!

az Erő sötét oldala fogalom

Matthew Stover: A Sith-ek bosszúja
James Kahn: A Jedi visszatér
Dave Wolverton: Szökevények
Donald F. Glut: A Birodalom visszavág
Steve Perry: A Birodalom árnyai
Drew Karpyshyn: A pusztítás útja
Drew Karpyshyn: A Kettő Szabálya
Drew Karpyshyn: A gonosz dinasztia
Michael A. Stackpole: Én, a Jedi
Sean Stewart: Yoda – Sötét találkozó
Matthew Stover: Luke Skywalker és a Mindor árnyai
James Luceno: Darth Plagueis
James Luceno: A megtévesztés leple
Kevin Hearne: A Jedik örököse
Alan Dean Foster: Az ébredő Erő
Alexander Freed: Zsivány Egyes
Jason Aaron: Star Wars 1. – Skywalker lesújt
Daniel M. Jones – Theresa Cheung: Válj eggyé az Erővel!
Michael Reaves – Steve Perry: MedStar II.: Jedi gyógyító
!

Az Erő sötét oldala, az ősi Erő használók által Bogan vagy Boganak nevezve, az Erő egyik aspektusa. Azok, akik használták a sötét oldalt, sötét oldal követők vagy sötét jedikként voltak ismertek, ha nem voltak egy sötét oldal szervezett tagjai, mint például a sithnek. Eltérően a jediktől, akik az Erő világos oldalának használatáról voltak híresek, a sötét oldal követők a nyers érzelmekből merítették a hatalmukat, mint a harag, düh, gyűlölet, félelem, agresszió és szenvedély.

http://hu.starwars.wikia.com/wiki/Az_Er%C5%91_s%C3%B6t%…


Idézetek

>!
Saille P

Vader nem mozdult.
– Nem ismered a sötét oldal erejét. Engedelmeskednem kell az uramnak.
– Én nem állom át, és ő kényszeríteni fog, hogy elpusztíts.
– Ha ez a sorsod… – Nem kívánta ezt, de a fiú erős volt – ha végül is harcra kerül a sor, igen, végez Luke-kal. Nem engedheti meg magának mégegyszer, hogy tétovázzon, mint annak idején.

127. oldal

Kapcsolódó szócikkek: az Erő sötét oldala · Darth Vader · Luke Skywalker
>!
Saille P

Mert ez volt Vader végső álma. Mindent, amit csak lehet, elsajátít ennek a sötét zseninek a gonosz erejeből ahhoz, hogy elragadhassa tőle a hatalmat, megkaparinthassa, és hideg fényét saját lelkébe zárja – és akkor megöli a császárt, magába szívja sötétségét, és uralkodik a világegyetemben. Uralkodik, fiával az oldalán.
Mert a másik álma ez volt – megtéríteni a fiát, megmutatni Luke-nak a sötét Erő fenségét; miért olyan hatalmas, miért választott helyesen ő is, amikor követte. És Luke vele jön, tudta. A mag el volt vetve. Együtt uralkodnak majd, apa és fia.
Álma közel állt a megvalósuláshoz, érezte, nagyon közel. Minden esemény megfelelően alakult, ahogy jediügyességgel irányította őket, ahogyan finoman kikényszerítette a sötét Erővel.

61. oldal

>!
Saille P

Az a folyamatos csatározás, amelyet a Sith-ek az írott történelem kezdetei óta vívtak egymással, roppant fontos célt szolgált: biztosította, hogy a sötét oldal ereje néhány különösen erős egyénbe összpontosuljon.
(…)

A sötét oldal erejét nem szabad szétporlasztani egy akármekkora tömeg tagjai között, hanem azt néhány, arra érdemes kiválasztottnak kell birtokolnia.

A Sith-ek létszámának növelése sajátos csapdát teremtett, amelybe még a régi idők legjobbjai közül is sokan beleestek. Naga Sadow, Exar Kun, Darth Revan: mindannyian hatalmas, erős Sith-ek voltak. Valamennyien számos tanítványt vettek maguk mellé, és hívekből álló sereget toboroztak, amelyet aztán rászabadítottak a Jedikre. Eget-földet megmozgattak a győzelemért, de minden egyes alkalommal a világos oldal szolgálói diadalmaskodtak.

