Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban „Feltételek” vagy „Szerződés”) a Szupernap Bt. (2100 Gödöllő, Ibolya u. 63. 3. em. 8.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, a moly.hu domain és aldomainjei alatt elérhető Moly nevű információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (a továbbiakban „Szolgáltatás” vagy „Moly”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltató adatai:
Név: Szupernap Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2100 Gödöllő, Ibolya u. 63. 3. em. 8.
Email: uzenet@moly.hu
Cégjegyzékszám: 13-06-068918
Adószám: 22366157-2-13
Bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Tárhelyszolgáltató: Host Europe GmbH (51149 Köln, Hansestrasse 111, Németország; email: info@hosteurope.de)

1. A Szolgáltatás leírása

A Moly olvasástámogató szolgáltatás. Célja, hogy olyan olvasmányélményekhez segítse az embereket, amelyek által többek lesznek. Lehetővé teszi az olvasások, a várólista, a saját és a megszerezni kívánt könyvek nyilvántartását, könyvek és alkotók értékelését, kedvenc könyvek és alkotók vezetését, a könyvekről való eszmecserét, a könyvekkel és olvasással kapcsolatos élmények megosztását, kihívások létrehozását. A részletes és különféle módokon listázható adatbázis, a címkézés és az ajánlórendszerek révén próbál segíteni abban, hogy a Felhasználó könnyen találjon olvasnivalót magának. A Moly segíti a Felhasználó könyvhöz jutását: igyekszik minél több és jobb forrást megjeleníteni, ahol egy adott könyv megvásárolható, illetve a Felhasználónak is lehetősége van adásvételre és cserére. A Moly teljes funkciólistáját és részletes működését a Súgó (https://moly.hu/sugo) írja le.

2. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötése a Felhasználó regisztrációjával, a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével, illetve a Facebook-csatlakozás, Google-csatlakozás vagy Twitter-csatlakozás funkción keresztül történik. A regisztráció feltétele jelen Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató ismeretének megerősítése és elfogadása.

A regisztráció során a Felhasználónak profilnevet, emailcímet és jelszót kell megadnia, amelyet a regisztrációs űrlap elküldése előtt, illetve sikeres regisztráció esetén a profilbeállításainál tud megváltoztatni. Ha a Felhasználó a regisztrációjához harmadik fél szolgáltatását használja, úgy az adatok egy részének átvétele automatikusan történik, ezeket később az emailcímmel történő regisztrációhoz hasonlóan tudja megváltoztatni. A profilnév választására a Feltételek felhasználói tartalmakra vonatkozó szabályai érvényesek, amennyiben a profilnév nem felel meg ezeknek, úgy a Szolgáltató jogosult azt megváltoztatni. A Szolgáltató nem felelős a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért. A Felhasználó felel a profiljával végrehajtott minden műveletért és a jelszava biztonságban tartásáért.

A regisztráció után a Szolgáltató emailt küld a Felhasználónak a regisztrációja sikerességéről. A Felhasználónak a megadott emailcímét az ebben lévő linkre kattintva érvényesíttetnie kell.

A Felhasználó vállalja, hogy nevét és emailcímét, illetve számla kiállítása esetén címét és cég vagy egyéni vállalkozás esetén adószámát megadja, azokat pontosan és aktuálisan tartja. A Felhasználó további adatokat is megadhat magáról. Az adatok nyilvános megjelenését a profilbeállításoknál tudja testre szabni. A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a Felhasználó által megadott természetes személyazonosító adatok valódiságát személyazonosításra alkalmas igazolvány digitális másolatának bekérésével ellenőrizze.

A Felhasználó csak egy felhasználói profilt hozhat létre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indoklás nélkül visszautasítsa. Amennyiben egy Felhasználó korábbi profilját a Szolgáltató törölte, úgy új regisztrációt csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével hozhat létre.

A Szolgáltató a felhasználói profilokon belül megkülönböztet személyes és szervezeti profilokat, az előbbieket csak magánszemélyek vehetik igénybe. A szerzők kérhetik, hogy molyos adatlapjukat kapcsoljuk össze a profiljukkal, ezzel lehetővé válik, hogy a szervezeti profilok részére szánt üzleti funkciókat is elérjék.

