1902 időpont

Stephen King: Végítélet
Pók Lajos (szerk.): A szecesszió
Dojcsák Győző: Amerikai magyar történetek
Alain Badiou: A század
Koroknay István: Ausztrália és Óceánia
Fiorella Nicosia: Gauguin
Rita A. Scotti: Az elveszett Mona Lisa
Robert Service: Lenin
Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok
Izrael Samír: Rasszista állam?
Killyéni András: A kolozsvári sportélet hőskorának képes története
Maurice Leblanc: Harminc koporsó
Szécsi Noémi: Lányok és asszonyok aranykönyve
Michael Tai: Kína és szomszédai
Endrei Zalán: Mátyás Király

Idézetek

vargarockzsolt>!

A XX. század különleges rakománnyal indul. Tekintsük prológusának az 1890 és 1914 közötti évtizedet. Ezek az évek a gondolkodás minden területén a rendkívüli felismerések időszakát képviselik, azét a sokarcú kreativitásét, melyet csak a firenzei reneszánszhoz vagy Periklész évszázadához hasonlíthatunk. Csak jelzésszerűen említsünk néhányat: 1898-ban halt meg Mallarmé, nyomban azután, hogy megjelentette a modern írás manifesztumának tekinthető Kockadobás című művét. 1905-ben Einstein felfedezi a speciális relativitást – hacsak Poincaré meg nem előzte ebben –, és a fény kvantumelméletét. 1900-ban Freud megjelenteti az Álomfejtést , a pszichoanalitikus forradalom első rendszerezett főművét. Ugyancsak Bécsben, ugyancsak ebben az időszakban, 1908-ban Schönberg megalapozza az atonális zene lehetőségét. 1902-ben Lenin megteremtette a modern politikát, s teremtményét a Mi a teendő? -ben helyezte letétbe. Szintén e század elejére datálódnak James és Conrad hatalmas regényei, megíródik a Proust alapmű, Az eltűnt idő nyomában , ekkorra érik meg Joyce Ulysses e. A Fergeáltal – Russellel, Hilberttel, a fiatal Wittgensteinnel és másokkal együtt – kidolgozott matematikai logika és kísérője, a nyelvfilozófia meghonosodott a kontinensen éppúgy, mint az Egyesült Királyságban. 1912 táján aztán Picasso és Braque forgatja fel a festői logikát. Magányos megszállottságában Husserl kifejti a fenomenológiai leírást. Ezzel párhuzamosan olyan hatalmas zsenik, mint Poncaré vagy Hilbert-Riemann, Dedekind és Cantor nyomán – alapjaiban újítják meg a matematika egész stílusát. A kis Portugáliában, közvetlenül az 1914-es háború előtt, Fernando Pessoa herkulesi feladatokat állít a költészet elé. Méliesszel, Griffithtel, Chaplinnel az épp hogy feltalált mozi is megleli a maga első zsenijeit. Vég nélkül sorolhatnánk ennek a rövid időszaknak a csodáit.

19-21. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1900 · 1902 · 1908 · 1914 · Fernando Pessoa · Georges Méliès · kreativitás · Lenin · Sigmund Freud
Archibald_Tatum>!

Külön gyűjteményt lehetne összeállítani a szecesszió egykorú gúnyneveiből (a pávafarok esztétikája, a vonalak balettja stb.), a szecessziós művészettel kapcsolatos anekdotákból (II. Vilmos császár Van de Velde 1902-es düsseldorfi kiállításán félt, hogy "tengeribetegséget kap ezektől a hullámvonalaktól"), amelyek meglepően hasonló ijedelmekről, reflexekről árulkodnak, mint azóta is minden újabb művészeti törekvés visszhangja a konzervatív nézőkben, olvasókban, hallgatókban.

8. oldal (Gondolat, 1972)

Kapcsolódó szócikkek: 1902
42 hozzászólás
Amapola P>!

Guillaume Albert Wladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky néven született Rómában, 1880 nyarán. A Kostro becenevet kapta. Apja ismeretlen, bár Apollinaire szívesen híresztelte, hogy talán egy vatikáni bíboros is található a családfáján. Anyja lengyel arisztokrata volt, akit kicsaptak szerzetesrendi iskolájából, a Spanyol Lépcső tetején található Trinità dei Montiból –, majd femme galante lett a monte-carlói kaszinóban. „Kalandornő volt, hogy udvariasan fogalmazzak” – mondta Max Jacob, és a kis Kostro úgy nőtt fel, hogy sok „nagybácsival” kellett osztoznia anyján.