A Jedik már a kezdet kezdetétől fogva összetartottak, a Sith-ek pedig az örökös belviszályoknak és árulásoknak köszönhetően folyton alulmaradtak velük szemben. Azok a jellemvonások – az elfojthatatlan becsvágy és a csillapíthatatlan sóvárgás a hatalom után –, amelyek révén személyes sikereket értek el, megakadályozták, hogy maga a Rend végső győzelmet arasson az ősellenség felett. Így festett a Sith-ek törvényeinek feloldhatatlan ellentmondása.

Kapcsolódó szócikkek: az Erő sötét oldala · Jedi Rend · Sith
>!
Saille P

– Azok, akik elfogadják a sötét oldalból táplálkozó hatalmat, el kell fogadniuk a megtartásával együtt járó kihívásokat és megpróbáltatásokat is – folytatta Revan. – A sötét oldal önnön természetétől fogva versengésre késztet és viszályt szít. Ebben rejlik a Sith-ek legnagyobb erőssége, mert kirostálja rendünkből a gyengéket. Ám az állandó hatalmi harc egyben a gyenge pontunk is. Az erősnek folyton résen kell lennie, nehogy elsöpörjék a hozzá fel nem érő, de becsvágyó és együttműködő alantasok. Minden mester bolond, aki egyszerre egynél több tanítvánnyal foglalkozik, mert a tanítványok idővel egyesíteni fogják erejüket, és akkor megölik vagy elkergetik a mentorukat. A folyamat elkerülhetetlen és megállíthatatlan. Természetes és magától értetődő. Ezért valamennyi mesternek egyszerre csak egy tanítványa lehet.

Kapcsolódó szócikkek: az Erő sötét oldala · hatalmi harc · hatalom · mester · Revan · Sith
>!
Saille P

– Ha eddig nem is akartál megölni, majd akarsz, mielőtt a felkészítés végére érünk -jelentette ki a muun. – A késztetés, hogy végezz a mestereddel, teljesen természetes, a vállalkozásunk jellegéből és a viszonyunkból fakad. Az én kétségbevonhatatlan hatalmam felkelti benned az irigységet. A bölcsességem tüzeli a vágyaidat. Az eredményeim felszítják benend a sóvárgást. Igy megy ez már ezer éve, és így fog menni, mígnem az útmutatásom mellett egyenjogú társammá válsz. Ugyanis, Sidious, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakasszuk azt a folyamatot, amelyet valaha Darth Bane indított el, mert szükségünk lesz egymásra annak érdekében, hogy megvalósítsuk a legfőbb céljainkat.
Végül nem lehetnek titkaink egymás előtt, kettönk között nem lehet irigység vagy bizalmatlanság. Mert belőlünk fog fakadni a Sithek jövője, és a Galaxis teremtményei jobbá válnak általunk. Addig viszont küzdened kell, tanúbizonyságát kell adnod a rátermettségednek, és nem csupán nekem, hanem a sötét oldalnak is. Meg kell ragadnod az irántam érzett gyűlöletedet, és hatalommá kell formálnod. Hatalommá, hogy félresöpörhess mindent, ami az utadba áll, hogy legyőzz minden akadályt, amit a sötét oldal eléd állt, hogy próbára tegyen.

192. oldal

>!
Saille P

Hogy Tenebrous kijelölte őt célpontnak, azon Plagueis nem döbbent meg. Ő és a bith az elmúlt évtized során semmit sem tettek, hogy megvalósítsák a Sithek világuralmát. A galaxis egyik legősibb civilizációjának termékeként Tenebrous abban hitt, hogy a győzelmet a sötét oldal hatalmát, illetve a bith tudományt megfelelően párosítva lehet kivívni. Hitt abban, hogy a csúcsminőségű számítógépek és jósképletek segítségével ki lehet számítani a Galaxis különféle teremtményeinek viselkedését, és abban is hitt, hogy a Jedi Rend fokozatosan elerőtlenedik majd, míg végül nyomtalanul eltűnik. Tenebrous sokszor megpróbálta meggyőzni Plagueist arról, hogy az Erő nem szerencsejátékos, és hogy bár a sötét oldal győzelme előre megjósolható, a felemelkedését a Sithek sem képesek sem befolyásolni sem siettetni.

