!

Azathoth személy

H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei II.
Agave 100
Yliaster Daleth: Demonomicon

Idézetek

>!
bfg3 P

…a legmélyebb entrópia végső, alaktalan penésze, mely ott fortyog és mocskolódik a végtelenség középpontjában: Azathoth, a korlátozást nem tűrő démonszultán, kinek nevét egyetlen ajak sem merészeli hangosan kiejteni, ki felfoghatatlan, fénytelen cellákban rágódik éhesen az időn túl, ráut dobok tébolyító tompa döngése, elátkozott fuvolák egyhangú vinnyogása közepette. Ezek ocsmány lüktetésére, sivítására járják a táncot lassan, félelmetesen, esztelenül a gigászi Végső Istenek, a vak, néma, komor, agy nélküli Más Istenek, kiknek lelke és hírnöke Nyarlathotep, a kúszó káosz.

Zarándokút Kadathba

Kapcsolódó szócikkek: Azathoth · entrópia · Nyarlathotep
1 hozzászólás
>!
bfg3 P

Megtudtam, honnan jött Cthulhu eredetileg, és miért égett hamuvá a világtörténelem nagy csillagainak a fele. Egyes célzásokból – melyeknél még tanítómesterem is félve tétovázni látszott – megsejtettem a Magellán-felhő meg a globulák titkát, és a Tao ősöreg allegóriái mögött meghúzódó sötét igazságot.
A dholok természete nyitott könyv lett számomra, s megtudtam, mit jelent Tündalosz Kutyája (bár azt nem, hogy honnan származik). Nem maradt titok előttem Yignek, s Kígyók Atyjának legendája, s borzongás fogott el, mikor a rendezett világűrön túl tomboló nukleáris káoszról hallottam, amit az ártalmatlan, naiv Necronomicon Azathoth névvel ruház föl.

Suttogás a sötétben

Kapcsolódó szócikkek: Azathoth · Cthulhu · Necronomicon
2 hozzászólás
>!
nyarappa

Kiruccanunk, mondta nekem Hastur. Betársulsz?
Kik mennek?, kérdeztem.
Én, felelte, Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Tsathogghua, Ia! Shub Niggurath, az ifjú Yuggoth meg még páran.

Neil Gaiman: Én, Cthulhu p. 170

Kapcsolódó szócikkek: Azathoth · Cthulhu · Neil Gaiman · Nyarlathotep · Yog-Sothoth
>!
Inimma

Azathoth (A démonszultán)

A lovecrafti mitológia egyik főistene, a külső istenek ura. Életkora megegyezik az univerzuméval (vagy meghaladja azt). A normális téridőn túl, a mindenség középpontjában él, bár vannak, akik úgy tudják, hogy otthona a Rák csillagképben van, mások szerint viszont az Aldebaran közelében. Alaktalan „teste” pihenés nélkül lüktet, vonaglik valamiféle monoton „fuvolaszóra”. Körülötte alacsonyabb rangú szolgáló istenek táncolnak ugyanerre a hangra. Azatoth egy vak és értelem nélküli lény, a teljességgel felfoghatatlan, leírhatatlan, meghatározhatatlan őskáosz reprezentánsa. Hívei nincsenek, hacsak valami őrült nem próbál meg kapcsolatba lépni egy olyan létezővel, akiben a szikrája sincs meg bármiféle tudatosságnak. Bár egyesek mszerint ha valakinek mégis sikerülne valamiféle kontaktust létrehoznia vele, az bepillantást nyerhetne az univerzum természetének, eredetének és értelmének legvégsőbb, legrejtettebb titkaiba, amelyeket ép ésszel lehetetlen felfogni.

Lovecraft a következőket írja róla Zarándokút Kadathba című regényében: „Ott ólálkodik a rendezett világegyetemen kívül, ahová az álmok sem érnek el; a legmélyebb entrópia végső, alaktalan penésze, mely ott fortyog és mocskolódik a végtelenség középpontjában: Azathoth, a korlátozást nem tűrő démonszultán, kinek nevét egyetlen ajak sem merészeli kiejteni, ki felfoghatatlan, fénytelen cellákban rágódik az időn túl, rút dobok tébolyító tompa döngése, elátkozott fuvolák egyhangú vinnyogása közepette. Ennek ocsmány lüktetésére, sivítására járják a táncot lassan, félelmetesen, esztelenül a gigászi Végső Istenek, a vak, néma, komor, agy nélküli Más Istenek…” (Bihari György fordítása)

55. oldal

Yliaster Daleth: Demonomicon Démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv

Kapcsolódó szócikkek: Azathoth · Howard Phillips Lovecraft