!

betű fogalom

Kodolányi János: Julianus barát
Hermann Hesse: Narziss és Goldmund
Ole Lund Kirkegaard: Gumi Tarzan
Jorge Luis Borges: Körkörös romok
Tevan Andor: A könyv évezredes útja
Haiman György: A könyv műhelyében
William Hardy: Art Nouveau
Nemere István: A lottózó időutas
Krétai Dictys – Frígiai Dares – Philosztratosz: Szemtanúk a trójai háborúról
Tamási Izabella – Marcellus Mihály (szerk.): Sorsok és évszázadok
John Green: Papírvárosok
Jessica Sorensen: The Redemption of Callie & Kayden – Callie, Kayden és a megváltás
Bethlenfalvy Géza (szerk.): Tibeti könyvillusztrációk

Idézetek

>!
krlany I+SMP

Minden alkalommal, amikor viasztábláján a kiadásokat rótta a vashegyű stilusszal, egyfajta végtelen megnyugvást érzett a számok látványától. Mennyivel egyszerűbbek a számok! Nincs bennük ármány. Tények, tényszerű adatok. A betűkkel ellentétben nem csalnak meg, nem fordíthatók ellene. A betű azonban felhasználható a leírója ellen. A betű veszélyes. Az egyén, a szellem, a lélek ellensége, mert minden korban másként értelmezhető. Ha bármit leír, nos, ezt valaha valamely bíróság a fejére olvashatja.

25-26. oldal, Az istenek játékszere · Marcellus Mihály

Kapcsolódó szócikkek: betű · szám
>!
Rea P

Azt hiszem – mondta egyszer –, hogy egy virágszirom, egy kis hernyó az úton sokkal többet mond, sokkal többet jelent, mint bibliotékánk valamennyi könyve. Betűkkel és szavakkal semmit sem lehet elmondani. Néha leírok egy görög betűt, tehát vagy ómegát, s miközben kissé elfordítom a tollat, farkát csóválja a betű, hallá változik, és abban a pillanatban máris a világ valamennyi patakjára és folyamára, minden hűvösségére és nedvességére, Homérosz Óceánjára, és arra a vízre emlékeztet, amelyen Szent Péter vándorolt, madárrá változik a betű, farkát billegteti, tollát borzolja, fölfújja begyét, nevet, és messzire röppen. Nos, Narziss, te bizonyára nem sokra tartod az ilyen betűket? De mondom neked, velük írta Isten a világot.

Kapcsolódó szócikkek: betű · hernyó · Homérosz · Isten · könyv · madár · Szent Péter · világ · víz
>!
Fay 

Margo listáján a következők álltak:
3 egész Harcsa, mindegyik Külön becsomagolva
Veet (ami Arra való, hogy a lábadat Szőrtelenítsd, és nem Kell Hozzá borotva. A Csajos kozmetikai cuccoknál keresd)
vazelin
hatos csomag Mountain Dew
Egy tucat Tulipán
egy Palack víz
Papír zsepkendő
egy Flakon kék Festékspray
– Érdekes a nagybetűhasználatod – jegyeztem meg.
– Ja. Hiszek a nagybetűk véletlenszerű használatában. Merthogy az általános szabály oly igazságtalanul mellőzi a mondat közepén található szavakat.

45. oldal

John Green: Papírvárosok Egy excentrikus lány, egy idézet, egy rejtély

Kapcsolódó szócikkek: betű · Margo Roth Spiegelman · Quentin Jacobsen
>!
Carmilla 

    Tótfalusinál – és a hollandi antikva többi mestereinél – halványulnak a reneszánsz antikvának az írásos és a kőbe vésett technikából eredő vonásai. Markánsabbak lesznek a függőleges vonalak, a betűtalpak legömbölyített sarkai kiegyenesednek, a talpak elvékonyodnak. A betű keményebbé, kontrasztosabbá válik. A reneszánsz „cancellarescából” eredő kurzív csapongó és dülöngélő vonalai jobban a sorba rendeződnek, a betűk dőlési szöge egyenletesebbé válik.

