!

beszéd fogalom

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Raymond Chandler: Örök álom
Quintus Tullius Cicero: Hogyan nyerjük meg a választásokat?
Franz Kafka: Levél Apámhoz
Milorad Pavić: Kazár szótár
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk
Joseph Joubert: Gondolatok
Babits Mihály: S van-e hatalmasabb a gondolatnál?
Victor Hugo: A nyomorultak
William Golding: A Legyek Ura
Thomas Mann: A varázshegy
Isaac Asimov: Második Alapítvány
Zemlényi Zoltán: Hoppárézimi!
Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak
Hamvas Béla: A babérligetkönyv / Hexakümion
Agatha Christie: Temetni veszélyes
Søren Kierkegaard: A csábító naplója
William Shakespeare: Coriolanus
L. M. Montgomery: Anne otthonra talál
Garaczi László: Pompásan buszozunk!
Libby Purves: Hogyan ne legyünk tökéletes anyák?
Hazai Attila: Budapesti skizo
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű
Herman Melville: Moby Dick
Aiszkhülosz: Aiszkhülosz drámái
Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Platón: A lakoma
Lucius Annaeus Seneca: Erkölcsi levelek
Németh László: Lányaim
Jules Verne: Észak Dél ellen
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Denis Diderot: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája
Hésziodosz: Istenek születése / Munkák és napok
J. M. Coetzee: Disgrace
Arisztotelész: Rétorika
H. G. Wells – Egon Friedell – K. W. Jeter: Utazások az időgéppel
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
Lucius Annaeus Seneca: Seneca tragédiái
Domokos János (szerk.): Huszadik századi dekameron I-II.
Pilinszky János: Szög és olaj
Franz Kafka: Naplók, levelek
Lucius Annaeus Seneca: Seneca prózai művei I-II.
Ranschburg Jenő: Szülők lesznek
Marton Mária: Az öröm ujjhegyén Csukás Istvánnal
Peter Lauster: A társkapcsolat krízisei
Hermész Triszmegisztosz: Hermész Triszmegisztosz összegyűjtött tanításai
Apuleius: A mágiáról / Virágoskert
Xenophón: Emlékeim Szókratészról
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Platón: Az államférfi
Karen Marie Moning: Keserű ébredés
Lucius Annaeus Seneca: Seneca drámái
Raszul Gamzatov: Az én Dagesztánom
Theophrasztosz: Jellemrajzok
Marcus Aurelius: Elmélkedések
Patrick Rothfuss: A bölcs ember félelme
Agatha Christie: Gyilkosvadászat
Janusz L. Wiśniewski: Intim relativitáselmélet
Tuna Kiremitçi: Minden ima az égbe száll
C. Plinius Secundus: A természet históriája
Kemese Fanni: A viharszívű Mya Mavis
Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor
Bob Marley: A jövő a kezdet kezdete
Timothy Radcliffe: Új dalt énekeljetek
James Stalker: Fájdalmak embere
Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története
Yoko Tawada: Talisman
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Oscar Wilde: Dorian Gray képmása
Viktor Pelevin: Apolló batman
A. M. Aranth: A Liliom Kora
Papp Dóra: Tükörlelkek
Jevgenyij Vodolazkin: Laurosz
Mabel Katz: Elmélkedéseim a Ho'oponoponoról
Marcus Fabius Quintilianus: Marcus Fabius Quintilianus Institutio oratoria czimü művének tizedik könyve
Marcus Aurelius – Cassius Dio Cocceianus: Marcus Aurelius elmélkedései
Matt Haig: Miért érdemes életben maradni?
Puzsér Róbert – Farkas Attila Márton: Apu azért iszik, mert te sírsz!
Tompa Andrea: Omerta
Száraz Miklós György: Az álomvadász
Raphaëlle Giordano: Az a nap, amikor az oroszlánok salátát fognak enni
Naomi Alderman: Engedetlenség

Idézetek

>!
Rawalpindi

A déliek közt a szó elengedhetetlen tartozéka az életörömnek, és sokkal elevenebb társadalmi megbecsülésben részesül, mint északon. Az anyanyelv, a nemzet kötőanyaga ezeknél a népeknél példás tiszteletben áll, s van valami derűs példázatosság abban a gyönyörködő áhítatban, amellyel fordulatait, törvényeit ápolják. Élvezettel beszélnek, élvezettel hallgatnak – és bírálva hallgatnak. Mert a személyes kiválóság mértéke az, miként beszél valaki; lomposság, kontárkodás megvetést kelt, elegancia és remeklés emberi tekintélyt szerez…

204. oldal, Thomas Mann, I. kötet, Európa Könyvkiadó, 1968

Domokos János (szerk.): Huszadik századi dekameron I-II. Válogatás századunk legjobb elbeszéléseiből

Kapcsolódó szócikkek: anyanyelv · beszéd
>!
Sli SP

Aki sokat beszél, előbb-utóbb kimondja az igazságot, vagy kimond egy hazugságot, amellyel elárulja magát.

