Bovril személy

Scott Westerfeld: Behemót
Scott Westerfeld: Góliát

Idézetek

RainBR>!

– Remélem, ez volt az utolsó hősködése. – Volger gróf ezt elég halkan mondta, hogy Sándor feje ne hasogasson tőle, de a szavak szárazon, pontosan kopogtak.
– Nem volt hősködés. Csak tolmácsként voltam ott.
– Most mégis bekötözött fejjel fekszik itt. Nagyon bonyolult fordítás lehetett, gondolom.
– Nagyon bonyolult – kuncogott Bovril.

289. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Hohenberg Sándor · Volger gróf
Ildó>!

    – Egy rakás medált érdemelsz, Sándor! Amiért megmentetted a hajót az Alpokban, aztán Isztambulban, és amikor kikapcsoltad Tesla gépét! – Egy pillanatra elhallgatott. – Nem mintha az Admiralitás ez utóbbiért kitüntetne, mivel Berlint is megmentetted.
    – Mindegyiknél ott voltál te is, Deryn, és mégsem látom, hogy érdemrendek borítanák a… – Megköszörülte a torkát, és elfordította pillantását.
    – Kebel! – segítette ki Bovril.
    Deryn hangosan nevetett ezen, de Sándor nem csatlakozott hozzá.

559-560. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Deryn (Dylan) Sharp · Hohenberg Sándor
RainBR>!

Sándor azért volt itt, hogy véget vessen a háborúnak.
Időközben pedig törökül tanult.
– Nasılsınız? – gyakorolt.
– Iyiyim – jött a válasz a letakart kalitkából az asztalon.
– Pszt! – Sándor körülnézett. A koholt állatok itt nem voltak kimondottan tiltottak, de semmi értelme nem volt felhívni magára a figyelmet. Különben is elviselhetetlenül bosszantotta, hogy a teremtmény akcentusa jobb volt az övénél.

324. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Hohenberg Sándor
RainBR>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Mr. Sharp – szólalt meg fölöttük egy hang. Deryn felpillantott, és tátva maradt a szája.
Két apró szem nézett rá vissza a mennyezetről. Egy másik éleslátó lórihoz tartoztak, aki kis mancsaival egy futárgyíkcsőbe kapaszkodott. Majdnem úgy festett, mint Bovril, csak a pettyek hiányoztak a hátsó lábáról.
– Mi az ördög?
Aztán eszébe jutott – három tojás maradt meg. Bovrilé, az, amelyiket a szultán automatája széttört, és egy, amelyikről teljesen megfeledkezett. Az elmúlt hónapban persze kikelt.
Dr. Barlow fölemelte a kezét, mire a másik szörnyecske fél manccsal kapaszkodva hintázott egyet, akár egy majom, majd leugrott. A nagyeszű hölgy karjára tekeredett, majd lekúszott a vállára.
– Mr. Sharp – ismételte az új szörnyecske.
Mr. Sharp – javította ki Bovril, mire mindketten kuncogni kezdtek.
– Miért nevet folyton? – kérdezte a nagyeszű hölgy.
– Sejtelmem sincs – mondta Deryn. – Néha azt gondolom, meghibbant.
– Forradalom – jelentette ki Bovril.
Deryn rábámult. Még sosem hallotta, hogy a szörnyecske minden előzmény nélkül mondana valamit.
Az új lény megismételte a szót, boldogan ízlelgette, majd kijelentette:
– Hatalmi egyensúly.
Bovril kuncogott a szóösszetételen, majd kötelességtudóan megismételte. Ahogy Deryn növekvő csodálkozással nézte őket, a két teremtmény fecsegni kezdett, megismételték, amit a másik mondott. A különálló szavak angol, barkács, örmény, török és még egy tucat egyéb nyelvű mondattá álltak össze.
Bovril hamarosan teljes beszélgetéseket ismételt meg, melyeket Deryn Sándorral, Lilittel vagy Zavennel folytatott, miközben az új szörnyecske olyan kijelentéseket tett, amik épp úgy hallatszottak, mintha dr. Barlow beszélt volna, némelyik pedig Volger grófra hasonlított!
– Elnézést, asszonyom – suttogta Deryn –, de mi az ördögöt csinálnak?
A nagyeszű hölgy mosolygott.
– Azt teszik, fiam, ami természetes számukra.
– De hát koholt lények! Nekik mi a természetes?
– Természetesen az, hogy még éleslátóbbak legyenek.

571-573. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Deryn (Dylan) Sharp
SMesi>!

– Mm, nagyon bátor.
– Nagyon – mondta Bovril. – Olyan őrült lehet, amilyen csak lenni akar.

436. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Hohenberg Sándor · Miss Adela Rogers
Sastojci P>!

– Magunkkal kéne vinnünk a lórit – mondta Sándor, és felállt. – Az utóbbi időben meglehetősen éleslátó volt.
– Nos, jól van. De remélem, tudja, mikor kussoljon.
Kusssss – mondta a lóri.

10. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Deryn (Dylan) Sharp · Hohenberg Sándor
SMesi>!

– Egy kis szabósegítség!
– A szörnyecskének igaza van. – Deryn átnézett Sándor válla fölött. – Én úgy látom, a te sorsod egy passzentosabb zubbony.

233. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Deryn (Dylan) Sharp · Hohenberg Sándor
Sastojci P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Az édesapád – mondta a fiú. – Annyira sajnálom!
Lilit elhúzódott.
– Láttam, mit csinál, ezért ösvényt vágtam neki. Segítettem neki megtenni… – Megrázta a fejét. Könnyek csorogtak le poros arcán, ahogy elfordult és az eldőlt toronyra bámult. – Mind megőrültünk, hogy ezt akartuk?
– Megmentette a Leviatánt – mondta Sándor.
Lilit csak kábán, bizonytalanul ránézett, mintha minden nyelv, amit csak ismert, kirázódott volna a fejéből. A tekintetétől a fiú úgy érezte, ostobaságot mondott.
– Mind megőrültünk – mondta Bovril.

540. oldal, 40. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Deryn (Dylan) Sharp · Hohenberg Sándor · Lilit
Sastojci P>!

Sándor szeme sarkából az éleslátó lórira nézett.
– Nos, egy kis segítségem akadt.
– Nyavalyás áruló – mondta Deryn, és rácsapott az ágytámlára.
Bovril egy pillanatig imbolygott, kis mancsait széttárta, akár egy kötéltáncos, majd az ölébe esett.
– Uff – kiáltottak fel egyszerre.

30. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Deryn (Dylan) Sharp · Hohenberg Sándor
Sastojci P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Rengeteg jelből kikövetkeztethetted – mondta, majd összevonta szemöldökét. – De azzal ugrattál be, hogy kimondtad a „Derynt”, igaz? Hol hallottad a nevemet?
– Eddie Malone hibája volt – mondta Sándor.
– Az a mocsadék! – kiáltotta Bovril.

30. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Bovril · Deryn (Dylan) Sharp · Hohenberg Sándor