!

Abbázia Kávéház helyszín

Szerb Antal: Szerelem a palackban
Vágó Márta: József Attila
Nádas Péter: Párhuzamos történetek I-III.
Bächer Iván: Nagypapa hűlt helye
Tolnai Ottó: Balkáni babér
Erki Edit (szerk.): Négyszáz éves kapucíner
Kondor Vilmos: Budapest novemberben
Kondor Vilmos: Magda, a bestiális Népszínház utcai mindenes
!

Az Abbázia Kávéház Budapesten, az Andrássy út 49. szám alatt állt, az Oktogonon. Nevét Abbáziáról, az akkor osztrák, ma horvátországi üdülővárosról kapta.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A1zia_K%C3%A1v%C3%A…

7 hozzászólás

Idézetek

>!
Izolda +SP

De most már tudtam, hogy minden kávéház az Abbázia tulajdonképpen, és az emberek alapjában véve mindenütt pestiek.

248. oldal (Nell Gwynn csókja)

Kapcsolódó szócikkek: Abbázia Kávéház · kávéház
>!
Gregöria_Hill

mondanom sem kell fizetés közben ott az abbáziában
addig ügyetlenkedtem mígnem a kis stenclizett
reálszoc kanalat
pilinszky kanalát kőre nem ejtettem
már ezeket a vacak kiskanalakat is lopni kezdték
a jugoszlávok mondta mérgesen távozva a pincér.

Pilinszky kiskanala

Kapcsolódó szócikkek: Abbázia Kávéház · Pilinszky János
1 hozzászólás
>!
n P

Amikor Karinthy halálhíre az Abbáziába ért, Reinitz két napon át zokogott. Aztán elhatározta, hogy szakítva szokásával, ez egyszer kimegy a temetésre.
Taxit hívatott. A temető bejáratánál megparancsolta a sofőrnek, hogy vigye a ravatalig. Elkéstek, már a sírnál állt a sokaság. Reinitz kivitette magát oda is. Mikor a családtagok mellé zötyögött végre a kocsi, Béla bácsi lehúzta az ablakot és kiordított:
– Az isten verje meg! Ez a Frici temetése?

24. oldal, Reinitz Béla Abbáziája - Goda Gábor történeteiből

Kapcsolódó szócikkek: Abbázia Kávéház · Karinthy Frigyes
>!
Tilla

A mély fotelekbe süllyedve beszélgettünk, csak egy kis karosszék maradt üresen az asztal körül.
– Hol bolyong ez az ifjú költő? – kérdezte Palika, aki alighanem kissé felelősnek érezte magát Attila viselkedéséért. – Gyere ide – kiáltott a szomszéd szobába, ahol Attila settenkedve nézelődött –, ülj le, itt van egy Benjáminoknak való szék… Ne sóhajts, hanem ha van nálad vers, olvasd fel!
Attila elmosolyodott, és közénk telepedett. Illyés kijelentette, hogy ő az idősebb, először ő fog felolvasni. Attila kedvesen mosolygott, mindenki örömmel mosolygott. Illyés az Orosz Anná-t olvasta fel. Alig fejeztük be az elismerő, komoly hallgatást, utána Attila is előkotorta az övét. Mielőtt felolvasta volna, kikérdeztek, mit ismerek már tőle. Elmondtam, hogy nemrégen egyszer az Abbázia kávéház teraszán, Felekynek, aki utálatosan panaszkodott, hogy Ady óta nincs magyar költő, előadtam a Nincsen apám-at, és megnyertem elismerését. Attila most kissé halkan, bágyadtan, de nagyon világosan éreztetve a ritmust, rímet és tartalmat, felolvasta a Tedd a kezed-et egy ceruzával összefirkált céduláról. Elbűvölt. Mozart-trillákra emlékeztetett a három kis szakasz. Fogalmam sem volt róla, hogy nekem szánta, ezt csak jóval később közölte velem. De el voltam ragadtatva. Ezt látva, Attila megörült, fölkelt a székről, és áttelepedett mellém a díványra. Illyés grafikonnal ábrázolta a két verset. Előbb a maga hosszú, bonyolult szerkezetű, zsúfolt tartalmú versét, úgy, hogy többször föltekert, ellipszisekben megrajzolt vonalat írt ujjával a levegőbe, azután Attiláét egymás mellett három egyszerű hullámvonallal. Attila elpirult, és kissé zavartan megrázta a fejét. Nem érezte kielégítőnek a jellemzést.

