Alexander Ridgely (Ashbourne hercege) személy

Julia Quinn: A vikomt, aki engem szeretett
Julia Quinn: Tisztességes ajánlat
Julia Quinn: Csudajó
Julia Quinn: Ma éjjel táncolnék
Julia Quinn: Lent délen, édes…

Idézetek

Amren>!

– Mit tegyek veled, te nádi boszorkány?
– Talán megcsókolhatnál – felelte nevetve a kisasszony.
– Azt hiszem, kénytelen leszek azt tenni.
Azzal előrehajolt, és ajkával gyengéden végigsimított ajkán, gondosan óvakodva a
mélyebb érintkezéstől. Tudta, ha teste bármi módon megérinti Henry testét, akár csak keze az arcához ér, képtelen lesz türtőztetni magát, hogy ne ölelje szorosan magához. Semmire nem vágyott jobban, de Ashbourne herceg és hercegné bármelyik pillanatban beléphetett, és Dunfordnak nem volt szándékában hagyni, hogy in flagrante delicto rajtakapják.
Diszkrét köhécselés hallatszott az ajtóból. Túl későn.
Dunford elhúzódott, látta, hogy Henry elpirul, és pillantását követve az ajtó felé nézett. Emma nagyon erősen igyekezett parancsolni arcizmainak, hogy el ne mosolyodjon. Alex meg sem próbálta visszafogni magát.
– Ó, istenem – szólt Henry szégyenkezve.
– Nem. Csak én vagyok – jegyezte meg Alex kedvesen, igyekezve oldani a hangulatot. – Bár hites feleségem gyakran vádol azzal, hogy összetévesztem magamat az ön által említettel.

Cicu>!

– Hát, kezd érdekes lenni ez a parti. – Azzal elindult a bálterem peremén, szándékosan kerülve Emma tekintetét. Végül beült egy benyílóba, közvetlenül Emma háta mögött. Nehéz bársonyfüggöny rejtette el a vendégek szeme elől, de Emma beszélgetéseiből minden szót hallott. Hátát a falnak támasztotta, alig látta a kisasszonyt a drapéria és a fal közti résben.
– Mi a fenét csinálsz? – tette fel a kérdést Dunford, amint újra megjelent Alex mellett.
– Megtennéd, hogy halkabbra fogod? És húzódj hátra! Még meglát valaki! – Alex berántotta barátját a függöny mögé, hogy egyikük se látsszon.
– Neked teljesen elment az eszed! – mormogta Dunford.
– El sem tudtam volna képzelni, hogy megérem azt a napot, amikor a büszke Ashbourne herceg függöny mögül leselkedik egy nőre.

Kapcsolódó szócikkek: Alexander Ridgely (Ashbourne hercege)
kriszmanesz P>!

– Szentséges ég! – nyögött fel Alex a disszonáns hangok hallatán. – Ez Beethoven?
– Megesküdtem volna, hogy Bachot kértem – szólt Belle a homlokát ráncolva.
– Nem hiszem, hogy Bach lenne – jegyezte meg Alex. – Nem hiszem, hogy egyáltalán zeneszerző műve.
– Csak remélni tudjuk, hogy nem kezd énekelni – jelentette ki Emma. Azzal még egy mosollyal biztatta unokanővérét, mielőtt elindult lefelé a lépcsőn, mint a ház tiszteletbeli asszonya.
– Nálad nem játszhat rosszabbul – incselkedett vele Alex.

297. oldal (GABO, 2013)

kriszmanesz P>!

– Ó, az ég szerelmére! – kiáltott fel Dunford, hirtelen Alex és Emma felé fordulva. – Nézzétek őket! Még ti sem voltatok ennyire émelyítően szerelmesek…
– Egyszer majd te is megtalálod a nagy őt – vágott a szavába Bell mély, komoly hangon –, és akkor meglátod, visszakapod, megkeserítem az életedet.
– Ne aggódj, kedves Arabella. Álmaim asszonya olyan eszménykép, hogy a valóságban valószínűleg nem is létezik.
– Ugyan már! – mordult Belle. – Fogadni mernék, hogy egy éven belül meggyűrűznek, megbéklyóznak, és még tetszeni is fog neked. – Elégedett mosollyal dőlt hátra. Mellette John rázkódott a hangtalan nevetéstől.
Dunford a térdére könyökölve előrehajolt.
– Ezt fogadásnak veszem. Mennyit vagy hajlandó veszíteni?

