!

Anne Shirley személy

Marisa de los Santos: És besétált a szerelem
Nick Hornby: Pop, csajok, satöbbi
L. M. Montgomery: Anne karácsonya
L. M. Montgomery: Anne otthonra talál
L. M. Montgomery: Anne az élet iskolájában
L. M. Montgomery: Anne férjhez megy
L. M. Montgomery: Anne és a Szivárvány-völgy
L. M. Montgomery: Anne új vizekre evez
L. M. Montgomery: Anne családja körében
L. M. Montgomery: Anne gyermekei a háborúban
L. M. Montgomery: Avonlea-i krónikák
L. M. Montgomery: Anne válaszúton
Meg Cabot: Locsifecsi királynő
Stephenie Meyer: Eclipse – Napfogyatkozás
L. M. Montgomery: Anne of Green Gables
L. M. Montgomery: Anne of Avonlea
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 1. – Kezdet
L. M. Montgomery: Avonlea-i krónikák 2.
L. M. Montgomery: Anne of the Island
L. M. Montgomery: Anne of Windy Poplars
L. M. Montgomery: Anne of Ingleside
L. M. Montgomery: Rilla of Ingleside
L. M. Montgomery: Anne's House of Dreams
L. M. Montgomery: The Alpine Path
Szakurazaka Hirosi: A holnap határa
Árvay Gréta: Elmerülve
Cookie O'Gorman: Adorkable
Donáth Mirjam: Mások álma
!

Anne

!

Anne Shirley (Megan Follows)

!

Anne, 2017 / Amybeth McNulty

!

Ella Ballentine


Idézetek

>!
poggi IP

– Buta verseket költ, ahelyett hogy számolna! Nagyon félek, doktorné kedves, hogy abból a fiúból költő lesz.
– Már most is az, Susan.
– Hát, csodálkozom, milyen nyugodtan fogadja ezt, doktorné kedves. Gondolom, kellő lelkierő esetén nem is omlik össze az ember egy ilyen hír hallatán.

7. fejezet - Egy halas kaland

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · Susan Baker
>!
SophieOswald

– Ó, Marilla, hát nem remek, hogy holnap egy új, tévedésmentes nap virrad rám?
– Majd csak gondoskodsz újabbakról – mondta Marilla. – Te ebben felülmúlhatatlan vagy.
– Mi az hogy – mondta Anne bánatosan lehorgasztott fejjel.

193. oldal (Könyvmolyképző) - Az új ízek birodalmában

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · Marilla Cuthbert
>!
Cheril

A sok „ó” végeztével Anne Marilla karjába vetette magát, és elragadtatott csókot nyomott sápadt orcájára. Marilla életében először érezte gyermeki ajkak szívből jövő érintését. Ugyanaz a szokatlan édes borzongás futott végig rajta, mint amikor Anne megfogta a kezét. Titkon mérhetetlenül örült Anne ösztönös szeretetnyilvánításának, talán ezért is mondta kissé nyersen:

101. oldal (Könyvmolyképző Kiadó, 2008) - A várakozás gyönyörűségei

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · Marilla Cuthbert
>!
Cheril

A kislány azóta figyelte, hogy elhaladt mellette, és most is követte a tekintetével. Matthew nem nézett rá, de ha ránézett volna, akkor sem látta volna, milyen is valójában. Egy átalogs megfigyelő azonban egy tizenegy év körüli, nagyon rövid, nagyon szoros és nagyon csúnya sárgásfehér gyapjúszövetből készült ruhába öltözött kislányt látott volna, akinek kifakult, valaha barna zsirárdikalap ült a fején. A kalap alól minden tévedést kizárva két vastag, hosszú vörös hajfonat bukkant elő. Apró arca fehér volt és vékony, telis-tele szeplőkkel, szája, szeme nagy, ez utóbbi bizonyos megvilágításban vagy hangulatban zöldnek, máskor szürkének tetszett.
Ennyit láthatott volna egy átlagos megfigyelő, de egy éles szemű még azt is észrevette volna, hogy a kislány álla hegyes és határozott, hogy óriási szeme elevenséget és életerőt sugároz, hogy ajkának lágy vonala kedves és kifejező, homloka pedig széles és telt, egyszóval a mi jó ítélőképességgel megáldott megfigyelőnk arra a következtetésre jutott volna, hogy nem mindennapi lélek szorult ebbe a gazdátlan gyermeklányba, akitől a félénk Matthew Cuthbert oly nevetségesen rettegett.

