!

akarat fogalom

J. K. Rowling: Harry Potter és a Főnix Rendje
Marion Zimmer Bradley: Avalon ködbe vész
Jevgenyij Zamjatyin: Mi
Hjalmar Söderberg: Doktor Glas
Riokó Micuki: A káosz kapui 1.
Eric Berne: Emberi játszmák
Popper Péter: A belső utak könyve
Havas Henrik: Gaszner és Rihmer főorvos elmeosztálya
Thomas Mann: Mario és a varázsló
Szepes Mária: A Vörös Oroszlán
Tatay Sándor: Puskák és galambok
P. G. Wodehouse: Hajómágnás a pácban
Herman Melville: Moby Dick
Jókai Mór: Az élet komédiásai
Gabriel García Márquez: A bölömbikák éjszakája
Stendhal: A szerelemről
Denis Diderot: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája
Gesta Romanorum
Per Olof Ekström: Egy nyáron át táncolt
Domokos János (szerk.): Huszadik századi dekameron I-II.
Nyíri Tamás: Alapvető etika
Békés Pál: Bélyeggyűjtemény
Teréz anya: Az egyszerű ösvény
Platón: Prótagorasz
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás
Erich Fromm: Utak egy egészséges társadalom felé
Marcus Aurelius: Elmélkedések
Ally Condie: Matched – Egymáshoz rendelve
Patrick Rothfuss: A bölcs ember félelme
Catherynne M. Valente: Marija Morevna és a Halhatatlan
Leena Krohn: Angyaltrombita
Benedek Szabolcs: A vértanú
Murakami Haruki: Miről beszélek, amikor futásról beszélek?
Itó Projekt: </Harmónia>
Rafael Nadal – John Carlin: Rafa: Az én történetem
Ann Aguirre: Helyőrség
Szendi Gábor: Párbajok nélkül
Charles Dickens: Közös barátunk
Babura László: Nagy Szent Gergely élete
James Stalker: Fájdalmak embere
Szentírás
Irvin D. Yalom – Ginny Elkin: Minden nappal közelebb
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák
Patrick Rothfuss: A szótlan tárgyak lassú szemlélése
Jevgenyij Vodolazkin: Laurosz
Phyllis T. Smith: Én, Livia
Giovanni Cucci: Virtuális paradicsom vagy pokol.com?
Rupi Kaur: Tej és méz
Jim Butcher: Halotti lepel

Idézetek

>!
Rawalpindi

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Az a képesség, mondotta, hogy túllépjünk önmagunkon, eszközzé legyünk, a legfeltétlenebbül és legteljesebben engedelmeskedjünk, csak fonákja a másiknak, hogy akarjunk és parancsoljunk; mindkettő egy és ugyanazon képesség; parancsolás és engedelmesség egylényegűek, föloldhatatlan egységet alkotnak; aki engedelmeskedni tud, az tud parancsolni, és megfordítva: az egyiknek gondolata bennfoglaltatik a másikban, amint tömeg és vezér bennfoglaltatnak egymásban; de a teljesítmény, a rendkívülien nehéz és idegfeszítő teljesítmény az övé, a vezéré és rendezőé, akiben az akarat engedelmeskedéssé s az engedelmesség akarattá lesz, akinek személye mindkettőnek szülőhelye, akinek tehát éppen elég nehéz a dolga.

214. oldal, Thomas Mann: Mario és a varázsló, I. kötet, Európa Könyvkiadó, 1968

Domokos János (szerk.): Huszadik századi dekameron I-II. Válogatás századunk legjobb elbeszéléseiből

Kapcsolódó szócikkek: akarat · engedelmesség · parancsolás
1 hozzászólás
>!
Rawalpindi

– (…) A szabadság is valami, ami van, az akarat is valami, ami van; akaratszabadság azonban nincs, mert az akarat, amely tulajdon szabadságára irányul, a semmibe nyúl.

212. oldal, Thomas Mann, I. kötet, Európa Könyvkiadó, 1968

Domokos János (szerk.): Huszadik századi dekameron I-II. Válogatás századunk legjobb elbeszéléseiből

Kapcsolódó szócikkek: akarat · szabadság
>!
s_l_m

Az akarat szabad önelhatározó képessége régi vita tárgya. Kiváltképpen nehezen illeszthető bele abba a valóságfelfogásba, amely az újkor kezdete óta egyre jobban meghatározza európai kultúránkat és a legszorosabb kapcsolatban áll a modern természettudománnyal.

4. A moralitás és a szaktudományok

Kapcsolódó szócikkek: akarat · szabad önelhatározás
>!
s_l_m

A latin mos – ebből ered a morál – alapjelentése „akarat”. Mégpedig elsősorban az objektív értelemben vett akarat, ami szokásban, erkölcsben, törvényben nyilvánul meg. Távolabbi értelemben a mos jelentheti az egyén akaratát is, szemléletét és lelkületét, de mindig vonatkoztatva a szokásra, erkölcsre és törvényre.

2. Az "etika" szó jelentése, eredete és használata - 2.1 Az etika etimológiája

Kapcsolódó szócikkek: akarat
>!
monanna

Ha egyszer valamit nagyon akarsz, minden megváltozik.

278. oldal

Kapcsolódó szócikkek: akarat · változás
>!
Sli SP

– Legveszedelmesebbek az ilyen akarat nélküli lények, mint te vagy, mert ezekről sohasem tudhatja senki »ma«, hogy »holnap« kinek az akaratát fogják végrehajtani.

553. oldal, A kinnrekedt férj (Szépirodalmi, 1954)

Kapcsolódó szócikkek: akarat
Hirdetés
>!
Victoria_Crane

– Szóval ez olyan, mint a hit? – kérdezte kétkedve.
– Sokkal inkább olyan, mint az akaraterő – felelte Sim.
Denna félrehajtotta a fejét. – Akkor miért nem hívjátok akaraterőnek?
– Az Alar jobban hangzik – felelte Wilem.
Bólintottam. – Ha nem adunk tekintélyes neveket a dolgoknak, senki nem vesz minket komolyan.

153. oldal

Kapcsolódó szócikkek: akarat · Denna · hit · Kvothe · név
>!
Sli SP

JAKAB. (…) az ember életének nagyobbik fele azzal múlik el, hogy akar és nem cselekszik.
AZ ÚR. Ez bizony így van.
JAKAB. És cselekszik, holott nem akar.

228-229. oldal, Mindenmindegy Jakab meg a gazdája (Európa, 1960)

Kapcsolódó szócikkek: akarat · cselekvés · Jakab
>!
Sli SP

Úgy vagyunk megalkotva, hogy amit szeretünk, azt magától értetődő természetességgel képesek vagyunk folytatni, amit meg nem szeretünk, azt nem. Egy kicsit bizonyára az akaratnak is köze van mindehhez. De lehet akármilyen erős valakinek az akarata, akarhatja bármilyen erősen a sikert, ami nem való neki, amellett nem fog hosszan kitartani. Vagy ha mégis, az valószínűleg nem fog neki jót tenni.

49. oldal, 2. fejezet - Hogyan lesz valakiből regényíró, aki fut? (Geopen, 2012)

Kapcsolódó szócikkek: akarat
>!
Chöpp 

A mai pszichoterápiák egyöntetűen abban a tévedésben élnek, hogy az emberi viselkedést az akarat irányítja, holott ez csak egy kulturális konvenció.

17. oldal

Kapcsolódó szócikkek: akarat
7 hozzászólás