Charles Bingley személy

Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Jane Austen: Pride and Prejudice
Helen Halstead: Mr. és Mrs. Darcy
Victoria Connelly: Álmaim hőse, Mr. Darcy
Carsten Henn: A könyvsétáltató
!

Mr. Bingley (Simon Woods) [2005]

!

Mr. Bingley (Crispin Bonham-Carter) [1995]


Idézetek

AniTiger P>!

Mr. Bingley […] barátja, Mr. Darcy azonban hamarosan magára vonta a terem figyelmét magas, előkelő alakjával, finom arcvonásaival és nemes tekintetével; öt perccel belépése után már körbejárt a hír, hogy évi tízezer font jövedelme van. Az urak jóvágású férfinak minősítették, a hölgyek kijelentették, hogy sokkal csinosabb, mint Mr. Bingley.

15-16. oldal, I. könyv - 3. fejezet (Könyvmolyképző, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: Charles Bingley · Mr. Fitzwilliam Darcy
clyme>!

Mr. Bingley jóképű, kellemes arckifejezésű és könnyed, természetes modorú úriember volt. Csinos,elegáns nővérein azonban meglátszott, hogy társaságbeli hölgyek. Sógorán, Mr. Hurstön meg csak annyi látszott, hogy úriember; barátja, Mr. Darcy azonban hamarosan magára vonta a terem figyelmét magas, előkelő alakjával, finom arcvonásaival és nemes tekintetével ; öt perccel belépése után már körbejárt a hír, hogy évi tízezer font jövedelme van. Az urak jóvágású férfinak minősítették, a hölgyek kijelentették , hogy sokkal csinosabb, mint Mr. Bingley. Az este első felében nagy csodálattal figyelték, amíg a modora visszatetszést nem keltett, és a hangulat ellene nem fordult: felfedezték ugyanis, hogy büszke, lenézi a társaságot, és méltóságon alulinak tartja, hogy köztük jól érezze magát. Akkor aztán hatalmas derbyshire-i birtokai ellenére is úgy döntöttek, hogy barátságtalan, kellemetlen a viselkedése, és össze sem lehet hasonlítani barátjával.

12-13. oldal, Első könyv - harmadik fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Charles Bingley · Mr. Fitzwilliam Darcy
Morn>!

– Mi a neve?
– Bingley.
– Házasember vagy nőtlen?
– Nőtlen, kedvesem, de még mennyire az! Vagyonos legényember, négy- vagy ötezer font is megvan az éves jövedelme… Milyen szerencsések a lányaink!
– Miről beszél? Hogy jönnek ide a lányok?
– Ne bosszantson már, Bennet! – felelte az asszony. – Tudja jól, mi jár a fejemben. Arra gondolok, hogy az egyik lányunkat feleségül veszi.
– Ezzel a szándékkal költözik ide?
– Hogy mondhat ilyen badarságot? Az egyikükbe viszont feltehetően beleszeret majd, tehát egy szó, mint száz, okvetlenül fel kell keresnie őt, amint megérkezik.

5-6. oldal, 1. fejezet (Ulpius-ház, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: Charles Bingley · Mr. Bennet · Mrs. Bennet
Babó_Buca P>!

– Elisabeth Mr. Darcy vagyonának élvezetéért hagy el bennünket, nővére, Jane pedig Mr. Bingley-éért. Megcsappant háztartásomban alkalmam nyílik majd rá, hogy többet élvezhessem két itthon maradt leányom társaságát.
– Valóban – helyeselt Mrs. Bennet. – Kényelmesen megleszünk.
– Én legalábbis még gyakrabban fogok menedéket találni könyvtárszobám nyugalmában, mivel a leányaimba szorult összes értelem egyszerre távozott a házból.

11. oldal

Belle_Maundrell >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Hogy tetszett a Büszkeség és balítélet?
– Csodálatos! Háromszor olvastam el az utolsó betűig, benne éltem szinte az utóbbi napokban. Tudja, miért?
– Sejtésem szerint azért, mert olyan kitűnően van megírva.
– Ez is közrejátszik. De a fő ok, hogy az egyik figurában magamra ismertem.
– Ó?
– Úgy bizony. Charles Bingley az. Persze öregebb vagyok nála, de különben nagyon hasonlítunk. Ön tudta ezt, mikor kiválasztotta nekem a könyvet, igaz?
Carl fáradt mosollyal nyugtázta.
– Amit tudunk, és amit tudni vélünk, néha nagyon nem esik egybe.

140. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Carl Kollhoff · Charles Bingley
SophieOswald>!