17. oldal (Könyvmolyképző Kiadó, 2008) - Matthew Cuthbertet meglepetés éri

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · Matthew Cuthbert
>!
Moncsi79

– Pokolba a gondokkal, legyünk hálásak a jótéteményekért! – kurjantott Anne vígan. – Mrs. Allan azt tartja, hogy valahányszor egy megpróbáltatáson jár a fejünk, gondoljunk valami szépre, amivel ellensúlyozhatjuk. Ha egy kicsit dundi is vagy, neked vannak a legaranyosabb gödröcskéid, s ha nekem szeplős is az orrom, a formája legalább kielégítő.

148. oldal, Egy pechsorozat (Könyvmolyképző, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley
>!
Reelka

– Hát soha nem akarsz férjhez menni, Anne?
– De… talán egyszer… ha találkozom az igazival… – mosolygott fel Anne álmodozva a holdra.
– De mitől leszel biztos benne, hogy az az igazi? – erősködött Diana.
– Ó, ne félj, megismerem majd… valami megsúgja, hogy ő az. Tudod, hogy milyen az ideálom, Diana.
– De az ember ideáljai néha megváltoznak.
– Nem az enyém. És nem tudnék senkit sem szeretni, ha nem felelne meg ezeknek a kívánalmaknak.
– Mi lesz, ha sosem találkozol vele?
– Akkor vénkisasszonyként szállok a sírba – válaszolta Anne vígan. – Merem állítani, hogy ennél rosszabb halálnemek is léteznek.

249-250. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · Diana Barry
Hirdetés
>!
Belle_Maundrell 

– Marilla – kezdte Anne ünnepélyesen, de vidáman csillogó szemmel –, úgy nézek én ki, mintha elment volna az eszem?
– A szokásosnál nem jobban – mondta Marilla, a gúny leghalványabb árnyalata nélkül.

230. oldal, Botrány Avonlea-ben

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · Marilla Cuthbert
>!
Véda MP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Kérem, Miss Shirley, assz'nyom – kezdte Negyedik Charlotta, egy bosszús masnirándítással –, a vak is látja, hogy önnek, meg Miss Lavendarnak titka van, és ha nem veszi szemtelenségnek a nyílt beszédet, Miss Shirley, assz'nyom, akkor igazán nem szép dolog engem kihagyni belőle, amikor mind olyan jó barátok vagyunk!
– Ó, Chalotta kedves, én elmondtam volna, ha az én titkom…de, tudja, ez Miss Lavendaré. (…) Az a helyzet, hogy a mesebeli királyfit várjuk ide. Egyszer, nagyon régen, már járt itt, de egy szerencsétlen, ostoba pillanatban elment, igen messzire, és elfelejtette az elvarázsolt kastélyba vezető utat, ahol a királylány kisírta utána a két szemét, és hűséges szívvel várta. De egy szép napon megint eszébe jutott az az ösvény és a rá váró királylány, aki még mindig várja, akit senki más nem menthet meg, mint a szíve választottja.
– Jaj, Miss Shirley, assz'nyom, hogy hangzik ez köznapi beszédre lefordítva? – tátogott értetlenül Negyedik Charlotta.
– Köznapi szavakkal Miss Lavendart egy régi barátja látogatja meg ma este – nevetett Anne. […]
-Ó, Charlotta! – kiáltozta vígan. – Nem vagyok jósnő, és a rokonaim közt sincs egy sem, de azért megpróbálkozom egy jövendöléssel. Mielőtt a juharleveleket pirosra csípi a dér, esküvőt tartunk ebben a régi kis kőházban! Lefordítsam hétköznapi nyelvre, Charlotta?
– Nem, ezt én is megértem – bólogatott Charlotta. – Az esküvő nem költészet. Jaj, Miss Shirley, assz'nyom, hisz' maga sír! De minek?
– Jaj, azért, mert olyan gyönyörű…és mesébe illő…és romantikus…és szomorú – pislogta ki Anne a könnyeit. – Csodálatosan szép…ugyanakkor van benne valami szomorúság is.
– Hát, ami azt illeti, a házasság mindig kockázattal jár – ismerte el Negyedik Charlotta-, de mindent összevetve, Miss Shirley, assz'nyom, sok van, ami ezerszer rosszabb egy férjnél.

