Andrej Nyikolajevics Bolkonszkij herceg személy

Lev Tolsztoj: Háború és béke
!

Natasa és Andrej a Vígszínházas előadásban. (Bach Kata és Wunderlich József.)

!

Pierre, Natasa, Andrej

!

James Norton mint Andrej herceg (2016-os BBC sorozat)

!

Pierre és Andrej a Vígszínházas előadásban. (Király Dániel és Wunderlich József.)

!

Andrej és Natasa

!

Adrej & Natasa ( Mel Ferrer & Audrey Hepburn)


Idézetek

adrica P>!

Ha mindenki csak meggyőződése alapján harcolna, nem lenne háború.

313. oldal, Első könyv, Első rész, 5. (Európa, 1976)

Trixi_Adzoa P>!

Hagyjuk a holtaknak, hogy eltemessék a holtakat, és éljünk, amíg élünk, és legyünk boldogok – gondolta.

213. oldal / második könyv (Európa 1976)

1 hozzászólás
Szimirza P>!

Tavasz, meg szerelem, meg boldogság! Hát hogy nem unjátok már ezt az örökké újrakezdődő, ostoba és értelmetlen csalást – mintha így szólt volna a tölgy. – Örökké ugyanaz a nóta, mindig ugyanaz a csalás! Nincs se tavasz, se nap, se boldogság! Odanézzetek, ott gubbasztanak azok a megfojtott, halott fenyők, örökké változatlanul, és látjátok, én is szétterpesztettem töredezett, hámlott ujjaimat, akárhonnan nőttek ki, a hátamból vagy az oldalamból; de ahogy kinőttek, úgy állok itt ma is, és nem hiszek a ti reményeitekben, csalóka ábrándjaitokban.

163. oldal, II. könyv, 3. rész, 1. fejezet (Európa, 1959)

adrica P>!

– De hát ez borzasztó, borzasztó! – mondta Pierre. – Csak azt nem értem, hogy lehet élni ilyen gondolatokkal. Nekem is voltak pillanataim nem is olyan régen, Moszkvában meg az úton. De olyankor én annyira elcsüggedek, hogy nem is élek, olyankor mindent galádnak látok… magamat a leggaládabbnak. Olyankor nem eszem, nem mosakodom… hát ön?
– Miért ne mosakodnám? Az tisztátalanság volna – mondta Andrej herceg.

114. oldal, Második könyv, Második rész, 11. (Európa, 1976)

winrudi>!

Ne gondold, hogy az emberek okozzák a bajt. Az emberek – az ő eszközei – Andrej herceg fejénél egy kissé feljebb a levegőbe nézett azzal a biztos, megszokott nézéssel, ahogy egy arckép jól ismert helyére szokott tekinteni az ember. – Ő küldi ránk a bajt, és nem az emberek. Az emberek az ő eszközei, azok nem hibásak. Ha azt hiszed, hogy valaki vétett ellened, felejtsd el, és bocsáss meg neki. Büntetni nekünk nincs jogunk. Te is megismered majd a megbocsátás örömét.

tündérróka>!

Andrej herceg nyájasan nézett rá. De ebben a kedves, barátságos pillantásban is visszatükröződött felsőbbségének tudta.

41. oldal, 1. kötet

Ms_Mississippi>!

– Ha valaki azt mondta volna, hogy én így tudok szeretni nem hittem volna, – mondta Andrej herczeg. – Ez teljességgel nem az az érzés, melyet azelőtt tapasztaltam. Előttem most két részre van osztva az egész világ: az egyik – ő, és ő benne együtt van minden boldogság, remény és világosság; a másik rész pedig – minden, a hol ő nincs ott, s a hol minden csupa szomorúság és homály…

679. oldal

adrica P>!

Andrej herceg az ajtóhoz szaladt; a sikoly elnémult és egy másik kiáltás: gyermeksírás hallatszott.
„Minek hoztak ide gyermeket? – gondolta az első másodpercekben Andrej herceg – Gyermek? Milyen gyermek? … Minek van ott az a gyermek? Vagy a mi gyermekünk az? Az született meg?”
Amikor hirtelen megértette a gyermeksírás boldog jelentőségét, szinte fojtogatták a könnyek, és mindkét karjával az ablakpárkányra könyökölve elsírta magát, és úgy zokogott, akár egy gyermek.

44. oldal, Második könyv, Első rész, 9. (Európa, 1976)

adrica P>!

Két óra múlva Andrej herceg halk léptekkel bement apja dolgozószobájába. Az öreg már mindent tudott. Ott állt az ajtónál, és mihelyt kinyílt az ajtó, öreges, de kemény karjával, mint valami satuval, némán átfogta fia nyakát, és felzokogott, mint egy kisgyermek.

44. oldal, Második könyv, Első rész, 9. (Európa, 1976)

Ms_Mississippi>!

Andrey herczeg, mielőtt Bilibinhez ment volna, betért egy könyvesboltba, hogy az egész hadjáratra ellássa magát könyvekkel s ott elüldögélte az időt.

221. oldal