– Véleményem szerint, aki könnyedén megír egy hosszú levelet, nem írhat rosszul.
– Darcy esetében ez aligha bók, Caroline – mondta Bingley –, mert ő egyáltalán nem ír könnyen. Túl sokáig keresgéli a négy szótagból álló szavakat. Jól mondom Darcy?

54. oldal (Ulpius-ház, 2007)

sassenach>!

Ha valaki nagyon gyorsan tud elvégezni valamit, ezzel mindig büszkélkedik, s gyakran nem veszi figyelembe a végzett munka tökéletlenségét. Ma reggel azt mondtad Mrs. Bennetnek, ha valaha úgy döntenél, hogy itt hagyod Netherfieldet, öt percen belül már itt sem volnál – s ezzel tulajdon dicséreted akartad zengeni, bókoltál önmagadnak. Pedig mi dicsérni való van egy elhamarkodott döntésen, amely nem hagy időt a legszükségesebb teendők elrendezésére, és nem lehet igazán előnyös sem magadnak, sem bárki másnak?

46. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Charles Bingley · Mr. Fitzwilliam Darcy · Mrs. Bennet
DoreenShitQ>!

– Fel se foghatom – töprengett Bingley –, az ifjú hölgyek honnan veszik a türelmet, hogy ennyi mindenben kibontakoztassák a képességeiket, hisz mind olyan műveltek.
– Még hogy minden ifjú hölgy művelt! Drága Charles, mégis mire céloz?
– Igen, szerintem mind az. Mind képeket fest, hímez, erszényt varr. Alig ismerek olyat, aki ne értene mindehhez, és bizton állíthatom, még sosem hallottam, hogy úgy beszéltek volna először egy ifjú hölgyről, hogy ne közölték volna, mennyi mindenben jártas.
– A listád a női műveltség terjedelméről – szólalt meg Darcy – cseppet sem túlzás. Túl sok hölgyre alkalmazzák e szót, holott semmi mással nem tüntetik ki magukat, mint hogy erszényeket varrnak vagy gobelint hímeznek. Ám távol áll tőlem, hogy a hölgyekről alkotott általános érlékítéleteddel egyetértsek. Egész ismeretségi körömben alig tudok féltucatnyit, akik valóban igen műveltek lennének.
[…]
– Akkor – vetette közbe Elizabeth – az ön szemében egy művelt hölgynek rengeteg kívánalomnak kell megfelelnie.
– Igen, rengeteg kívánalomnak.
– Ó – kiáltott fel hű barátja –, bizonyára senkit sem lehet igazán műveltnek tartani, aki nem haladja meg jócskán mindazt, amivel nap mint nap találkozunk. Egy hölgynek alapos zenei műveltséggel kell rendelkeznie: énekeljen, rajzoljon, táncoljon, beszéljen modern nyelveket, hogy kiérdemelje e jelzőt. Mindemellett a tartásában, beszédében és kifejezőkészségében kell még lennie valaminek, különben a jelzőt csak félig érdemelte ki.
– Ezzel mind rendelkeznie kell – tette hozzá Darcy –, és mindezeken felül hozzá kell tennie még valami sokkal fontosabbat: széles látókörű olvasottsággal is kell fejlesztenie jellemét.

39. oldal (Alinea, 2013)

SMesi>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Ami Elizát illeti, reá sok feladat várt. Ki akarta fürkészni minden vendégének hangulatát, le akarta csillapítani önnön kedélyét, s kellemessé kívánta magát tenni látogatói előtt. Legjobban az utóbbi feladattól félt, pedig itt számíthatott leginkább sikerre, mert akiknek tetszeni akart, azok eleve részrehajlók voltak irányában. Bingleyben megvolt a készség, Georgianában a vágy, Darcyban az eltökéltség, hogy jól érezzék magukat a társaságában.

226-227. oldal

Csoszi>!

[…] rögtön meg kell látogatnia, mihelyt ideérkezik.
– Eszem ágában sincs. Maga és a lányok elmehetnek; talán még jobb, ha egyedül küldi el őket, mert maga van olyan csinos, mint akármelyik lánya, és Mr. Bingleynek esetleg maga tetszene legjobban az egész társaságban.
– Drágám, ne hízelegjen! Nem mondom, voltam én is csinos, de most már nem tartom magam különös szépségnek. Ha egy asszonynak öt eladó lánya van, ne törődjék többet a szépségével.
– Ilyen esetben hiába is törődik vele már.
– De kedvesem, igazán meg kell látogatnia Mr. Bingleyt, mihelyt letelepszik a szomszédságunkban.
– Ez több, mint amit megígérhetek, higgye el.

2. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Charles Bingley · Mr. Bennet · Mrs. Bennet