1902-ben Párizsban levetette magáról Kostrót, és kitalálta magának Apollinaire-t. Amikor egyszer arra kérték, foglalja össze az életét, azt írta: „Nem tudom, mit mondjak. Nincs múltam, és ettől boldognak kell lennem, mint a történelem nélküli népeknek… Vagyonom nem más, mint totális pénzhiány, irodalomtudás, ami véleményem szerint igen átfogó, néhány élő és holt nyelv ismerete, valamint elég változatos élettapasztalat…”

112. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1880 · 1902 · Guillaume Apollinaire
KingucK P>!

Így hát 1902. december 27-én, három hónapja várandósan az elsőszülöttjével fölment a Grange Hall színpadára a halálos csöndben, amely akkor ereszkedett le, amikor a szertartásmester bejelentette a nevét. Közvetlenül előtte Gretchen Tilyons szerepelt, aki sikamlós francia táncot adott elő, a hímnemű hallgatóság tomboló füttye, éljenzése és lábdobogása közepette mutogatva a bokáját és az alsószoknyáját.

45. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: 1902 · Abigail anya · december · Gretchen Tilyons · terhesség
Carmilla >!

(…) Százával érkeztek ide a magyar kivándorlók, és amikor számuk már ezer felé közeledett, elkészült a kolónia területén is átvezető újabb vasútvonal, amelynek az oda eső állomása az Esterházy nevet kapta. Ez 1902-ben volt. A dátum számunkra azért lényeges, mert ez jelzi Békevár létrejöttének időpontját.

179. oldal, Egy kanadai magyar település: Békevár (Ifjúsági, 1985)

Kapcsolódó szócikkek: 1902
berg>!

1900-ban még tilos volt napkeltétől napnyugtáig fürdeni, mert a test körvonalait a közerkölcsöt megbotránkoztató módon elárulta a vizes fürdőruha. A szigorú törvény nem tetszett ugyan mindenkinek, akadtak ellenzői, sőt voltak olyanok is, akik jó hírüket kockára téve, éjjel fürdeni merészeltek. 1902 nyarán aztán Willie Cocher, egy „vakmerő” ifjú újsághírben bejelentette, hogy fényes nappal megfürdik a Manly-öbölben. Nézők ezrei sereglettek össze, hogy szemtanúi legyenek a hihetetlennek, de ott voltak a rend éber őrei is, és a fürdőző ifjút magukkal vitték, amint kijött a vízből. A jég azonban megtört, a tömeg éljenzett, Willie valamivel később a rendőrség fenyegetése ellenére újra megfürdött, most már pantallóban, ingben és kabátban, hogy az erkölcs sértetlen maradjon. A példa százakat lelkesített föl, és a fürdőzés előharcosai – nők, férfiak egyaránt – a törvény és az önkény elleni tiltakozásul felöltözve fürödtek. A rendőrség végül is szemet hunyt, és néhány év múltán a törvényt eltörölték.

96. oldal – Sydney (Móra, 1977)

Kapcsolódó szócikkek: 1900 · 1902 · Willie Cocher
Milli>!

Hallgatnak. Maguk elé merednek. Majd egész nyugodtan, mintha mi sem lenne természetesebb, sorra bemutatkoznak a közönségnek
NEWTON: Newton vagyok. Sir Isaac Newton, 1643. január 4-én születtem Woolsthorpe-ban, Grantham mellett. A Királyi Társaság elnöke vagyok. De azért maradjon mindenki ülve. Főművem: A természettudomány matematikai alapjai. Jelmondatom: Hypotheses non fingo. A kísérleti optikában, az elméleti mechanikában és a magasabb matematikában sem jelentéktelen a munkám, a nehézkedés kérdését még nem tudtam végleg megoldani. Teológiai könyveket is írtam. Jegyzeteket Dániel próféta könyvéhez és a Jelenések könyvéhez. Newton vagyok. Sir Isaac Newton. A Királyi Társaság elnöke. (Feláll, és a szobájába megy)
EINSTEIN: Einstein vagyok. Albert Einstein professzor. 1879. március 14- én születtem, Ulmban. 1902-ben a svájci Találmányi Hivatal szakértője lettem. Ott állítottam fel speciális relativitáselméletemet, amely megváltoztatta a fizikát. Beválasztottak a porosz Tudományos Akadémiába. Később emigráltam. Mert zsidó vagyok. Tőlem származik az E=mc2 képlet, az anyag energiává alakulásának kulcsa. Szeretem az embereket, és szeretem a hegedűmet, de az én tanácsomra szerkesztették meg az atombombát. Einstein vagyok. Albert Einstein professzor. 1879. március 14- én születtem, Ulmban. (Feláll, és bemegy a szobájába. Megszólal a hegedűje. Kreisler. Szerelmi bánat)
MÖBIUS: Salamon vagyok. A szegény Salamon király. Egykor mérhetetlenül gazdag voltam, bölcs és istenfélő. Hatalmam előtt reszkettek a hatalmasok. A béke és az igazság fejedelme voltam. De bölcsességem elpusztította bennem az istenfélelmet, amikor nem féltem már az Istent, bölcsességem elpusztította gazdagságomat is. Most már halottak a városok, amelyeken uralkodtam, néptelen a birodalmam, melyet rám bíztak egykor; kéken fénylő
sivatag csupán, és valahol egy kicsi, sárga, névtelen csillag körül kering céltalanul, mindörökké, a radioaktív föld. Salamonvagyok. Salamon vagyok. A szegény Salamon király. (Bemegy a szobájába)

