!

Arkhütasz / Archytas személy

Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Marcus Tullius Cicero: Az állam

Idézetek

>!
Sli SP

Igaz tehát az, amit, úgy hiszem, a tarentumi Archytas állapított meg – öregeinktől hallottam emlegetni, akik a régi öregektől hallották: „Ha valaki az égbe emelkednék s megismerné a világegyetem rendjét és a csillagok szépségét, kietlennek találná ezt a csodálatos látványt; de gyönyörűségére szolgálna, ha lenne valakije, akinek beszélhetne róla.”

367-368. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

>!
Sli SP

(Scipio:) „Hogyan? Ha haraggal vagy valaki iránt, engeded haragodat eluralkodni lényeden?”
(Laelius:) „Herculesre mondom, hogy nem, hanem annak a bizonyos tarentumi Archytasnak a példáját követem. Amikor egyszer birtokára érkezett, és mindent másként talált, mint ahogy elrendelte, intézőjének így szólt: »Ó te szerencsétlen, halálra korbácsolnálak, ha nem haragudnék.«”

99. oldal, Első könyv (Akadémiai, 2007)

Hirdetés