232. oldal, 18. fejezet (Európa, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: beszéd · hazugság · igazság
>!
Victoria_Crane

– Túl gyakran mondasz többet, mint kellene. Nem kellene úgy beszélned ademi nyelven, ahogy aturiul énekelsz. Száz szó egy nő dicséretére. Túl sok. A mi beszédünk kurtább.
– Akkor, ha találkozom egy nővel, egyszerűen annyit mondjak neki, hogy „szép vagy”?
Megrázta a fejét. – Nem. Elég, ha egyszerűen annyit mondasz, „szép” és hagyod, hogy ő döntse el, mit akartál még mondani.
– Ez nem… – Nem ismertem a „bizonytalan” és a „hartározatlan” szavakat, és újra kezdtem, hogy megértessem magam. – Ez nem vezet zavarhoz?
– Komolysághoz vezet – mondta határozottan. – Ez finom. Aki beszél, annak mindig erre kellene gondolnia. Túl sok beszéd. – A fejét rázta. Helytelenítés. – Ez… – Elakadt, a szót kereste.
– Faragatlanság?
Tagadás. Bosszankodás. – Elmegyek Severenbe, és vannak emberek, akik bűzlenek. Vannak mások, akik nem. Mindketten emberek, de azok, akik nem bűzlenek, különbek. – Két ujjával erősen megkopogtatta a mellemet. – Te nem kecskepásztor vagy. A Lethanit tanulod. Az én növendékem vagy. Úgy kell beszélned, ahogy az értékes embereknek.
– De mi van az egyértelműséggel? Mi van, ha egy hidat építetek? Az sok darabból áll. Mindegyiket félreérthetetlenül meg kell nevezni.
– Természetesen – felelte Tempi. Egyetértés. – Néha. De a legtöbb dologban, a fontos dolgokban jobb a kifinomultság. A kisebb az jobb.

720. - 721. oldal

Kapcsolódó szócikkek: beszéd · Kvothe · Tempi
>!
melanzskólia P

Képtelenek voltunk nyugodtan érintkezni egymással, s ennek volt még egy, tulajdonképpen nagyon természetes következménye: leszoktam a beszédről.

35. oldal

Kapcsolódó szócikkek: beszéd
>!
olvasóbarát P

Az olvasás is gondolkodás, s az írás is beszéd.

90. oldal

Kapcsolódó szócikkek: beszéd · gondolkodás · olvasás
>!
Sli SP

Nincs ember, aki úgy szeretné a beszédet, mint a dadogó, nincs ember, aki úgy szeretné a jövés-menést, mint a sánta.

97. oldal (Kriterion, 2003)

Kapcsolódó szócikkek: beszéd · Jakab
>!
Lunemorte MP

Ebben a mai érzéketlen világban és korban elég gyakran kinevetik az embert az egyenes beszéd miatt.

Kapcsolódó szócikkek: beszéd · ember, emberiség · világ
>!
Sli SP

Mindenkinek más a természete, az ízlése, mások az érdekei és szenvedélyei, s eszerint túloz vagy enyhít, ha valamiről beszél. Mondd el úgy, ahogy volt. Ez napjában kétszer sem esik meg, még egy egész nagy városban sem. És aki hallgatja az embert, az talán különb? Dehogy. Hát ezért van, hogy egy egész nagy városban napjában kétszer sem esik meg, hogy az embert úgy értsék, ahogyan beszél.

50. oldal, Mindenmindegy Jakab meg a gazdája (Európa, 1960)

Kapcsolódó szócikkek: beszéd · Jakab
>!
Sli SP

Szoktasd magadat hozzá, hogy más beszédére a legpontosabban figyelj s mintegy helyezd át magad a beszélő lelkébe.

118. oldal, Hatodik könyv (Franklin-Társulat / Parthenon, 1943)

Kapcsolódó szócikkek: beszéd
>!
padamak

Az olyan embernek, akiben szemernyi vallási élet sincs, azért még nagyon sok mondanivalója lehet a vallásról, és vannak emberek, akik sokkal nagyobb élvezettel hallgatják az önmaguk fecsegését, mint bárki másnak a beszédét, ha még oly bölcs is az illető. Senkinek a szava sem árad oly bőségesen, mint az érzelmes lelkű, de jellemtelen emberé.

47. oldal, V. fejezet - Jézus és Heródes (Evangéliumi Kiadó, 1973)

Kapcsolódó szócikkek: beszéd