!

Annabel Winslow személy

Julia Quinn: Tíz dolog, amit szeretek magában

Idézetek

>!
Reika

– Elég ijesztő látványt nyújtok – mormolta a férfi, amint megfogta a lány kezét, és lehajolt, hogy megcsókolja.
– Mr. Grey – mondta Annabel –, rettentően sajnálom a szeme miatt.
A férfi felegyenesedett.
– Nekem meglehetősen tetszik. Olyan, mintha egyfolytában kacsintanék.
Annabel kissé elmosolyodott, aztán próbálta elfojtani a mosolyát.
– Elég ijesztő kacsintás – mondta.
– Én pedig azt gondoltam, hódító a külsőm – mormolta Sebastian.

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow · Sebastian Grey
>!
Reika

– Az a Grey, aki leginkább hajlamos felkoncolni egy operát.
A lánynak leesett az álla.
– Maga énekel?
– Valaha próbáltam. – Bizalmasan előrehajolt, úgy folytatta: – Ez olyan momentum volt az életemben, amelyet sosem szabad megismételnem.
– Valószínűleg bölcs döntés – mormolta a lány –, ha nem akarja elveszíteni a barátait.
– Vagy inkább, ha ők nem akarják elveszíteni a hallásukat.

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow · Sebastian Grey
>!
Reika

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Te jó ég, Sebastian Sarah Gorely. Hozzámegy Sarah Gorelyhoz.
Meghökkent. Talán nem szerencsés ilyen formában gondolnia rá.

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow · Sebastian Grey
>!
Csoszi P

Annabel felsóhajtott, ha már szigorúan tilos volt a székébe süppednie. Valójában nem jelentett semmit, hogy 10 dolog helyett 11-et sorolt fel. A csípője valóban széles volt, és Lord Newbury szemmel láthatóan eltökélte, hogy következő örökösének ott kell eltöltenie kilenc hónapot.

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow
>!
Fairymysz 

A lány a kert felé nézett, és elfintorodott, amint arra gondolt, hogy át kell vágnia a szerelmesek között.
– Le a fejjel – mondta magának –, és gyerünk.
– Egyesek egész életüket e szerint a mottó szerint élik – jegyezte meg a férfi vidáman.
A lány éles tekintetet vetett rá, láthatóan azon tűnődve, vajon a férfinak elment-e az esze ebben az utóbbi két másodpercben. Sebastian vállat vont, mivel nem akart mentegetőzni. Végre kezdett ismét rátalálni önmagára. Joga volt hozzá, hogy jókedve legyen.

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow · Sebastian Grey
>!
Nolya

– Valóban előfordult magával? Elaludt a templomban?
Annabel felsóhajtott.
– Minden… egyes… héten.
Sebastian felnevetett.
– Belőlünk szép kis pár lenne.
– Maga is?
– Ó, nem. Én sosem aludtam el. Engem kidobtak helytelen viselkedés miatt.

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow · Sebastian Grey
>!
rebeka_kovács

Harry leengedte az újságot.
– Miközben nagyra értékelem, hogy a véleményemet kéri, egészen biztos vagyok benne, hogy semmivel sem tudok hozzájárulni a társalgáshoz. Kétlem, hogy egyáltalán felismerném Miss Winslow-t, ha belebotlanék az utcán.
– Egy egész estét a társaságában töltött az operapáholyban – jelentette ki hitetlenkedve Olivia.
Harry eltöprengett.
– Azt hiszem, talán felismerném hátulról a fejét, ha esetleg úgy fordulna.

165. oldal

>!
rebeka_kovács

– Éppen maga buzdított, hogy kérjem meg a kezét, most pedig el akarja vinni tőlem?
– Megpróbálta elcsábítani.
– Ha megpróbáltam volna elcsábítani – vágott vissza bosszúsan a férfi –, maga egészen más jelenetet talál, amikor visszaért.
– Még mindig itt vagyok – jegyezte meg Annabel.
– Talán én vagyok az egyetlen nő Londonban, aki sosem volt szerelmes magába – jelentette ki Olivia –, de attól még tudom, hogy elbűvölő tud lenni.
– Nahát, Olivia – mondta a férfi –, milyen kedves bókok.
Annabel feltartotta a kezét.
– Még mindig itt vagyok.
– Majd dönt az otthona magányában, és nem, miközben maga néz rá azzal… azzal…a szemével.
Sebastian vagy két másodpercig nem felelt. Aztán kétrét görnyedt a nevetéstől.
– Mi az? – csattant fel Olivia.
Seb a könyökével oldalba bökte Annabelt, aztán Olivia felé intett a fejével.
– Általában az orrommal szoktam ránézni.
(…)
…Aztán az égnek emelte az állát, és az orra mentén nézett le a nőre.
– Mit csinál? – tört ki Olivia.
Nézem magát – válaszolta nyájasan sebastian. Annabel a szájára csapta a kezét. – Az orrommal.

261.- 262. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow · Olivia Bevelstoke · Sebastian Grey
>!
Leonine

Amikor a holttest megszólalt és azt mondta: „Jó estét”, Annabel kénytelen volt levonni azt a komor következtetést, hogy korántsem annyira holt, mint remélte.

58. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow · Sebastian Grey
>!
Nolya

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Nagyon eltöprengett – jegyezte meg meleg hangon a férfi mellette.
Annabel lassan bólintott.
– Elárulja, mire gondolt?
A lány sóvárogva felelte: – Csak úgy elgondolkodtam.
– Mindazon, amit tennie kell – találgatott a férfi. Csakhogy nem kérdésnek hangzott.
– Nem. – Annabel egy pillanatig hallgatott, aztán kimondta: – Mindazon, amit soha nem lesz lehetőségem megtenni.

Kapcsolódó szócikkek: Annabel Winslow · Sebastian Grey