102. oldal

Hirdetés
>!
Saille P

Életében elöször úgy érezte, hogy az Erő sötét oldala nem csupán kedvező szél, amely egy sétahajó vitorláit dagasztja, hanem hurrikán, amely móhón várja, hogy a pusztítás viharát zúdítsa a roskadozó Köztársaságra és az elpuhult Jedikre. Egy gyilkos vihar, amely lerombol mindent, ami elavult és romlott, és kikövezi az utat egy új világrendnek, amelyben a Sithek elfoglalják jogos helyüket, a Galaxis uraivá lesznek, akik előtt az értelmes lények meghajolnak majd, de nem csupán félelmükben, hanem mert hálásak lesznek azért, mert a Sithek visszarántották őket a szakadék széléről.
Az előtte álló feladat új erőkkel töltötte fel, egyszersmind elcsüggesztette, és ennek a mindent leromboló ciklonnak a nyugalmi középpontjában állva hallani vélte a hangjukat mindazoknak, akik lerakták a Sith világuralom, a Nagy Terv alapjait. Azokét, akik az életükkel és leheletükkel teremtették és táplálták a fergeteget: Darth Bane-ét és Zannah-ét és számtalan utódjukét, többek között Cognusét, Vectivusét, Ramagét és Tenebrousét. Száz évvel korábban Tenebrous twi'lek mestere apró nyílást vágott az Erő szövetébe, amivel lehetővé tette, hogy a Jedik nyolcszáz év óta első ízben megérezzék a sötét oldal jelenlétét. Az volt a nyitány, a Sithek bosszújának kezdete. És most eljön az idő, hogy ő, Darth Plagueis tátongó lyukká tágítsa azt a rést, hatalmas szájjá, amely elnyeli a Köztársaságot és Jediket.

80. oldal

>!
Saille P

A széles sugárúton másutt – a nagyobb kereszteződésekben, a taxiállomásokon, a mágnesvasút kijáratainál – kisebb-nagyobb csoportokba verődött Jedik álltak, néhányan feltűnő helyen viselték a fénykardjuk markolatát. Hogy Palpatine ennyit látott belőlük egy helyen, az egyszerre hatott rá mámorítóan és kijózanítóan. Noha minden pillanatban gondosan elrejtette a különleges képességeit, az Erőn keresztül tisztán érzékelte a tudatukat, külön-külön és együtt is. Csak a bolygó lakóinak hitványsága és a természet szinte teljes hiánya akadályozta meg, hogy a Coruscantot ugyanúgy áthassák a világos oldal energiái, mint a Korribant a sötét erők. Mialatt Palpatine tudta, hogy ő és Plagueis felülmúlják még a legnagyobb Jediket is, világosan látta, hogy az egyesített erejükkel nem érhetnek fel. A Jediket csakis a sötét oldal szoros együttműködésével lehet megbuktatni, vagyis csak akkor, ha az Erő sötét oldala hajlandó összesküdni a megdöntésükre.

277. oldal

>!
Saille P

És amit még feltétlenül meg kellett tudnia, az jóval túlhaladta az Erőhöz kötődő ismereteket. Az elmúlt tíz évben csak azzal foglalkozott, hogy megtanulja irányítani a sötét oldal energiáit. Ezen időszakban a mestere elkezdte összeállítani az apró darabokat, amelyek egyszer, a távoli jövőben lehetővé teszik majd, hogy a Sith-ek felemelkedjenek, és az uralmuk alá hajtsák az egész Galaxist.

Kapcsolódó szócikkek: az Erő sötét oldala · Darth Bane · Darth Zannah · Sith
>!
Saille P

Ugyanakkor még így is azon kezdett töprengeni, hogy egy kiábrándult és elégedetlen Jedi – például Dooku – talán megfelelő biztosíték lenne egy balszerencsés fordulat esetére, ha egy váratlan esemény elragadná tőle Sidioust. Vagy talán hivatalos beavatás nélkül is át lehetne állítani a sötét oldalra, és rá lehetne venni, hogy szakadást idézzen elő a Rendben.

267. oldal

Kapcsolódó szócikkek: az Erő sötét oldala · Dooku gróf · jedi · Jedi Rend