310. oldal, A királyfi visszatér az elvarázsolt kastélyba

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · esküvő · Negyedik Charlotta
>!
Lahara ISP

– Te tettél cukrot a borsóba, Anne?
– Én bizony – mondta Anne, a lemondó kötelességtudat arckifejezésével törve a krumplit. – Egy kanálnyit. Mindig teszünk a borsóba. Nem ízlik?
– De amikor feltettem főni, én is tettem bele egy kanálnyit! – kiáltotta Diana.
Anne eldobta a krumplinyomót, és gyorsan megkóstolta a borsót. Keserves fintort vágott:
– Hű, de szörnyű íze van! Nem is álmodtam volna, hogy te is teszel bele cukrot, mivel édesanyád sosem szokott. Most az egyszer – merő véletlenségből – eszembe jutott, hogy tegyek… hát beleszórtam egy kanálnyit.
Marilla bűntudatos képpel hallgatta a két lány beszélgetését, s e ponton közbeszólt:
– Sok bába közt elvész a gyerek… Azt hittem, Anne, hogy most sem jut eszedbe, ahogy máskor sem szokott … és én is beletettem egy kanállal.

154-155. oldal, Egy pechsorozat (Könyvmolyképző, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · Diana Barry · Marilla Cuthbert
>!
BZsofi +SP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Hagyd most Philt és az ibolyákat, Anne – szólalt meg Gilbert, és határozottan megragadta Anne kezét, hogy ki ne tudja szabadítani. – Mondani akarok neked valamit.
– Ne! – kiáltott közbe Anne könyörögve. – Ne, Gilbert, kérlek, ne!
– Muszáj elmondanom. Ez így nem mehet tovább, Anne. Szeretlek. Te is tudod, hogy így van. El sem mondhatom, mennyire. Remélhetem-e, hogy egy nap a feleségem leszel?
– Nem tehetem – nyöszörögte Anne nyomorultul. – Jaj, Gilbert, miért kellett mindent elrontanod?
– Hát egyáltalán nem szeretsz? – kérdezte Gilbert hosszúra nyúló, nyomasztó csend után, mialatt Anne fel sem mert nézni.
– Nem… úgy nem, ahogy te akarod. De mint jó barátomat, nagyon is szeretlek. De nem szerelemmel, Gilbert.
– És még reményt sem nyújthatsz, hogy egyszer majd megszeretsz?
– Nem – felelte Anne kétségbeesetten. – Úgy soha, de soha nem szerethetlek, Gilbert. Kérlek, többé ne is beszéljünk erről.
A beállott csend olyan kínossá és ijesztővé vált, hogy Anne végül kénytelen volt feltekinteni. Gilbert arca halottsápadt volt, még az ajka is elfehéredett. És a szeme … de ezt a látványt már Anne sem bírta. Megborzongott, és elfordult. Ebből a lánykérésból hiányzott a romantika. Hát hiába minden, egy lánykérés vagy nevetséges, vagy kétségbeejtő? Hogy felejtheti el valaha is Gilbert arcát?
– Valaki mást szeretsz? – kérdezte Gilbert nagy sokára, alig hallhatóan.
– Á, dehogy, nincs senkim – bizonygatta Anne buzgón. – Úgy senkit sem szeretek… és nálad senkit sem kedvelek jobban, Gilbert. Kell… muszáj, hogy barátok maradjunk.
– Barátok! – mondta Gilbert keserű kis kacajjal. – A barátságoddal nem érem be, Anne. Nekem a szerelmed kell… de te azt mondod, hogy az sosem lehet az enyém.
– Sajnálom… bocsáss meg, kérlek, Gilbert.
Anne ennél többet képtelen volt mondani. Hova lettek a barátságos, fennkölten választékos beszédek, amelyekkel képzeletben szokta a szívének nem kedves kérőket visszautasítani?
Gilbert gyengéden elengedte Anne kezét:
– Nincs mit megbocsátanom. Volt idő, nem is egyszer, amikor azt hittem, szeretsz. Valószínűleg csak áltattam magam. Isten veled, Anne.

174-175. oldal, Gilbert nyilatkozik (Európa, 1994)

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · Gilbert Blythe