1908 időpont

Esterházy Péter: A kitömött hattyú
Bächer Iván: Nagypapa hűlt helye
Szendi Gábor: Pánik
Max Gallo: A gyilkosok éjszakája
Ivan Jefremov: A borotva éle
Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok
Alain Badiou: A század
Földényi F. László: A fiatal Lukács
Romsics Ignác (szerk.): Csonka Mihály élete és világképe
Vezér Erzsébet: Ady Endre – Alkotásai és vallomásai tükrében
Yuval Noah Harari: Sapiens
Killyéni András: A kolozsvári sportélet hőskorának képes története
Lukin László – Ugrin Gábor: Ének-zene III.

Idézetek

vargarockzsolt>!

A XX. század különleges rakománnyal indul. Tekintsük prológusának az 1890 és 1914 közötti évtizedet. Ezek az évek a gondolkodás minden területén a rendkívüli felismerések időszakát képviselik, azét a sokarcú kreativitásét, melyet csak a firenzei reneszánszhoz vagy Periklész évszázadához hasonlíthatunk. Csak jelzésszerűen említsünk néhányat: 1898-ban halt meg Mallarmé, nyomban azután, hogy megjelentette a modern írás manifesztumának tekinthető Kockadobás című művét. 1905-ben Einstein felfedezi a speciális relativitást – hacsak Poincaré meg nem előzte ebben –, és a fény kvantumelméletét. 1900-ban Freud megjelenteti az Álomfejtést , a pszichoanalitikus forradalom első rendszerezett főművét. Ugyancsak Bécsben, ugyancsak ebben az időszakban, 1908-ban Schönberg megalapozza az atonális zene lehetőségét. 1902-ben Lenin megteremtette a modern politikát, s teremtményét a Mi a teendő? -ben helyezte letétbe. Szintén e század elejére datálódnak James és Conrad hatalmas regényei, megíródik a Proust alapmű, Az eltűnt idő nyomában , ekkorra érik meg Joyce Ulysses e. A Fergeáltal – Russellel, Hilberttel, a fiatal Wittgensteinnel és másokkal együtt – kidolgozott matematikai logika és kísérője, a nyelvfilozófia meghonosodott a kontinensen éppúgy, mint az Egyesült Királyságban. 1912 táján aztán Picasso és Braque forgatja fel a festői logikát. Magányos megszállottságában Husserl kifejti a fenomenológiai leírást. Ezzel párhuzamosan olyan hatalmas zsenik, mint Poncaré vagy Hilbert-Riemann, Dedekind és Cantor nyomán – alapjaiban újítják meg a matematika egész stílusát. A kis Portugáliában, közvetlenül az 1914-es háború előtt, Fernando Pessoa herkulesi feladatokat állít a költészet elé. Méliesszel, Griffithtel, Chaplinnel az épp hogy feltalált mozi is megleli a maga első zsenijeit. Vég nélkül sorolhatnánk ennek a rövid időszaknak a csodáit.

19-21. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1900 · 1902 · 1908 · 1914 · Fernando Pessoa · Georges Méliès · kreativitás · Lenin · Sigmund Freud
Timár_Krisztina I>!

– 1908-ban az Égei-tenger fenekén, Thíra sziget közvetlen közelében a búvárok egy i. e. első századból származó ógörög hajó maradványaira bukkantak. Az időpont nincs pontosan megállapítva. A hajóból számos egyéb tárgyon kívül kiemeltek egy furcsa bronzgépezetet: a fogaskerekek bonyolult szövevényét, amely bizonyos mértékben a koloncos órára emlékeztet. A tudósoknak egy fél évszázadig nem sikerült megfejteniük ennek a gépezetnek a titkát. Csak most derült ki, hogy sajátságos számológép, amellyel a bolygók mozgását számították ki: ez igen fontos volt akkoriban a csillagjóslások szempontjából.
De most nem a gépről van szó, hanem arról, hogy mindaddig nem tudtunk rájönni a rendeltetésére, amíg magunk nem alkottunk hasonló, természetesen sokkal tökéletesebb szerkezeteket.

90. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1908
szevaszka>!

1908-ban, amikor Freud meglátogatott Zürichben, bemutattam neki a Babette-esetet. Utána így szólt hozzám: „Tudja, Jung, bizonyára hallatlanul érdekes, amit ennél a betegnél földerített. Hanem, hogy volt képes ezzel az elképesztően ronda nőszeméllyel órákat és napokat eltölteni?” Dermedten bámultam rá, mert ilyen gondolat egyáltalán föl sem vetődött bennem. Az én szememben ő egy bizonyos értelemben meghitt öreg jószág volt, hisz olyan szép rögeszméi voltak, és olyan érdekes dolgokat mondott. És végeredményben a groteszk zagyvalékok ködgomolyaga mögött nála is kirajzolódott az emberi arc.

Kapcsolódó szócikkek: 1908 · Carl Gustav Jung · Sigmund Freud · Zürich
Eszter01>!

Mindenesetre 1908 volna, és hozzám becsörtetne egy szőkés 23 éves fiatalember meg a kissé gátlásos barna barátja. Kosztolányi és Babits, hogy alapítottak egy lapot, Nyugat volna a neve. No én ezt a két fiatal gyereket úgy kirúgnám, hogy a lábuk se érné a földet, főleg ha délelőtt jőnének, amikor nekem munkaidőm van, múlhatatlanul fontos irodalmi munkálataimat végzendő.

91. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1908 · Babits Mihály · Kosztolányi Dezső
Carmilla >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A 12. századtól jött divatba a világ egyik legdrágább és leghatásosabbnak hitt gyógyszere az őrölt múmia, de még a 20. század elején is lehetett kapni. Legalább annyiféle bajra ajánlották, mint az antidepresszánsokat, és legalább annyira, ha nem többre, hatott is. Szerintem több, mint beszédes, hogy az egyik legnagyobb mai gyógyszercég, a Merck még 1908-ban is úgy hirdette, hogy „Eredeti egyiptomi múmia, 17,50 márka/kg, amíg a készlet tart”.

És mit mondanak a kutatási eredmények?

Szendi Gábor: Pánik Tények és tévhitek

Kapcsolódó szócikkek: 1908 · múmia
3 hozzászólás
nagytimi85 >!

Egy Fritz Haber nevű vegyész 1908-ban felfedezett egy eljárást, amellyel szó szerint a levegőből lehetett ammóniát előállítani. Mikor a háború kitört, a németek Haber felfedezését használva beindították olyan robbanószerek gyártását, amelyeknek a levegő volt a nyersanyaga. Egyes tudósok úgy vélik, hogy Haber nélkül Németország már jóval 1918 novembere előtt kapitulált volna. Habernek (aki a mérges gáz harctéri alkalmazásának is egyik úttörője volt) a felfedezés 1918-ban Nobel-díjat hozott. Nem Nobel-békedíjat, kémiai Nobelt.

Yuval Noah Harari: Sapiens Az emberiség rövid története

Kapcsolódó szócikkek: 1908 · 1918 · ammónia · Fritz Haber · kémiai Nobel-díj · Nobel-díj
LNB>!

Az arca, a sebhelyei, ezek az ő érvei, kitüntetései, életének lenyomatai. 1908-ban tiszthelyettes, 1914-ben Lotaringiában van, tiszt a fronton, egyike azon csapattiszteknek, akik a sárban és a hidegben kiképzik a katonákat. 1916. június 2-án százados, részt vesz a thiaumont-i erődítmény ostromában; ez a Verdun körüli gyűrű egyik erőssége. Súlyosan megsebesül, és elcsúfítva, mintegy a saját bőrén érzi magát megerősítve a katonai hivatásra. Román front, francia front, békekötés és a szégyen. Von Epp őrnaggyal együtt azokhoz a szabadcsapatokhoz (Freikorps) tartozik, amelyek azért harcolnak, hogy ne vesszen kárba négyesztendős küzdelmük. A békekötés utáni kicsiny hadsereg tisztjeként megszervezi a bajor polgárőrséget abból a célból, hogy megsemmisítsék a „vörösöket”, azokat a spartakistákat, akik azt hitték, hogy a legyőzött és megalázott Németországban le tudják másolni az orosz forradalmat.
A húszas esztendők Röhmje a ködös bajor telek során felfegyverzi rendfenntartó milíciáit. A fegyverszámlák kiegyenlítése végett belép a Német Munkáspártba, a majdani náci pártba. Itt, ezek között a fanatikus deklasszáltak között találkozik egy volt frontharcossal, aki sápadt és csenevész, de a tekintete a megszállottaké, és nacionalista szenvedélye, látomásos ambícióival párosulva, valósággal felégeti életét; szaggatott előadásmódja ellenére varázsos szónok. Adolf Hitlernek hívják. Röhm a párt propagandistájává nevezte ki.
1934. július 2-án Hitler parancsára mészárolja le két SS-tiszt Röhmöt. A Birodalmi Kancellár parancsára. Pedig hat hónappal azelőtt a gyászos júniusi szombat előtt, amelyen a „hosszú kések éjszakája” elkezdődött, pontosan 1933. december 31-én Röhm levelet kapott Führerétől, amelyet a sajtó nyilvánosságra hozott. Göring, Goebbels, Hess, Himmler, összesen tizenketten ugyancsak levelet kaptak Hitlertől, aki egyévi kancellárság után háláját fejezi ki hűséges bajtársainak.

Kapcsolódó szócikkek: 1908 · 1914 · 1916
Szelén>!

A különösen nagy, bő vizek általában tízévenként jöttek meg. A legtöbb 1888-ban volt, aztán 1898-ban, 1908-ban, 1916-17-ben, és utoljára 1928-ban.

106. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1888 · 1898 · 1908 · 1928
MissWenut >!

Stravinsky 1908-ban megismerkedett Gyagilevvel, az Orosz Balett vezetőjével, és ez a kapcsolat döntő tényezővé vált pályája alakulásában. Gyagilev felkérésére, az ő táncjátékaihoz írta ugyanis első nagy zenekari kompozícióit (Tűzmadár, Petruska, Tavaszi áldozat), amelyek párizsi bemutatója igazi szenzációt keltett, és egycsapásra megalapozta Stravinsky hírnevét.

92. oldal (1985)

Kapcsolódó szócikkek: 1908 · Igor Stravinsky · Szergej Gyagilev
Dénes_Gabriella>!

A KEAC fiatal atlétája, Somodi István, hozta meg az egylet számára a nemzetközi hírnevet. Somodi kiváló magas- és távolugró volt, márt 1906-ban részt vett a „jubileumi olimpiai játékokon”, Athénban. Óriási sikerét 1908-ban érte el a londoni olimpiai játékokon, ahol a magasugrásban ezüstérmet nyert.

25. oldal, A kolozsvári sportélet hőskorának rövid képes története

Kapcsolódó szócikkek: 1906 · 1908 · Kolozsvár · Somodi István