagka P

A híres francia filozófus, René Descartes ismert mondása: Cogito, ergo sum – Gondolkodom, tehát vagyok.
Magam ezt a mondást találtam ki: Ago, ergo erigo. Ez azt jelenti: „Cselekszem, tehát alkotok." A hangsúly a cselekvésen, és nem a puszta elmélkedésen van.

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum
2 hozzászólás
>!
Chöpp 

COGITO ERGO DEUS EST.

Salto Mortale

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum
>!
esztinyunyi

Suspiro ergo sum.
Sóhajtok, tehát vagyok.
(…)
Kezdetben vala és mindvégig vagyon a tüdő: isteni sugallat, a csecsemő első nyikkanása, a beszéd megformált levegője, a nevetés szaggatott rohama, az éneklés emelkedett légköre, a boldog szerető nyögése, a boldogtalan szerető jajgatása, a fösvény nyafogása, a szipirtyó károgása, a betegség bűze, az elhaló suttogás, és mindezeken túl a levegőtlen, néma űr.
Egy sóhaj nem pusztán sóhaj. Beszívjuk a világot és kilélegezzük az értelmet. Amíg tehetjük. Amíg tehetjük.

75. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum
>!
Nikii_Kovács

COGITO, ERGO SUM. Ez latinul annyit tesz, „Gondolkodom, tehát vagyok". Aki értetlenkedett, annak szerette azt felelni, hogy ez szuahéliül annyit jelent, „Primitív vagyok, te meg ronda”.

17. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum
Hirdetés
>!
Szávitrí SP

Építettek hát maguknak egy döbbenetes méretű szuperkomputert, mely oly bámulatosan intelligens volt, hogy még be sem kötötték az adattárolóit, máris eljutott a Gondolkodom, tehát vagyok-tól a rizspuding és a jövedelemadó létezésének levezetéséig. Csak ekkor tudták kikapcsolni.

157. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum
>!
aenima

Én azonban még mindig nem tudtam bizonyos önmagamra vonatkozó kérdéseket megválaszolni. Rendekár arra a következtetésre jutott, hogy azért van, mert gondolkozik. Én is gondolkodom, tehát vagyok, de ki vagyok? Hosszú Ihsan Efendi-e, aki Galatában a Vitorlások fogadója mellett lakik, vagy pedig valaki, aki mondjuk Izmirben pontosan háromszáznyolc év múlva szomorú ámulattal szemléli a világot? Melyikük az álom és melyikük valódi? Gondolkodom, én tehát vagyok. Egy gondolkodó emberre gondolok és arra, hogy tudja, hogy gondolkozik. Abból, hogy ez az ember gondolkozik, az következik, hogy van. És én tudom, hogy hogy a következtetése helyes. Mert ő az én gondolatom. Azt gondolom, hogy ez az ember, akinek a létét ily módon jogosan állítom, engem gondol, vagyis egy valóságos valaki képzel el engem. Ő a valódi, én pedig álom vagyok.

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum
1 hozzászólás
>!
tgorsy

én gondolkodom, tehát vagyok, csak egy van, ami e tétel igazságáról meggyőz, ti. egészen világosan átlátom: ahhoz, hogy gondolkodjunk, léteznünk kell, ebből pedig azt következtetem, hogy általános szabályul fogadhatom el: mindaz, amit egész tisztán s világosan átlátok, igaz is; és csak az jár némi nehézséggel megtudni, mely dolgok azok, melyeket határozottan átlátunk.

50. oldal, Descartes

Kapcsolódó szócikkek: Cogito ergo sum