Felhasználási feltételek

A Moly szolgáltatást a Szupernap Bt. (a továbbiakban mint Szolgáltató) működteti, a Szolgáltatás használatával Ön (a továbbiakban mint Felhasználó) elfogadja az alábbi feltételeket.

1. A Felhasználónak a regisztráció során meg kell adnia valódi nevét és egy működő emailcímét, és ezeket aktualizálnia kell a Szolgáltatás használata során. A Szolgáltató ezen túlmenően további adatokat is kérhet, illetve személyazonosító igazolvány digitális másolatának bekérésével ellenőrizheti azokat. Nem magánszemély csak szervezeti profilt hozhat létre, a Szolgáltatónak jogában áll a profilok típusának megváltoztatása. A Szolgáltató bármely felhasználónevet tetszőlegesen megváltoztathat.

2. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy felhagy a Szolgáltatás használatával, de biztonsági okokból profilja csak 14 nap után lesz törölve, ha ez idő alatt a Felhasználó bejelentkezik a rendszerbe, a profilja helyreáll. A Szolgáltató előzetes értesítés és indoklás nélkül törölheti vagy korlátozhatja a Felhasználó profilját, és megtagadhatja számára a Szolgáltatás további nyújtását.

3. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használata során betartja az Irányelveket. A Szolgáltató felszólíthatja a Felhasználót a szerinte Irányelveket sértő tartalmak eltávolítására.

4. A Felhasználó engedélyezi, hogy tartalmait a Szolgáltató tetszőleges helyen tárolja és bármilyen felületen megjelenítse, illetve erre harmadik félnek további engedélyt adjon, ezek az engedélyek nem szűnnek meg a Felhasználó profiljának törlésével. A Szolgáltató dönthet arról, hogy a Felhasználó tartalmait hol jeleníti meg, illetve azokat indokolt esetben módosíthatja, törölheti, illetve átruházhatja másik tag számára.

5. A Felhasználó maga felel minden tevékenységért, amelyet a profiljával hajtanak végre, és felelősséget vállal minden tartalmáért. A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Szolgáltatót minden harmadik féltől származó igénnyel szemben, amely a Szolgáltatás használatával függ össze, és megtéríti a Szolgáltató ezzel kapcsolatos költségeit.

6. A Szolgáltató bármikor megváltoztathatja a Szolgáltatást, és kizár minden felelősséget a Szolgáltatásért.

7. A Szolgáltató jelen Felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan megváltoztathatja, erről a Szolgáltatáson keresztül értesíti a Felhasználót. Jelen szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a felek kikötik a Gödöllői Járásbíróság illetékességét.