Korábbi felhasználási feltételek

A Moly közösségi oldalt a Szupernap Bt. (2100 Gödöllő, Ibolya u. 63. 3/8.; a továbbiakban Szolgáltató) működteti. A szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a moly.hu domain alatt elérhető közösségi rendszer használatát jelenti, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá tartalmazza a Moly rendszerét használó külső eszközök (pl. „Kedvencelem a Molyon” gomb, Moly-widget) igénybe vételét.

A szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe, a nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat a Szolgáltató külön értesítés nélkül törölheti a rendszerből, a Szolgáltató ugyanígy járhat el természetes magánszemély többszörös regisztrációja esetén is. Az üzleti célú felhasználást a Szolgáltató külön megállapodásban engedélyezi szervezetek számára.

A szolgáltatással kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia nevét, egy érvényes emailcímet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; b) a jelszó titokban tartásáért Ön felel; c) a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználónévvel történő minden jogosulatlan használatról; d) hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról, amelynek időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie. Amennyiben az Ön által megadott adatok helyességével kapcsolatban kérdés merülne fel, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználóra vonatkozó adatokat (akár személyazonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével) ellenőrizze. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző emailt 72 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói azonosítója törlésre kerülhet (a Szolgáltató korlátozhatja a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje a szolgáltatás azon felhasználóit, akik a) bármely más személy nevével, képmásával, emailcímével vagy más személyes adatával visszaélnek a rendszer használata során (különösen, ha a felhasználó által megadott név védjegyet sért; mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve; más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név); b) obszcén vagy trágár kifejezéseket használnak, c) rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezést tesznek és magatartást tanúsítanak; d) burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető tartalmat hoznak létre; e) megnyilvánulásaikkal azt a látszatot keltik, hogy a Szolgáltatót képviselik; f) vétenek a Közösségi irányelvekben lefektetett szabályok ellen; g) vagy bármely egyéb módon sértik a Szolgáltató érdekeit. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásból törölt személyek felé a további szolgáltatást megtagadja.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és a Moly rendszerébe integrálja, valamint azokat statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.

Ettől eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a Molyon.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Molyon megosztott információkat és tartalmakat a Szolgáltató tetszőleges felületen megjelenítse, illetve ezt harmadik fél számára lehetővé tegye. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy ezen információk és tartalmak felhasználásával – akár az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat betartva harmadik fél közreműködésével is – a Szolgáltató tudományos kutatásokat végezzen.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik a Közösségi irányelveknek megfelelően. Továbbá a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére (a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak).

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amelyet a Moly rendszerén belül elhelyez vagy a Moly felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, üzeneteket és külső szolgáltatások által közvetített tartalmakat (például „Kedvencelem a Molyon”, RSS). A Moly automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Moly minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyéb módon kifogásolhatónak talál. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat: a) nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása (spam); b) a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az oda nem illő, zavaró, agresszív vagy témán kívüli hozzászólásokat; c) olyan anyagok publikálása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá; d) vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása; e) olyan anyagok közzététele, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik; f) hamis vagy félrevezető információ publikálása; g) politikai vagy vallási tartalmú agitáló, uszító tartalmak publikálása, beleértve a hivatkozásokat is.

Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen jellegű nyereményjátékot csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával indíthat, ellenkező esetben a Szolgáltató azt fizetett hirdetés megrendeléseként értelmezi, és kiszámlázhatja.

Külső alkalmazások

A Szolgáltató hozzájárul a „Kedvencelem a Molyon” gomb és a Moly-widget kihelyezésével kapcsolatosan a Moly márkanév használatához, ugyanakkor a szolgáltató által biztosított grafikai megjelenésen bármilyen módosítást alkalmazni tilos. A „Kedvencelem a Molyon” gomb és a Moly-widget használatával Ön a Szolgáltató számára jogot biztosít az így linkelt tartalom megjelenítéséhez.

A Szolgáltató a „Kedvencelem a Molyon” gomb és a külső blogok RSS-csatornáinak használatán keresztül kizárólag a jelen felhasználási feltételeknek megfelelő tartalmak linkeléséhez járul hozzá.

A Szolgáltatónak jogában áll bármikor indoklás nélkül visszavonni a márkanév használatához való hozzájárulását, melyet Ön köteles tudomásul venni, és a „Kedvencelem a Molyon” gomb és a Moly-widget megjelenítését haladéktalanul megszüntetni.

Adatok megváltoztatása, profil törlése

A felhasználó személyes adatait bejelentkezés után a Beállítások menüben változtathatja meg.

A felhasználó profilját bejelentkezés után a Beállítások menüponton belül a Moly-tagság törlése gomb megnyomásával törölheti, A felhasználó törlését követően a nem törölt felhasználói tartalmak „névtelen” jelzéssel jelennek meg. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy új regisztráció esetén a rendszer felületéről történő törlés lehetőségét 72 óráig korlátozza.

Szavatosság kizárása

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Molyon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a rendszer működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a felek nem jutnak megegyezésre, úgy a szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési adatok védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön szolgáltatáshasználatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, amely bármely igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

A módosítás lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználóknak a rendszeren keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával – azaz a Molyra történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.