Amennyiben a Felhasználó egy évig nem használja a profilját, úgy az inaktívvá válik. Az inaktív profilokat a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül átnevezheti vagy törölheti. A Szolgáltató nem töröl csak azért profilt, hogy az általa foglalt profilnév szabaddá váljon. A Felhasználó halálozása esetén a Szolgáltató – amennyiben tudomást szerez róla – a profilt emlékprofillá alakítja, a profil további sorsáról a Felhasználó örökösei döntenek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Feltételek – különösen a tartalmi előírásokra vonatkozó szabályok – megszegése esetén a regisztrációja felfüggesztésre vagy törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, hogy a Felhasználót a Feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte.

A Szerződés határozatlan időre jön létre, azt bármelyik fél indoklás és előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. A Felhasználó a szerződést a profilbeállításainál lévő Profil törlése funkción keresztül mondhatja fel. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a visszaélések elkerülése végett a Szolgáltató 8 napig olyan formátumban tárolja tovább a Felhasználó adatait, hogy abból a profil helyreállítható legyen. Amennyiben a Felhasználó ez idő alatt újra regisztrálna a Szolgáltatásba, úgy kérheti korábbi profilja adattartalmának helyreállítását. Amennyiben a Szerződést a Szolgáltató mondja fel, úgy a Felhasználó profiljának törlése után még 8 napig lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatásban létrehozott tartalmait letölthesse. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a mentés valamennyi felhasználói tartalmat és adatot tartalmaz.

A Szerződés elektronikus úton megkötött, nem írásba foglalt szerződésnek minősül, a nyelve magyar, a Szolgáltató nem iktatja a szerződést. A Szolgáltató nem veti magát alá magatartási kódexnek. A Szerződés teljesítésének országa Magyarország, a jelen Feltételekben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

3. Adatkezelés

A Szolgáltató a Felhasználó adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint kezeli. A Szolgáltatás használata során számos személyes adat megadható, de a Szolgáltató nem engedélyezi különleges személyes adatok (pl. szexuális orientáció, vallási és politikai hovatartozás) megadását a rendszerben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó ilyen adatot adott meg, úgy azt értesítés nélkül törli.

4. Felhasználói tartalmak

Amikor a Felhasználó megoszt, közzétesz vagy feltölt valamilyen szellemi tulajdonjog által védett tartalmat a Szolgáltatásban, ezzel nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes és földrajzi korlátozás nélküli engedélyt ad a Szolgáltatónak a tartalom tárolására, felhasználására, terjesztésére, megváltoztatására, futtatására, másolására, nyilvános előadására vagy megjelenítésére, fordítására vagy belőle származékos munkák létrehozására (a tartalomkezelési beállításokkal összhangban). Jelen Feltételek elfogadásával a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa közzétett adatok, információk, fotók és egyéb tartalmak nem sértenek törvényt, valamint nem sértik a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét. A Felhasználó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy betartja a Feltételek felhasználói tartalmakra vonatkozó alább részletezett szabályait. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által közzétett tartalmakat, és jogosult, de nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Szolgáltató szúrópróbaszerűen, illetve felhasználói jelzésre végez ellenőrzéseket. Ha egy tartalom nem felel meg a jelen Feltételekbe foglaltaknak, a Szolgáltató maga dönt a sértő tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó profiljának korlátozásáról vagy törléséről.

Az alábbi felhasználói tartalmak létrehozása tilos (nem számítanak a felhasználói tartalmak közé a cím, idézet, fülszöveg és könyvborító típusú tartalmak):