a darab vége

Kapcsolódó szócikkek: 1643 · 1879 · 1902 · Albert Einstein · Sir Isaac Newton · Ulm
KingucK P>!

Cathy és David hoztak neki egy tévét, így nézhette magát a híradóban, és kapott egy levelet Reagan elnöktől (aki maga sem mai gyerek), amelyben gratulált neki „előrehaladott korához” és ahhoz a tényhez, hogy a köztársaságpártra szavaz, amióta csak szavaz. De hát ki másra szavazhatott volna, Roosevelt és a bandája mind kommunisták voltak. Amikor százéves lett, Hemingford Home városa „örök időkre” fölmentette az adófizetés alól, ugyanazon előrehaladott kor miatt, amelyhez Reagan is gratulált. Volt egy diplomája, amely igazolta, hogy ő a legöregebb élő személy Nebraskában, mintha a gyerekek arról álmodoznának, hogy öregek akarnak lenni, ha nagyok lesznek. Bár az adó, az jó volt, még akkor is, ha a többi tiszta bolondság, mert ha nem mentesítik, akkor azt a keveset is elvesztette volna, amije még maradt. A java része egyébként is rég nincs már meg; a Freemantle-birtok és a Grange hatalma az 1902-es varázslatos évben érte el a csúcsot, és azóta csak hanyatlott. Mindössze négy hektár maradt. A többit elvitték adóba, vagy eladták pénzért az évek során… és szégyen kimondani, de a legjavát a tulajdon fiai herdálták el.

45. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: 1902 · Abigail anya · Nebraska, USA · öregség · Ronald Reagan · televízió
Fisu>!

A háboru olyan fölfordulásokat okozott, hogy manapság csak nagyon kevesen emlékeznek arra a botrányra, amely néhány év előtt a d'Hergemont-affér néven tartotta izgalomban a világot.
Idézzük csak vissza néhány sorban a tényeket, 1902. junius havában d'Hergemont Antoine-t, akinek a Bretagne őskori kőemlékeiről szóló tanulmányai szereztek világhirt, Veronika lányával a Bois de Boulogneban séta közben négy férfi megtámadta. botokkal ugy arcába vágtak, hogy a tudós eszméletlenül terült el a földön.
Rövid dulakodás után, Veronikát kétségbeesett erőlködése ellenére elhurcolták a támadók. A szép Veronikát – barátnői nevezték igy – betuszkolták egy autóba. A jelenet szemtanui látták, hogy az autó Saint-Cloud irányában száguldott el.
Egyszerü szöktetés volt mindössze. Másnap kitudódott az igazság. Egy rosszhirü, de előkelő fellépésü fiatal lengyel nemes, Vorski Alex gróf, aki állitólag királyi vérből származott, szerelemre lobbant d'Hergemont Veronika iránt. Érzelmei viszonzásra találtak. Az apa azonban visszautasitotta a kérőt, sőt ismételten megsértette. A kikosarazott gavallér erre kieszelte a szöktetési kalandot, amiről természetesen Veronikának előzőleg semmi tudomása sem volt.

Maurice Leblanc: Harminc koporsó Arsène Lupin rendkívüli kalandjai

Kapcsolódó szócikkek: 1902 · Saint-Cloud
latinta P>!

Gauguin 1902-ben készült munkáin is feltűnnek a földön túli élet felé tartó lovasok. Ezek a Lovasok a tengerparton című festményen Tupapauk (csuklyát viselő polinéz démonok) társaságában jelennek meg, akik éppen távolodnak a korallpiros homokos tengerparttól.
A hátulról látható lovasok és a két, fehér lovon ülő démon (a fehér szín ezeken a szigeteken a gyász színe volt) néhány apró ecsetvonással vannak megrajzolva itt és az azonos című, Essenben kiállított képen is. A helyszín meghatározatlan, absztrakt. A kompozíció érzékelhetően a vonalak és a színek expresszív ereiére hagyatkozik.

145. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1902 · Paul Gauguin