!

Abrenuncio doktor (Abrenuncio de Sa Pereira Cao) személy

Gabriel García Márquez: A szerelemről és más démonokról

Idézetek

>!
mandarina

– Nincs az az orvosság, ami meggyógyítaná azt, amit a boldogság nem tud meggyógyítani.

45. oldal

1 hozzászólás
>!
Chöpp 

(…) a szerelem természetellenes érzés, mely arra ítél két ismeretlen embert, hogy szánalmas és egészségtelen módon függjenek egymástól, ráadásul úgy, hogy minél erősebb köztük a kötelék, annál gyorsabban szakad szét.

187. oldal

>!
Nandi

Az orvos egyetlen pillantással felmérte a helyzetet.
– Lányom, kiált neked a kuvik – mondta Bernardának.

64. oldal

>!
zöldszemesostoros

– Félek a lovaktól… de a csirkéktől is – mondta.
– Kár, mert a lovaktól való óvakodás hátráltatja az emberiség fejlődését – mondta Abrenuncio.
– Ha erőt vennénk magunkon és leküzdenénk, létrehozhatnánk a kentaurokat.

39. oldal

>!
encsy_eszter

Az emberi test nem arra készült, hogy annyi évig éljen, ameddig némelyek elhúzzák.

Hirdetés
>!
encsy_eszter

Azokra a fekete, fehér vagy más színű szegény emberekre gondolt, akik a külvárosban vagy kinn, a földeken éltek, és akiknek volt bátorságuk mérget önteni a veszettségben szenvedő családtagjuk ételébe, hogy megkíméljék a végórák borzalmaitól. (…)
– Az emberek azt hiszik, hogy mi, orvosok nem tudunk ezekről az esetekről -tette hozzá Abrenuncio. – Pedig tudunk, csak nincs bennünk annyi erkölcsi erő, hogy kiálljunk azok mellett, akik így oldják meg a dolgot. Ezzel szemben azt csináljuk a haldoklókkal, amit uraságod az imént látott. Szent Hubertushoz fohászkodunk, és odakötözzük őket egy oszlophoz, hogy minél hosszabb és minél borzalmasabb legyen az agóniájuk.

28-29. oldal

>!
encsy_eszter

Delaura lenyűgözve nézte a szobában feltornyozott temérdek könyvet. Abrenuncio észrevette, és átvitte őt a patikájába, ahol még több könyv volt, a mennyezetig érő polcokon.
– Te jóságos Szentlélek! – kiáltott fel Delaura. – Ez Petrarca könyvtára.
– És még kétszáz kötet – mondta Abrenuncio.
Hagyta, hogy Cayetano hadd nézegesse őket kedvére. Voltak olyan könyvritkaságok, amelyekért Spanyolországban börtön járt volna. Delaura rájuk ismert, mohó élvezettel lapozgatta őket, aztán fájó szívvel rakta vissza a polcra. Egy díszhelyen, az örök Gerundio barát mellett ott sorakozott a teljes Voltaire-kiadás franciául és a Filozófiai levelek latin fordítása.
– Voltaire latinul – ez már majdnem eretnekség – tréfálkozott Delaura.

145-146. oldal

>!
encsy_eszter

– Tudja, hogy ez a könyv be van tiltva?
– Mint az elmúlt századok legjobb regényei – mondta Abrenuncio.

147. oldal

>!
gybarbii

A pap kitért a doktor varázslatos hatású receptjeire, vakmerő halálmegjövendöléseire, gyanítható pederaszta hajlamaira, libertinus olvasmányaira, istentelen életvitelére.

74. oldal, Kettő