 1. Trágár, sértő szavak, másokban megbotránkozást vagy félelmet keltő kifejezések. A Szolgáltató a trágár szavakat kicsillagozza vagy más módon rejti, ennek a mechanizmusnak a megkerülése szintén tilos.
 2. Személyeskedés: olyan kifejezések, amelyek másokra sértők lehetnek, beleértve a korra, nemre, származásra, fajra, vallásra, nemzetiségi hovatartozásra, világnézeti meggyőződésre, élethelyzetre, testalkatra, szexuális beállítottságra vagy a másik véleményére vonatkozó megjegyzések.
 3. Olyan tartalom, amely más szerzői jogát, iparjogvédelmét vagy védjegyét sértheti, ilyen tartalomra való utalás vagy ilyen tartalom használatára való buzdítás.
 4. Harmadik fél személyes adata: emailcíme, jelszava, telefonszáma, lakcíme, vele való telefonbeszélgetés vagy szövegesüzenet-váltás részlete, illetve vele kapcsolatos bármilyen információ nyilvánosságra hozatala.
 5. Pornográf, obszcén, közerkölcsöt sértő tartalom.
 6. Szexuális szolgáltatások hirdetése.
 7. Olyan termékek ajánlása, amely forgalmazása törvénysértő (pl. kábítószer) vagy engedélyhez kötött (pl. fegyverek, gyógyszerek). Forgalomba nem hozható termékek árusítása (pl. üdülési csekk, engedély nélküli élelmiszer, át nem ruházható értékpapír).
 8. Minden olyan tartalom vagy tartalomra történő hivatkozás, amelyik a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését vagy termékeinek megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.
 9. A moderációra történő hivatkozás, a moderáció által rejtett tartalom vagy rá mutató hivatkozás újbóli posztolása.
 10. A szolgáltatás szándékos hátráltatása túlhasználattal (flood) vagy automatikus posztokkal (botok).
 11. A felhasználókat szándékosan félrevezető tartalom.
 12. Más felhasználó vagy a Szolgáltató szerepében feltűnve posztolt tartalom.
 13. Vállalkozásoknak, vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak lejáratására irányuló, becsmérlő tartalom.
 14. Jogsértő tartalom, törvényellenes cselekedetre felszólítás, illetve büntetendő cselekedetek elkövetéséhez tájékoztatás adása.
 15. A Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottjára felszólítás.
 16. Zaklató, félelmet keltő, erőszakos, megrázó tartalmak, beleértve a családon belüli vagy kapcsolati erőszakot támogató vagy megengedő tartalmak.
 17. Öngyilkosság, öncsonkítás vagy bármilyen módon önmagának testi sérülés okozást bemutató vagy kívánó, illetve erre felszólító tartalmak.
 18. Politizálás. A politikai témájú könyvekhez írt értékelések kivételek, amennyiben nem tartalmaznak aktuálpolitikai véleményeket.
 19. Kéretlen üzenetek (spam) tömeges küldése, azonos tartalmak posztolása nem releváns zónákba vagy zónán kívül.
 20. A Mollyal kapcsolatos minden tartalom, amely nem a meghatározott helyeken és keretek között jelenik meg (pl. a Súgunk zónában lehet kérdezni a Súgóval kapcsolatban). A Mollyal kapcsolatos diskurzus színtere a Meta aloldal, ahol ugyanezek a szabályok érvényesek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom rejtésére és törlésére, továbbá a profiljának felfüggesztésére vagy törlésére. A Szolgáltató vagy megbízott moderátorai hozzák meg a moderációs döntéseket, az adott tartalomnál jelzik a moderáció okát, de részletes indoklást nem adnak.

A Szolgáltató maga dönt, hogy a felhasználói tartalmakat a Szolgáltatáson belül hol jeleníti meg. Bizonyos tartalomtípusok esetén azok publikálása csak az adott tartalomtípusra jellemző speciális szabályoknak való megfelelés ellenőrzése után lehetséges. A Szolgáltató dönt továbbá a zónák létrehozásáról, azok törléséről vagy összevonásáról, illetve bizonyos tartalomtípusok megfelelő zónába helyezéséről, áthelyezéséről vagy eltávolításáról. A Szolgáltató a felhasználói tartalmakon bizonyos esetekben automatikusan észszerű módosításokat hajt végre (pl. vulgáris kifejezések kicsillagozása).

5. Díjak, vásárlás

Az Szolgáltatás alapfunkcióinak használata díjmentes. Pro funkciók külön díjazás fejében érhetőek el, illetve a Szolgáltatás keretében működő hirdetési és kiemelési rendszer is díjköteles. A Molybazárban fizikai termékek is kaphatók. A feltüntetett árak tartalmazzák az áfát, az üzleti funkciók esetén esetén a nettó ár és a 27%-os áfával növelt bruttó ár is megjelenik. A Molyon leadott megrendelés a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget jelent.

A Szolgáltató az oldalain hirdetéseket jeleníthet meg, illetve a Felhasználó részére annak beállításaival összhangban hírlevelet és üzleti ajánlatokat küldhet, a Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.