17. oldal, Tótfalusi Kis Miklós amszterdami betűmintalapja és a hollandi antikva (Szépirodalmi, 1979)

Kapcsolódó szócikkek: betű
>!
Chibi

Elképesztő, hogy micsoda ereje van egyetlen mondatnak, pár szónak, néhány betűnek.

300. oldal

Kapcsolódó szócikkek: betű · Callie Lawrence · szó
>!
lzoltán IP

A tibeti könyv első dísze maga a betű. A könyv első lapjai általában különösen díszes, sokszor piros színű betűkkel készülnek. (…)

4. oldal (Kőrösi Csoma Társaság, 1972)

Kapcsolódó szócikkek: betű
Hirdetés
>!
Carmilla 

A köznapi cirillbetű tulajdonképpen a régi cirillbetűből és a latin betűből keletkezett. Nagy Péter cárt nemcsak érdekelték az új nyomdabetűk, hanem ő maga is aktívan részt vett a bemutatott új betűk kiválasztásában és megalkotásában. A betűk megreformálása ugyanolyan döntő fontosságú az orosz kultúra szempontjából, mint Nagy Péter cár bármelyik más reformja.

20. fejezet - Az orosz könyvnyomtatás első századai

Kapcsolódó szócikkek: betű
>!
sophie P

Az Art Nouveau betűi amennyire tudtak, kerülték az egyenest. A vonalak szelíden hajló formát öltöttek, és ahol találkozta, indákkal fonódtak egymásba. (…) Az Art Nouveau művész saját betűket használt, Grasset 1898-ban, a stílus történetében először, teljes betűkészletet tervezett, (…)

113. oldal - A grafika

William Hardy: Art Nouveau Szecesszió / Jugendstil

Kapcsolódó szócikkek: betű
>!
Sli SP

Egyszer aztán, mikor épp népgyűlést tartottak az akhájok, darvak húztak el az égen a maguk megszokott alakzatában. Odüsszeusz hirtelen Palamédészre vetette tekintetét: „A darvak hívják tanúnak az akhájokat, hogy ők találták föl a betűket, nem te.” „Nem én találtam föl a betűket,” – vágott vissza Palamédész – „ők találtak rám. Már ősidők óta a Múzsák lakában hevertek, csak egy ilyen férfira vártak – az istenek bölcs emberek által hozzák napvilágra az efféle dolgokat. A darvak tehát nem tartanak igényt a betűkre, legfeljebb a formájukat dicsérik reptük alakzatával (…) De te nem sokat tudnál mondani az alakzatokról, hisz a csatában még a sajátodat is mindig otthagyod.”

196. oldal, Philosztratosz: Hőstörténet (Gondolat, 2011) · Philosztratosz

Krétai Dictys – Frígiai Dares – Philosztratosz: Szemtanúk a trójai háborúról Krétai Dictys, Frígiai Dares és Philosztratosz szövegei

Kapcsolódó szócikkek: betű · daru · Odüsszeusz / Ulysses · Palamédész
>!
Gabriella_Balkó

– Mi a bötű? – kérdezte latinul.
– A történet megőrzője – felelt habozás nélkül Julianus.
– S mi a szó?
– A lélök elárulója.
– Bene – bólintott a vénember elégedetten, s elömlött arcán a mosoly. – Ki nemzi a szót?
– A nyelv.
– Mi az ember? – vetette oda gyorsan, s görnyedt válla előrehajolt, amint fürkészve várta újabb kérdésére a feleletet.
– Halál rabja, utazó vándor, mindenütt vendég.
– Milyen az állapota?
– Mint mécsvilágé a szélben.

251. oldal (Magvető, 1980)

Kapcsolódó szócikkek: betű · ember, emberiség · lélek · nyelv · szél · szó