!

barlang helyszín

Frank Herbert: A Dűne
Aesopus: Állatmesék
B. Wongar: Bralgu ösvényén
Frederi Mistral: Mirèio
Molnár Krisztina Rita: A víz ösvénye
Joshua Taumoefolau: A Providence of War

Idézetek

>!
pwz ISP

Buwad, a Légy-ember az Álomidőben élt a mi földünkön, amikor még a hal meg a jamgumó olyan bőven termett, hogy neki csak az ének meg a tánc volt a dolga. Egy szép nap aztán Waruk, a Gonosz Lélek is odaköltözött, és minden ennivalót elhabzsolt előle. Buwadnak csak az alja maradt, azért is könyörögnie kellett. S valahányszor könyörögni ment, Waruk elzavarta. Csakhogy Buwadnak nem volt hova lennie, hát vissza-visszatért. Egyszer aztán Waruk meghívta Buwadot lakmározni egy nagy halom halon, és amikor Buwad betért a betért a barlangjába, Waruk óriás sziklát gördített elébe. Buwadot azonban meg nem foghatta. Buwad léggyé változott, és egy kicsiny résen elillant. Légy azóta is, s valahol csak élelmet szimatol, ott zizeg-dönög, kéri a részét.

49-50. oldal, Buwad, a légy

Kapcsolódó szócikkek: barlang · légy
>!
Kek P

97. Az oroszlán és a róka

Az oroszlán elöregedett, és saját erejéből már nem tudta megszerezni a táplálékát; elhatározta tehát, hogy csellel fog hozzájutni. Bevette magát egy barlangba, és ott leheveredve megjátszotta a beteget; aztán a látogatására jövő állatokat megfogta és felfalta. Már sok állat elveszett így, mikor megjelent a róka, aki átlátott a cselen, és a barlangtól távol állva érdeklődte meg, hogy van. „Rosszul” – felelte az oroszlán, és megkérdezte, miért nem jön be hozzá. „Bemennék én – felelte a róka –, ha nem látnám, hogy sok nyom megy befelé, de kifelé egy sem.”
     Ugyanígy az eszes emberek a jelekből előre látják, s így el is kerülik a veszedelmeket.

60-61. oldal

Kapcsolódó szócikkek: barlang
>!
Gabriella_Balkó

Aki olyan barlangba vonul vissza, amelynek csak egy nyílása van, megérdemli, hogy meghaljon.

332. oldal, Második könyv: Muad-Dib (Kozmosz, 1987)

Kapcsolódó szócikkek: barlang · halál
>!
Uzsonna

De ez a barlang gyönyörű. A cseppkövek… mint a bizonyítékok. Bizonyítékok, hogy bármi megtörténhet. Folyékonnyá válhat a szilárd, és megszilárdulhat újra… Ugyanaz az anyag, mint fönt, az út fölött az éles, darabos szikláké, mégis csupa lágy forma. Cseppről cseppre… végtelen türelem, mire cseppenként felépülnek ezek a törékeny kőszobrok. Ha költő lennék, a sírás jutna eszembe. Ahogy a föld lassan, kitartóan könnyezik. És miközben szép lassan pusztul, a bánatból kőcsipkéket és oszlopokat épít.

26-27. oldal

Kapcsolódó szócikkek: barlang · Lillafüred
4 hozzászólás
Hirdetés
>!
Timár_Krisztina ISP

        A tyúk háromszor kotkodákolt…
        Útjukra halvány fény világolt…
"A tizenharmadik barlang ez, gyermekek,
        Hosszú utunk itt ére véget."
        Hatalmas barlangürbe léptek,
        Hol kandallóban nagy tűz égett.
S annál hét fekete kandur melegedett.

        Hét kandur ült a tűz körébe',
        És kormos szolgafán fölébe
Lógott egy vasfazék. S mit nézni is iszony:
        Két sárkánynak kapúnyi szája
        Folyton kék lángot fúj alája,
        Vince ránézett a banyára
– „Nézd! hát ilyen tüzet használsz?” – "Ilyet bizony!

        Ez jobban ég akárminél is,
        A vad-szőllő rőzséjinél is…"
De Vince csak fejét csóválta s dohogott:
        – "Hm, jobban… de köszönöm szépen
        Nem tréfaság ez semmiképen…"
        A tágas barlang közepében
Egy széles asztal állt, porfirból faragott.

        Sok száz átlátszó törzsü oszlop
        Köröskörül karcsún magoslott,
Oly tiszták, mint a jég, mely az ereszre ül…
        Fölérnek a mély fa-gyökérig.
        Dombok, halmok talpát elérik;
        Ez oszlopok csodás fehérit
Tündérek csíszolák lakásuk díszeül.

117. oldal, Hatodik ének

Frederi Mistral: Mirèio Provençal költemény / A szerelem éposza 12 énekben

Kapcsolódó szócikkek: barlang · boszorkány · boszorkányság
>!
Timár_Krisztina ISP

The great caves of Tonga were located on the north side of ‘Eua, a large island off the eastern coast of Tongatapu. A primordial island from the dawn of time, it was not heavily populated by the Empire because of its mountainous terrain made farming difficult. It was, however, the centre of natural beauty and geographical wonders unlike any other island in the kingdom. This included the giant caves that were a wonder in themselves, and a curse to anyone who dared venture inside. An ancient myth connected to the caves: somewhere in the multitude of tunnels led a path to Pulotu, the Polynesian underworld.

461-462. oldal

Kapcsolódó szócikkek: barlang