1820 időpont

Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei
Alfred Lansing: A Déli-sark foglyai
Lichtenberg Emil: Beethoven kamarazenéje
Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom
Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem – 1789–1914
Hermann Róbert: Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után
Faragó Jenő: A keserű méz szigetén
Henry James: London ostroma

Idézetek

dtk8>!

Jellemző, hogy a főváros mai Andrássy útjának neve 1820 óta a következőképpen változott: Kőműves utca, Maurer Gasse, Ellenbogen Strasse, Könyök utca, Sugárút, Radialstrasse, Andrássy út, Sztálin út, Népköztársaság útja, Andrássy út. A Körönd nevei: Körönd, Hitler Adolf tér, Körönd, Kodály Körönd. Az Oktogon nevei: Mussolini tér, Oktogon, November 7. tér, Oktogon.

23. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1820 · Budapest, Andrássy út · Kodály Körönd · Oktogon
2 hozzászólás
janetonic>!

Az ősi kommunisztikus pásztorközösségek felbomlása a XIX. század elején kezdődött. Addig, ahogyan azt az idős szárd parasztok apáik, nagyapáik szavai nyomán ma is mesélik, a pásztorok szabadon vándorolhattak egyik legelőről a másikra, drótkerítések sehol sem állták útjukat. Károly Albert 1820-ban közzétett „Chiudende” elnevezésű dekrétuma viszont kimondta, hogy bárki, aki kőfallal vagy sövénnyel bekerít egy bizonyos nagyságú földdarabot, annak automatikusan tulajdonosává válik.

20. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1820
1 hozzászólás
Attila_Moldovai>!

A körülbelül 370 km hosszú, 110 km széles Bransfield-szoros a Palmer-félsziget és a Déli-Shetland-szigetek között található, a veszedelmes Drake-átjárót köti össze a Weddell-tengerrel – és rendkívül alattomos hely. Edward Bransfieldről kapta a nevét, aki 1820-ban Williams nevű kis briggjével hajózott erre. A britek szerint ő volt tehát az első ember, aki megpillantotta az Antarktikát.

Alfred Lansing: A Déli-sark foglyai Ernest Shackleton legendás antarktiszi expedíciója

Kapcsolódó szócikkek: 1820
Adriaticum>!

Volt abban valami romantikus, majdnem hősies, hogy 1820-ban egy amerikai külföldre ment – nem úgy mint ma, amikor a két földrész közt csak úgy jönnek-mennek a hajók, s az utast a fényképezés és más vívmányok jóvoltából semmi sem éri váratlanul.

243

Henry James: London ostroma Három kisregény

Kapcsolódó szócikkek: 1820
WolfEinstein>!

De azért 1820-ban mindenki természetesnek vette, hogy Monroe-t újra elnökké választják, és el is nyerte egy kivétellel valamennyi elektor szavazatát. (A szájhagyomány szerint az egyik elektor csak azért szavazott ellene, hogy George Washington maradjon az Egyesült Államok egyetlen egyhangúlag megválasztott elnöke.)

66. oldal, James Monroe (Maecenas, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: 1820 · George Washington
cassiesdream>!

1820-ban hatalmas fellendülés és megújhodás következik: két éven belül Beethoven a IX. szimfóniát és az ünnepi misét teremti meg s a szonáták sora nyer nagyszerű befejezést. A kamarazene teljes elmaradását sem a hosszú pangás, sem a lázas produkció nem magyarázza meg. Okát abban látjuk, hogy az utolsó kvartettek keletkezésének előfeltétele az említett két óriási mű megírása és tanulságainak összefoglalása volt. – válsága gondolatainak transcendentális irányban való elhajlását, a kifejezés végső felfokozását és kifinomodását és a hangzás teljes anyagszerűtlenségét hozza magával. A mester sehol messzebbre nem szárnyalt, mint az utolsó vonósnégyesekben.

Harmadik rész (1825-1826) - Az utolsó kvartettek

Kapcsolódó szócikkek: 1820 · Ludwig van Beethoven
Milán>!

A forradalmi láncreakciót Spanyolországban a Rafael Riego ezredes vezette katonai zendülés indította el 1820januárjában, s VII. Ferdinándot feleskették az 1812-es cádizi alkotmányra. Spanyolországot júliusban Nápoly követte, augusztusban a portugál flotta lázadt fel, majd Piemont következett. A felkelők mindenütt liberális alkotmányt követeltek. 1820–1822-ben Franciaországban is zavargások voltak: 1820 februárjában Párizsban megölték a trónörököst,

33

Kapcsolódó szócikkek: 1812 · 1820 · Franciaország · Nápoly · Párizs · Piemont · Rafael Riego · Spanyolország
Emerencia P>!

A legáltalánosabb büntetési forma a börtön volt. A korabeli szabályok szerint a rab a saját ruháját viselhette, pénzét és értéktárgyait elvették. Kapott szalmazsákot, szalmavánkost, lepedőt és pokrócot, használhatta a saját ágyát is, de csak a fentebbi ágyneművel. Látogatót nem fogadhatott, írószereket és könyveket nem tarthatott.
Fontos esetekben a várparancsnok engedélyezhetett látogatást. Ugyanígy engedélyezhette a levélírást, de csak egy tiszt felügyelete mellett. A könyvolvasást szintén engedélyezhette, de a könyv csak vallásos vagy erkölcsi tárgyú, illetve imakönyv lehetett.
A várfogságra vasban elítélt fogoly kezére és lábára vasat vertek. A fogságot csak orvosi rendeletre, illetve várparancsnoki engedéllyel hagyhatta el. A fogoly élelmezésére egy 1820. november 16-i rendelet szerint naponta 8 krajcárt kapott, ezt, valamint a fa, a világítás és a mosás költségeit köteles volt szabadulása után a kincstárnak visszatéríteni.

25. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1820 · börtön