!

adó fogalom

Móricz Zsigmond: Rokonok
William Wharton: Áttetsző
Terry Pratchett: Wyrd Sisters
Moldova György: Titkos záradék
Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Gaius Suetonius Tranquillus: A Caesarok élete
Jókai Mór: A jövő század regénye
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Camilla Läckberg: Jéghercegnő
Major Ottó: Szent Kelemen vallomásai
Gore Vidal: Julianus
Frei Tamás: A bankár
Montesquieu: Montesquieu hagyatékából
Terry Pratchett: Hazafiak
Moldova György: A tékozló koldus
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Arnold Schwarzenegger: Emlékmás
Mo Yan: Szeszföld
Szentírás
Simon Kernick: Rossz időben, rossz helyen
Thomas Piketty: A tőke a 21. században
Andrzej Sapkowski: Tűzkeresztség
Sara Craven: Váratlan vendég
Jostein Gaarder: Anna világa
Tim Boltz – Jule Gölsdorf: Folyó ügyek – Tabuk nélkül
Török Dalma (szerk.): A valóság valószínűtlen lett
Meik Wiking: Hygge
Deirdre Bair: Al Capone
Mellár Tamás: Elvesztegetett évek
Szabó László – Salusinszky Imre – Bakos Ákos – Hajdú Sándor (szerk.): Az Est hármaskönyve 1928

Idézetek

>!
Victoria_Crane

Ellenben van szerencséje több új törvényjavaslatot beterjeszteni, amik pénzt hoznak be; már vannak is rá vállalkozó konzorciumok: 1. Az agglegényi adó: 30 éven túl levő nőtlen férfiakra kivetendő. 2. Születési adó: minden újszülöttől fizetendő; olyankor különben is nagy örömben vannak a szülők. 3. Iskolaadó: először azokra kivetendő, akik iskolába nem járnak, hogy miért nem járnak; másodszor azokra, akik járnak, mivelhogy tanulnak valamit. 4. Zeneadó. Fizetendő minden zongorától, kintornától, hegedűtől, ami a magánosok birtokában van. Azonkívül két nagyobbszerű financiális projectummal szolgál. Az egyik éppen a hadseregre vonatkozik, s két részből áll; az egyik rész tervezete szerint mindenkinek, aki a katonaságból ki akar maradni, erre engedély adatik ezer forintért. Az egymillió reservista között bizonyosan akad 50 ezer családapa, jó állásban levő ember, aki inkább lefizeti az ezer forintot, mint hogy a glédába beálljon és masírozni menjen; a másik rész szerint pedig a tiszti rang adatnék pénzért, hadnagyi rang egyezer, kapitányi négyezer, őrnagyi tízezer, ezredesi húszezer, tábornoki ötvenezer forintért. Ez iszonyú pénzt fogna behozni. – Végül van a háta mögött egy konzorcium, mely vállalkozik a Dunát bérbe kivenni, azon engedély mellett, hogy minden a Dunán járó hajótól mérföldek szerint megszabandó vámot szedhessen.

ELSŐ RÉSZ AZ ÖRÖK HARC Egy király, aki megszolgálja a kenyerét

Kapcsolódó szócikkek: adó
>!
krlany I+SMP

Az adóztatás, uraim, szerfelett hasonlatos a tejgazdálkodáshoz. A cél az, hogy a lehető legtöbb tejet nyerjük ki a lehető legkevesebb bőgés kíséretében.

31. oldal (Delta Vision, 2011)

Kapcsolódó szócikkek: adó · tej
1 hozzászólás
>!
BakosJuci MP

Attól az időtől kezdve mind a mai napig Egyiptom egész földjén egy ötödrész a királynak jár – s ez József óta mintegy tövénnyé vált –, kivéve a papi földeket, amely mentes volt ettől a kötelezettségtől.

Ter 47,26

Kapcsolódó szócikkek: adó · Egyiptom
>!
eeszter

– Attól azért ne félj, hogy milliomos leszel. Hála az adóhivatalnak a pénz nagy részét a rettenetes oktatásra, meg a még rettenetesebb egészségügyre kell majd költened. Nem is említve a hihetetlenül, elképesztően és totálisan alulfizetett rendőröket.

