!

1857 időpont

George R. R. Martin: Lázálom

Idézetek

>!
KingucK P

St Louis, 1857. április
Abner Marsh csattanósat vágott hikori sétabotja fejével a szállodapultra, hogy fölhívja magára a portás figyelmét.
– Egy York nevű fickóval van itt találkozóm – mondta. – Josh York, így hívatja magát, azt hiszem. Van ilyen vendégük?
A portás idősödő férfi volt, szemüveggel az orrán. A csattanásra összerezzent, aztán megfordult, észrevette Marshot, és elmosolyodott.

Kapcsolódó szócikkek: 1857 · Abner Marsh · április · Joshua York · portás · St. Louis
>!
KingucK P

New Orleans, 1857. május
Savanyú Billy Tipton röviddel tíz után érkezett meg a francia börzére, és végignézte, amint elárvereznek négy hordó bort, hét láda szövetet és egy egész bútorrakományt, mielőtt elővezették volna a rabszolgákat. Némán álldogált, könyökével a rotunda felén körbefutó márványpultra támaszkodva, ivott egy abszintot, és figyelte, ahogy az encanteurök két nyelven kínálják portékájukat. Savanyú Billy komor, hullasápadt férfi volt, hosszúkás lóképén csúf hegek éktelenkedtek – gyerekkori himlő nyomai –, vékony szálú, barna haja erősen korpásodott. Ritkán mosolygott, szeme pedig ijesztő jégkékben csillogott.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: 1857 · abszint · bor · május · New Orleans · rabszolga · Savanyú Billy Tipton
>!
KingucK P

New Albany, Indiana, 1857. június
Sűrű köd telepedett a folyóra, a levegő nyirkos volt és hideg. Nem sokkal múlt éjfél, mikor Joshua York, aki végre megérkezett St. Louisból, találkozott Abner Marshsal az elhagyatott New Albany-i hajóépítő telepen. Marsh már vagy félórája várt rá, mikor York végre megjelent, kísérteties látomásként tűnve elő a ködből. Mögötte négy másik alak derengett, néma árnyékok gyanánt. Marsh szélesen elvigyorodott.

3. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: 1857 · Abner Marsh · Joshua York · június · köd · New Albany, Indiana · St. Louis
Hirdetés
>!
KingucK P

A lovasok lassan közeledtek, de olyan hetykén, mintha főrangok volnának, és olyan nyíltan, mintha otthon lennének. Környékbeliek nem lehetnek, gondolta Savanyú Billy; minden szomszéd tudta, hogy Damon Julian nem tűri meg a birtokán a hívatlan látogatókat. Még túl messze jártak, hogy bármi közelebbit ki lehessen venni raj-tuk, és Savanyú Billynek eszébe jutott, hátha Montreuil kreol barátai közül jöttek el páran bajt keresni. Ha igen, csúnyán megkeserülik.

6. Julian-ültetvény, Louisiana, 1857. július