!

állam fogalom

Móricz Zsigmond: Rokonok
Osho: Zarathustra
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra
Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei
A. S. Neill: Summerhill
Philip K. Dick: Szabad Albemuth Rádió
Michael Moore: Hülye fehér ember
Benedek István: Az értelem dicsérete
John Stuart Mill: A szabadságról
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Herman Wouk: Végső győzelem
Alekszandr Szolzsenyicin: Hogyan mentsük meg Oroszországot?
Thomas Bernhard: Kioltás
Philip K. Dick: Csúszkáló valóságok
Martin Buber: Én és Te
Thomas Bernhard: Beton
Thomas Bernhard: Egy okkal több
Lina Haag: Egy marék por
Platón: Törvények
Mikszáth Kálmán: Kísértet Lublón / A szelistyei asszonyok
Honoré de Balzac: A falusi plébános
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Mikonya György: Rend a rendetlenségben
Marcus Tullius Cicero: Az állam
Larry Gonick: A modern világ képregényes története 2. – A Bastille ostromától az iraki háborúig
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Faber Oszkár: A keresztényszocializmus
Puzsér Róbert: A hét mesterlövésze II.
Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története
Friedrich Nietzsche: A dionüszoszi világszemlélet
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák
Viktor Pelevin: Apolló batman
Spiró György: Diavolina
Magyar-Nagy Kata: Gondolkozzunk egy élhető jövőről
Pak Janmi: Élni akartam
Rudolf Höss: Auschwitz parancsnoka voltam

Idézetek

>!
Chöpp 

Az állam nem egyenlő a néppel. Az állam csak a nép szolgája, ezért hát úgy is kellene viselkednie, ahogyan egy szolgához illik.
Mégis a legkisebb kormányhivatalnok is úgy viselkedik, mintha ő lenne a világ ura. Hát ez az, amit el kell venni tőlük.

249. oldal

Osho: Zarathustra A táncoló isten

Kapcsolódó szócikkek: állam
>!
krlany I+SMP

Az ország szívében általános az érzés, hogy az állam hajója teljes gőzzel halad, de senki nincs a kormánykeréknél; a kormányost senki sem jelölte ki, ő maga pedig bevallotta, hogy ittas vezető.

15. oldal

Michael Moore: Hülye fehér ember és egyéb sajnálatos adalékok az amerikai nemzet állapotához

Kapcsolódó szócikkek: állam
>!
Carmilla 

Mintha csak attól félne az egyház, hogy hittant senki sem fog tanulni, ha nem lesz kötelező tantárgy, hogy templomba senki sem fog járni, ha iskolai kényszerrel nem lehet a zsenge gyermekeket preparálni. Igen kevésre kell annak a vallás tartalmát becsülni, aki azt hiszi, hogy a vallás tanítására csak kényszerrel lehet az embereket rászorítani. Krisztust a biblia szerint nemigen támogatta az állam, eszméit nem terjesztette a hivatalos iskolák által, és mégis tódultak hozzá az emberek. Krisztus és egyház! – Ne említsétek egy napon!

A keresztény-szociális hazafiság

Kapcsolódó szócikkek: állam · egyház · Jézus Krisztus · vallás
>!
Carmilla 

Én nem szorulok rá az államra, annak hagyományos kényszere nélkül jobb nevelést biztosítottam volna magamnak, tudniillik testemre szabottat, és megspóroltam volna azt az energiát, amely az önmagam szabaddá küzdésében tékozlódott el.

77. oldal (Attraktor, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: állam
>!
Nílkantha

… az állam – akár a pénz – csak a gazdagot gazdagítja.

136. oldal, Európa Könyvkiadó Budapest, 1958

Kapcsolódó szócikkek: állam
>!
lzoltán IP

(…) A velejükig szűkagyú és felvilágosulatlan és önző szempontjaik szerint élni kívánó nemzők/szülők vagy helyetteseik (…) miután lassanként elegyengették és szétroncsolták legfontosabb érzés- és idegdúcait, átadják az új ember lelkét a legnagyobb romboló erőnek, az egyháznak, vagyis a vallásoknak, emezek neki is látnak, hogy elpusztítsák, karöltve az iskolákkal, melyek a világ valamennyi államában a kormányzatok parancsszavára bevégzik a lélekgyilkosság munkáját. (…)

99. oldal, Franci bácsi és a prefektus (Ab Ovo, 1993)

Thomas Bernhard: Egy okkal több Közelítési kísérlet

Kapcsolódó szócikkek: állam · egyház · vallás
Hirdetés
>!
Morpheus 

Olyan emberekké lettek alakítva, amilyenekre a patriarchális államnak szüksége van, hogy fennmaradhasson. Érzelmeik inkább tömegérzelmek, mintsem egyéni érzések.

114. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: állam · ember, emberiség · érzelem · patriarchális
2 hozzászólás
>!
Morpheus 

Helytelennek tartom, ha tekintély útján erőltetünk rá valamit a gyerekekre. Egy gyerek ne tegyen semmit addig, amíg ő arra a véleményre nem jut, hogy azt úgy kell tennie. Az emberiség szerencsétlenségének forrása a külső kényszer, ami jöhet a pápától vagy az államtól vagy egy tanártól vagy magától a szülőtől. Ami szintén fasizmus.

131. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: állam · fasizmus · gyermek · szülő · tanár · tekintély
>!
Carmilla 

(…) Olyan országból megyek el, mondtam magamnak a kerti székben, amelyben mindazt, ami egy szellemi embernek örömöt okoz, vagy ha azt nem is, de egyszerűen egzisztenciája fenntartását biztosítja, kiűzték, kigyomlálták, kioltották, amelyben minden valószínűség szerint már csak a legprimitívebb létfenntartási ösztön uralkodik, s amelyben egy úgynevezett szellemi embernek még a legminimálisabb igényeit is csírájában elfojtják. Amelyben a korrupt állam és az ugyanolyan korrupt egyház közösen húzza azt a végtelen istrángot, amelyet évszázadok óta a legnagyobb kíméletlenséggel s egyúttal a leg-magától értetődőbben hurkolt e vak s urai által saját butaságában béklyózott és ténylegesen buta nép nyaka köré. Amelyben az igazságot lábbal tiporják, s a hazugság, mint bármely cél elérésének egyetlen eszköze, minden hivatalos helyen megdicsőül.

54-55. oldal (Ferenczy, 1995)

Kapcsolódó szócikkek: állam · egyház · korrupció
>!
Morpheus 

(…) el kell egymástól választanunk a tudományt és az államot, ahogy elváltak egymástól az egyház intézményei és az állam; a tudományt pedig úgy kell tanítani, mintha egy nézet volna a sok közül, nem pedig az igazsághoz és valósághoz vezető egyetlen út.

19. oldal

Kapcsolódó szócikkek: állam · egyház · igazság · tudomány · út · valóság