398. oldal (GABO, 2013)

Cicu>!

A szépség nem mélyebb a bőr felszínénél.

nykyriana>!

– Örülök, hogy viszontláthatom, Henry. Boldogsággal tölt el, hogy meghódította kedves barátunkat.
– Én… hát…
– Az ég szerelmére, Alex! – szólt Emma. – Ha még egyszer olyasmit mondasz, amivel zavarba hozod, a fejedet veszem!
(…)
– Talán szeretné, kisasszony, hogy bemutassam a sárga karosszékben ülő boszorkánynak? – szólt Alex huncut félmosollyal.
– Nem látok boszorkányt – felelte Henry hangsúlyosan, Emma mosolyát látva a szalon másik végében.
– Dunford – szólt Alex, azzal megfogta Henry kezét, aki erre felállt. – Ez a nő vaksi, mint egy denevér.

krisztin1 >!

– Túl boldog vagyok – mondta fojtott hangon.
– Az ember sosem lehet elég boldog. Ami azt illeti, szándékomban áll életem hátralévő részét azzal tölteni, hogy biztosítsam, minden napod boldogabb legyen, mint az előző.
– Nem hiszem, hogy ez nagyon nehéz feladat lenne, amíg mellettem maradsz.
Alex mosolygott.
– Nem mintha el akarnék távolodni mellőled!
– Jó! – szólt Emma pajkosan.
– Nem mintha az én vad amerikai hercegném elengedne. Lehet, hogy puskával jönnél utánam.
Emma felült, párnával csapott rá.
– Te vadállat! – mondta, és vidáman nevetve hagyta, hogy Alex visszabirkózza az ágyra. – Azt sem tudom, hogyan kell bánni a fegyverrel! – mondta pihegve.
– Tessék? Az én fára mászó, horgászó hercegném nem tud bánni a puskával? Csalódott vagyok.
– Hát, pisztollyal az átlagnál jobb vagyok.

Kapcsolódó szócikkek: Alexander Ridgely (Ashbourne hercege)
Amren>!

Emma közelebb hajolt Henryhez, és suttogva, de úgy, hogy az asztal másik oldalán is hallani lehessen, azt mondta: – Még sosem láttam ilyennek.
– És az jó? .
– Nagyon.
– Emma – szólt Dunford rémisztően nyájas hangon
– Igen, Dunford?
– Csak rendkívül jó modorom és hölgy mivoltod akadályoz meg abban, hogy azt mondjam: fogd be a szád!
Henry rémülten nézett Alexre. Határozottan meg volt győződve arról, hogy párbajra hívja ki Dunfordot, amiért inzultálta a hitvesét. Ám a herceg a szája elé kapta a kezét, és nyilván a nevetés fojtogatta, mert percek óta egy falatot sem vett magához.
– Rendkívül jó modor. Mondhatom! – jegyezte meg Emma pikírten.
– Nyilvánvalóan nem azért türtőzteti magát, mert hölgy vagy – mondta Henry, és arra gondolt, hogy Dunford rendkívül jó barátságban lehet az Ashbourne családdal, ha Alex csak nevet azon, amit Emma sértésnek tekinthetett. – Onnan gondolom, hogy egyszer nekem is mondta, hogy fogjam be a számat, ezekkel a szavakkal, márpedig biztos forrásból tudom, hogy hölgy vagyok.
Ezúttal Alex olyan erősen kezdett köhögni, hogy Dunford kötelességének érezte hátba vágni. Persze lehet, hogy csak ürügyet keresett.

nykyriana>!

Még nem keltek fel. Ez nagyon furcsa volt, mert Emma mindig is korán kelő volt. Belle gyanította, hogy Alex sajátságos célból marasztaltja maga mellett az ágyban, és azon tűnődött, teherbe eshet-e egy nő, aki már terhes.
– Ahhoz képest, hogy általában nagyon okosnak tartanak, szánalmasan keveset tudsz a fontos dolgokról – dünnyögte halkan.

Amren>!

Alex egy meglehetősen vonzó fiatal nőt, akinek ezüstszürke szemében életerő
csillog.
John azt a hölgyet látta, akit az elmúlt hét folyamán nagyon megkedvelt, és most
felettébb szépnek és felnőttnek tűnt új ruhájában és új frizurájával.
Dunford egy angyalt látott