!

Árpád-ház fogalom

Szabó Magda: Régimódi történet
Bíró Szabolcs: Liliom és vér
!

Az Árpád-ház (Turul-dinasztia)[1] a honfoglaló magyar törzsszövetség vezéréről elnevezett dinasztia. Árpád fejedelem leszármazottainak uralkodása idején került sor a magyar királyság megalapítására. A honfoglalást követően, körülbelül 900-tól Árpád eltűnik a forrásokból, a Kárpát-medence valós hatalmi viszonyai, a kialakuló fejedelemségek kiterjedése és jelentősége ismeretlenek. A honfoglalástól Gézáig terjedő időszak források[2] hiányában gyakorlatilag teljesen ismeretlen. Árpád utódai közül Géza által vezetett fejedelemség emelkedett ki a többi közül, amelyet a Géza-kori Tiszavidéki terjeszkedés mutat a Géza-féle német felszerelésű hadsereg tagjainak normann-kardos temetkezéseivel.
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1z


Idézetek

>!
robinson P

Az Úr ezerháromszázegyedik esztendeje baljósan kezdődött, és sok jót már nem ígért, hiszen András király váratlan halálával az Árpádok több mint három évszázados uralkodásának lett egyszer és mindenkorra vége.

12. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1301 · Árpád-ház · III. András
>!
KingucK P

Bevallom, az elejét nem láthattam a saját szememmel, mert még meg sem születtem akkor, mikor András úr, az Árpádok utolsó sarja,eltávozott az élők közül, s az Anjou nemzettség első magyar királya, Károly – vagy ahogy akkoriban hívták, Caroberto – megkezdte harcait a régi nemességgel.

11. oldal, Egy új kor hajnalán

Kapcsolódó szócikkek: Anjou-ház · Árpád-ház · I. Károly · III. András
>!
KingucK P

Hogy Károly valójában az ötödik Árpád-házi István király dédunokája volt, az senkit nem érdekelt.

13. oldal, Egy új kor hajnalán

Kapcsolódó szócikkek: Árpád-ház · I. (Szent) István · I. Károly
Hirdetés
>!
KingucK P

A nagymama és a mitikus nagybácsik pótlására szerencsére voltak egyéb rokonok bőven. A Jablonczayak voltaképpen Pethes névre hallgattak, de a prédikátumukat használták vezetéknév gyanánt már az idők végtelensége óta. Éltek közülük Erdélyben, Pest megyében, a Jászságban, Komárom vidékén, Gyöngyösön, Pesten, volt egy kecskeméti águk is, a családfa elképesztően terebélyes volt, és az Árpádokig lehatolt a gyökérzete. IV. Béla Anna lányának egyik tizennegyedízig való leszármazottját, Csebi Pogány Terézt Jablonczay Pethes Lajos vette feleségül, s tizenöt generációval a tatárjárás után a Jablonczayak büszkén hivatkoztak az ereikben keringő másfél csepp Árpád-vérre.

A szkéné