!

Aljona Ivanovna személy

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

Idézetek

>!
Mandula8

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

[I]tt van egyfelől ez az ostoba, értelmetlen, jelentéktelen, gonosz, beteg öreganyó, aki nem kell senkinek, éppen ellenkezőleg, mindenkinek csak árt, már maga sem tudja, minek él, és holnap úgyis magától meghal. […]
Másfelől pedig a fiatal, friss erők ezrével kallódnak el támogatás nélkül, és így van ez mindenütt! Száz és ezer tisztességes ügy és kezdeményezés megvalósítására lenne lehetőség az öregasszony pénzéből, és ő elherdálja egy kolostorra! Talán száz és ezer egzisztencia útját egyengethetnők; tucatnyi család menekülhetne meg a nélkülözéstől, a zülléstől, a haláltól, a fertőből, a nemi betegeket gondozó kórházakból – csakis a pénzéből. Öld meg a vénasszonyt, vedd el a pénzét, hogy azután áldozatkészen az emberiség közös ügyét szolgáld vele: mit gondolsz, jó cselekedetek ezrével talán nem tehető jóvá egy aprócska bűntény? Felér egy élettel a romlástól és a zülléstől megmentett ezer élet. Száz élet egy halálért cserébe – számtan az egész! Meg aztán végül is mit ér ennek a nyomorult, ostoba és gonosz vénasszonynak az élete? Nem többet, mint a tetűé, a svábbogáré, sőt még annyit sem ér, mert a vénasszony kártékony.

73-74. oldal (Jelenkor)

Hirdetés