Vásárlás esetén a Felhasználót 14 napos elállási jog illeti meg, ezen jogát a Felhasználó a Szolgáltató ügyfélszolgálati csatornáira küldött egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja (a Felhasználó használhatja ehhez a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez készült 2. mellékletet is). Fizikai termék esetén a Felhasználó vállalja, hogy elállási szándékának közlése után 14 napon belül visszajuttatja a terméket, a termék visszajuttatásának költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltató vállalja, hogy a vásárlás összegét 14 napon belül visszaküldi, szolgáltatás esetén ez az időszak az elállási szándék jelzésekor, fizikai termék esetén a termék visszaszolgáltatásakor vagy visszaküldésének igazolásakor (a kettő közül a korábbi időpontban) kezdődik.

A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve bankkártyás fizetés esetén, technikai okok miatt ebben az esetben a visszatérítés a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra történik, a Felhasználó ebbe kifejezetten beleegyezik.

Amennyiben a pro tag Felhasználó profilját a Szolgáltató felfüggeszti, úgy pro tagságának időtartama a felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a pro tag Felhasználó profilját a Szolgáltató törli, úgy pro tagságának időarányos részét visszatéríti. Amennyiben a Felhasználó több pro tagsággal rendelkezik, mint amekkora az aktuális vásárlásaiból adódik, úgy a visszatérítés értéke az aktuális vásárlásainak az összege.

A fizikai termék hibája esetén a Felhasználó szavatossági igénnyel élhet, amelyet a Szolgáltató a hibás termék cseréjével teljesít. A Felhasználó csak akkor érvényesítheti az igényét, ha a hibát a termék átvételétől számított két hónapon belül jelzi.

6. Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős a saját tevékenységéért, a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság vagy bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles a Szolgáltató által megkövetelt minden intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget és egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

7. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó olvasáson és képernyőn történő megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, illetve a magáncélú lementésen és kinyomtatáson túl a Szolgáltatás tartalma semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Feltételek elfogadása vagy a Szolgáltatás használata nem jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatásban lévő bármely kereskedelmi név vagy védjegy használatára.

A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését és működését, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a rendeltetésszerű használaton túlmutat (pl. botok, scraperek futtatása), vagy a rendszer működőképességét veszélyezteti (pl. flood, vírusok és férgek használata, hackertevékenység). Bármelyik tevékenység a Felhasználó profiljának azonnali törlését vonhatja maga után.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalon található adatok helyességéért. A Szolgáltatás oldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, amely más szolgáltatások oldalaira vezetnek, ezen szolgáltatások tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen más szolgáltatásokra azok felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályai érvényesek.

8. A Feltételek módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosításról a Szolgáltató a Moly blogjában ad tájékoztatást. A Felhasználó a Szolgáltatás további használatával elfogadja a megváltozott Feltételeket.

9. Panaszügyintézés

A Szolgáltató az uzenet@moly.hu emailcímen vagy a https://moly.hu/uzenet-a-molynak címen keresztül működtet ügyfélszolgálatot. Panasz tehető továbbá a Szolgáltató székhelyére (Szupernap Bt., 2100 Gödöllő, Ibolya u. 63. 3. em. 8) címzett levélben is. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A Felhasználó panaszt tehet az EU Online vitarendezési platformján is, amely a https://ec.europa.eu/odr címen érhető el.

Fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó az illetékes békéltető testülethez is fordulhat, a Szolgáltató részt vesz a békéltető testületi eljárásban:
Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Telefon/fax: (+36-1) 792-7881
Honlap: http://pestmegyeibekelteto.hu/
Emailcím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését vélelmezi, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon találhatóak meg.

Teljességi záradék

A jelen Szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szolgáltató és a Felhasználó teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljes egészében érvénytelennek vagy hiányosnak bizonyul, a Szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. Az érvénytelen vagy hiányos rendelkezést, amennyiben az jogilag megengedett, egy megközelítő, érvényes szabályozással kell helyettesíteni úgy, hogy az megközelítse a szerződő felek eredeti szándékát.

Tájékoztatás

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) alapján a Szupernap Bt. kisadózó vállalkozásnak minősül.