152. oldal

Kapcsolódó szócikkek: adó · oktatás · Patrik Hedström
3 hozzászólás
>!
SteelCurtain

– Az adóztatás terén hajtsd be mindenkor, ami jár nekünk. Ne mutatkozz engedékenynek ama városokkal és községekkel szemben, amelyek hátralékban vannak. Már szokásból is siránkoznak. Adószedőidről tételezd fel a becsületességet, míg az ellenkezője be nem bizonyosodik. Bár soha nem tisztességesek, de eddig még senki nem találta meg a módját visszaéléseik kiküszöbölésének. Míg a beszedett összeg nagyobb részét neked szolgáltatják be, ne elégedetlenkedj.

Kapcsolódó szócikkek: adó
1 hozzászólás
>!
NannyOgg SP

“Where I come from, we don’t allow witches,” said the duchess sternly. “And we don’t propose to allow them here. You will furnish us with their addresses.”
“Addresses, ladyship?”
“Where they live. I trust your tax gatherers know where to find them?”
“Ah,” said the chamberlain, miserably.
The duke leaned forward on his throne.
“I trust,” he said, “that they do pay taxes?”
“Not, exactly pay taxes, my lord,” said the chamberlain.
There was silence. Finally the duke prompted, “Go on, man.”
“Well, it’s more that they don’t pay, you see.

44-45. oldal (Corgi, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: adó · boszorkány
>!
Citrompor

Nem érdekeltek az offshore cégek és más pénzügyi trükkök sem. Büszke voltam rá, hogy tisztességesen adóztam minden keresményem után. Minél többet fizetek, annál jobb, hiszen ez csak azt jelenti, hogy több a pénzem.

334. oldal

Arnold Schwarzenegger: Emlékmás Életem hihetetlenül igaz története

Kapcsolódó szócikkek: adó
>!
Nandi

– Pedig addig az országból nem lesz európai ország, míg az emberek nem szeretik meg az adófizetést (…) – Kétféle álladalom van, az egyik, ahol nem fizetik az adót. Az ilyen állam mindig elnyomatás alatt van, mert az adót be kell szedni, tehát szükség van végrehajtókra, csendőrökre, katonaságra és törvényre, hogy bevasalja az adót… A másik, ahol szívesen fizetik az adót: az ilyen állam szabad és önérzetes és öntudatos polgárságának a társadalma. Itt mindenki tudja, mi az adó, mire kell az adó, mi a célja és mi a rendeltetése, és a polgárság maga állapítja meg, mennyi adóra van szükség…

Kapcsolódó szócikkek: adó
>!
hablaty P

Lehet ennél váratlanabbat és furcsábbat mondani ebben az országban, ahol csakugyan mindenki adócsalásból él. Kénytelen az állam kétszeres, háromszoros, tízszeres adót vetni ki, hogy valamit bekapjon. És még így is mindenkinek túl sok az a valami, amit fizet…

39. oldal

Kapcsolódó szócikkek: adó
>!
hablaty P

– Egy fontos dolog van, méltóságos uram: az emberekkel meg kell szerettetni az adófizetést.
– Mit?
A polgármester úgy elképedt, hogy most aztán már egészen lárvaszerű lett az egész arca. A szája olyan lett, mint a setét kapu s még egyszer mondta:
– Mit?
Ő pedig nevetett. Már boldog volt, hogy ilyen hatást tud elérni sorra, egy-egy szavával:
– Az adófizetést… Mert Magyarországon egy baj van, egy óriási nagy baj: Magyarországon az emberek nem szeretnek adót fizetni… Senki sem szeret… Én sem.
– Na, na – nevetett a polgármester.
– Pedig addig az országból nem lesz európai ország, míg az emberek nem szeretik meg az adófizetést… Ha az emberek nem akarnak adót fizetni, vége a municipiumnak… Szeretni kell a városunkat, ez a miénk… Tenni kell az érdekében, s mit tehet a polgár? … Fizesse az adót…

32-33. oldal

Kapcsolódó szócikkek: adó