Második látogatás

1 hozzászólás
>!
Tintapatrónus P

– Hol szolgált?
– Abbázia, Germánia, Francais, New York, Palermo, Miramaer, Japán (Mint egy globetrotter diadalmas állomásai)

(Kosztolányi Dezső – Pincér)

352. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Abbázia Kávéház · New York Kávéház
1 hozzászólás
Hirdetés
>!
cassiesdream

Egy érett női testről nyíltan beszélni, ez sem a Gerbaud-ban, sem az Abbáziában, sem a margitszigeti Casinóban nem tartozott a konvencionális társalgási témák közé.
Végül is sehol.

Néma tartomány

Kapcsolódó szócikkek: Abbázia Kávéház
>!
Aurore

Hirtelen eszébe jutott Oszkár, az Abbázia főpincére, a kétes eredetű tojásrántotta, a még kétesebb eredetű kávé, a stószban álló friss hazai és többnapos külföldi lapok, a csetlő-botló pincértanoncok meg a rikkancs a sarkon. Ezerkilencszáznegyvenhat nyara óta nem látta az Abbáziát, nem tudta, hogy néz ki, nem tudta, ott osztja-e a pincértanulóknak a tockosokat Oszkár, és nem tudta, ki ül a törzsasztala mellett.

201-2. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Abbázia Kávéház
>!
Aurore

Ez a Krisztina nevű nő az első találkozásukkor azt mondta neki: – Zsigmond, bizonyos értelemben maga is regényt ír a cikkeivel, csak folytatásokban adja közre. – Gordon széttárta a kezét, mondván, ezen ő soha nem gondolkodott, és nem is nagyon akar, inkább azt kellene eldöntenie, hogy bécsi kávét kér-e, vagy egyszerű feketét. Krisztina a bécsi kávé mellett döntött, amely – tekintve, hogy az Abbáziában ültek – nem is volt olyan rossz választás, és amíg kihozták a kávét, Gordon a gyerekkoráról kérdezgette az Erdélyből származó szász lányt.

123. oldal – Négyen voltak (Agave, 2012)

Kapcsolódó szócikkek: Abbázia Kávéház · Gordon Zsigmond · kávé
>!
Sándor_Langer_Pudingman P

    Minden délután fölkerekedett, taxit hívatott és átment a Keleti Károly utcai Heltai-villában lévő izraelita szeretetotthonba, az édesanyjához.
    Mikor visszatért a kávéházba, zokogott egy keveset, mielőtt felüvöltött volna.
     – Marha! Egy háborúnak soha nincsen győztese! Egy háborúban csak vesztesek vannak! Barom!
    Egyszer bejött hozzá a nagyon művelt és nagyon pösze Komlós Aladár, aki mint minden irodalomtudós, esztéta és más efféle teoretikus, mindig és csakis költő szeretett volna lenni:
     – Béla bácsi, engedje meg, hogy felolvassam a verset, amit délelőtt írtam az anyámról.
    Megtörtént a dolog, Reinitz zokogva borult az asztal hideg márványlapjára.
     – Bocsásson meg, Béla bácsi, nem gondoltam volna, hogy ilyen megrendítőre sikerült… – rebegte Komlós, mire már harsant is az iszonyú ordítás, repült a fogasról a nádkeret:
     – Te barom! A vers egy nagy drekk! Rettenetes! Iszonyú! De az anya, istenem, az anya…

24. oldal, Reinitz Béla Abbáziája

Kapcsolódó szócikkek: Abbázia Kávéház