!

Caius Marius személy

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Caius Sallustius Crispus: C. Sallustius Crispus összes művei
Caius Sallustius Crispus: C. C. Sallustius' épen maradt minden munkái

Idézetek

>!
Sli SP

A közkatonákat az erődítményen belül őrhelyükre állította, és megparancsolta nekik, hogy az ellenséget kísérjék állandóan figyelemmel, hogy megszokják az idegenek külsejét, szokatlan, vadállati kiáltozását, tanulmányozzák az ellenséges katonák felszerelését és minden mozdulatát, hogy ami eleinte félelmetes, idővel megszokottá és érthetővé váljon. Úgy vélekedett, hogy minden új és szokatlan dolog eleinte félelmet kelt, de ha megszoktuk, a valóban félelmetes dolgok is elvesztik ijesztő jellegüket.

136. oldal, Második kötet - Caius Marius (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Caius Marius · ellenség · félelem · megszokás
>!
Sli SP

Vigyázott, hogy az ellenség tőrbe ne csalja, és noha körülzárták, kitartott állásaiban, és visszautasította az ellenség gúnyos kihívását. Mint mondják, egy alkalommal Publius Silo, a legkiválóbb ellenséges hadvezér így szólt hozzá: „Ha valóban olyan nagy hadvezér vagy, Marius, jöjj, és küzdjünk meg egymással.” Erre Marius így válaszolt: „Ha nagy hadvezér vagy, kényszeríts rá, hogy harcoljak akkor is, ha nem akarok.”

155. oldal, Második kötet - Caius Marius (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Caius Marius · harc
>!
Sli SP

Mert őszintén szólva, engem semmilyen szóbeszéd sem sérthet. Ha igaz, csak jót mondhat rólam, ha hazug, egész életem a cáfolata.

123. oldal, Jugurtha háborúja (Magyar Helikon, 1978)

Kapcsolódó szócikkek: Caius Marius · szóbeszéd
1 hozzászólás
>!
Sli SP

Mert engem ugyan tisztaságom' érzése mellett semmi szidalom nem sért; ha való a' beszéd, rólam jónál egyebet nem mondhat: a' nemvalót életem 's erkölcseim meghazudtolják.

159-160. oldal, Jugurtha (Históriaantik, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: Caius Marius
1 hozzászólás
Hirdetés
>!
Sli SP

Mert ha te magad kényelemben élsz, a sereget pedig kemény büntetésekkel sanyargatod, akkor uruk vagy, nem hadvezérük.

124. oldal, Jugurtha háborúja (Magyar Helikon, 1978)

Kapcsolódó szócikkek: Caius Marius · hadsereg
1 hozzászólás
>!
Sli SP

Kényünkre tartani magunkat, sergeket sanyarúan, ha ki ezt teszi, az nem Vezér: az Úr.

160. oldal, Jugurtha (Históriaantik, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: Caius Marius · hadsereg
1 hozzászólás