Benedetto személy

William Shakespeare: Sok hűhó semmiért
!

Benedek/Benedick (Kenneth Branagh, Sok hűhó semmiért/Much ado about nothing, 1993)

!

Benedick (David Tennant)


Idézetek

Light_House>!

BENEDETTO
Nem küldhetne fenséged futárszolgálatban a világ túlsó végére? Indulok én bármilyen kis megbízatással akár a Sarkvidékre. Szerzek egy szál fogpiszkálót Ázsia legtávolibb zugából. Mértéket veszek a szerecsen császár lábáról. Hozok egy szálat a nagy tatár kán szakállából.
Vagy elmegyek követségbe a pigmeusokhoz inkább, minthogy csak három szót kelljen váltanom azzal a hárpiával. Nem parancsolsz semmit, uram?

Kapcsolódó szócikkek: Benedetto
Sli P>!

BENEDETTO
    (…) Nem mernék megesküdni rá, hogy a szerelem sohasem bűvöl osztrigává,
    de arra szavamat adom, hogy amíg osztrigává nem bűvöl: én nem leszek ilyen
    hígvelejű!

55. oldal, Második felvonás - 3. szín (Európa, 1987)

Kapcsolódó szócikkek: Benedetto · szerelem
lapkasajt>!

Olyan, mint egy angyalábrázatú pokolbéli fúria. (…) amíg köztünk van, addig a pokol olyan nyugodalmas hely, mint holmi szentély, s az emberek szántszándékkal vétkeznek, csak hogy elkerüljenek innen az ő fölkavaró, félelmetes, veszedelmes közeléből.

Kapcsolódó szócikkek: Benedetto
Sli P>!

BENEDETTO
    Te is, én is, túlontúl okosak vagyunk ahhoz, hogy békésen valljunk szerelmet.
BEATRICE
    Ebből a vallomásból nem sok okosság derül ki! Húsz bölcs ember közt egy
    sem akad, aki önmagát dicsérné.
BENEDETTO
    Régi, régi mondás ez, Beatrice, jámbor eleink korában járta jó szomszédok
    között. Aki manapság nem csináltatja meg a síremlékét még életében, annak
    emlékezete csak addig él, míg a harang szól, s az özvegy sír.
BEATRICE
    S az meddig tart, mit gondolsz?
BENEDETTO
    Micsoda kérdés! Egy óráig a jajveszékelés, s még egy negyedóráig a
    könnyezés – ha náthás a nő. Épp ezért tanácsos, hogy a bölcs – ha csak
    a lelkiismeret férge nem furdalja – maga kürtölje világgá a tulajdon érdemeit!
    Amint én is teszem. Ennyit az öndicséretről. Magam tanúsítom, hogy
    rászolgálok!

142. oldal, Ötödik felvonás - 2. szín (Európa, 1987)

Kapcsolódó szócikkek: Beatrice · Benedetto · bölcs · dicséret