!

Zsoldos Péter magyar

1930. április 20. (Szentes) – 1997. szeptember 26. (Budapest)

NemFérfi
Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Zsoldos_Péter

Könyvei 7

Zsoldos Péter: Távoli tűz
Zsoldos Péter: A Viking visszatér
Zsoldos Péter: A feladat
Zsoldos Péter: Ellenpont
Zsoldos Péter: Az utolsó kísértés
Zsoldos Péter: A holtak nem vetnek árnyékot
Zsoldos Péter: Portré négy ülésben

Kapcsolódó sorozatok: Gregor Man-trilógia

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Kozmosz Fantasztikus Könyvek, (Új) Galaktika Fantasztikus Könyvek

Illusztrálásai 2

Rejtő Jenő (P. Howard) – Kiss Ferenc: A fehér folt

Antológiák 2

Burger István (szerk.): Galaktika 210.
Ficsor Zoltán (szerk.): X Magazin II/11 (12.)

Népszerű alkotóértékelések

>!
Bla IP

Zsoldos Péter

Zsoldos Péter 1930. április 20-án született, Szentesen. Előbb 1956-ban, a Zeneakadémián szerzett diplomát, majd később az ELTE-n elvégezte a pszichológia szakot. 1956-tól a Magyar Rádió zenei szerkesztője, később főmunkatársa lett.

Nevét azonban mégis inkább az irodalomból ismerjük, népszerű sci-fi regények írójaként. 1963-tól jelentkezett tudományos-fantasztikus regényekkel, de már egészen 15 éves korától írónak készült. Mégis, egész életében úgy érezte, számára két hivatás létezik: az író és a zenész.:
Zsoldos Péter elsősorban sci-fi regényeket írt, de publikált zenetudományi cikkeket is, mert úgy érezte, az életét valójában a zene határozza meg. Science-fiction könyvei mellett egy Muszorgszkijról írt életrajzi regénye is megjelent, Portré négy ülésben címmel.
Művei közül A Viking visszatér, a Távoli tűz és Az utolsó kísértés trilógiát alkotnak. A feladat című regényét pedig hét nyelven adták ki, majd 1975-ben egy filmadaptáció is elkészült.
Minden fantasztikus regényét olvastam. Szerintem a magyar fantasztikus irodalomban a 60-as, 70-es, 80-as években a legjobbak közt a helye. Klasszikus nézőpontú írásait nagyon megkedveltem.

https://moly.hu/konyvek/zsoldos-peter-ellenpont/en-es-a-konyv/bla
https://moly.hu/konyvek/zsoldos-peter-a-viking-visszater/en-es-a-konyv/bla

Zsoldos Péter írta:
„1970-ben azt hittem, a sci-fit a bezárkózás, a belterjes tökéletesítés veszélye fenyegeti. E helyett – ezt látnom illett volna – utolérte a sikeres műfajok végzete; zászlaja alá sorakoztak a féltehetségek, a szubkultúrák hivatlan parazitái, a horrort és a pornót becsempészők, az áltudományos mítoszteremtők az öncélú szürrealista virtuózok, a hatásvadász western-elemekből összetákolt fércműveket gyártó tollforgatók.
A sikert, milliós – illetve nálunk a százezren felüli – példányszámokat kitűnően megszervezett előzetes propagandával olyan művek hozták, amelyeknek már semmi közük nem volt Bradbury vagy Lem legnevesebb eszméihez. Az íróval együtt-gondolkodás szép játékát – ami szerintem e műfaj lényege – felváltotta a meghökkenésre építő, azzal manipuláló szerzők egymásra licitálása; ki tud vadabb, vérfagyasztóbb, követhetetlenebb, vagy bárgyúan primitív, stilárisan siralmas történetet az olvasó elé tálalni?” – mennyire igaz!

>!
Eta IP

Zsoldos Péter

Számomra ő „A” magyar SF író, sőt, a Távoli tűz olyan maradandó kedves olvasmányom, amelyet eddig semmi sem tudott meghaladni, SF vagy sem. Szeretem benne, hogy érti az embereket, látja a hibáikat, és mégis szereti őket. Szeretem benne a visszafogott optimizmust, az igazságszeretetet. Szeretem benne Gregor Mant. És remélem, hogy elment Velük az utolsó kísértést kihasználva.

7 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
borga

Néha egyetlen ember is képes arra, hogy megindítsa a történelem szekerét, de ha azután elébe áll, biztosra veheti, hogy szétmorzsolják a kerekek.

166. oldal , Lail 4.

Kapcsolódó szócikkek: történelem
>!
csartak MP

A tavasz szórakozott közönnyel sétált be a dombok közé, mint a győztes, aki tudja, ellenfele kezdettől fogva vesztett ügyért harcolt.

137. oldal

>!
chhaya

… hülyének lenni a lehető legkellemesebb állapot, néha már sajnálom, hogy abbahagytam.

172. oldal

>!
Sha

Aki a mi civilizációnkban nőtt fel, soha nem tudja elképzelni sem, milyen hosszú lehet egy éjszaka. Nappal a látható világ mozgásának rendje hordozza az időt, mindegy, hogy mi, egy levél rezgése vagy az óra mutatói. A sötétség végtelenségét azonban nincs máshoz mérned, csak szíved dobogásához, a lehulló csöppek zuhogásához, és ha megkísérled, előbb bolondulsz meg, mint kiszámolnod sikerül, hatvan perc hosszat rajtuk. Egy-egy éjszakán átéltem egész életem, s azóta értem igazán emberőseim imádatát a nap és a tűz – a természet vagy emberkéz szülte fény – iránt. A nappalok rövid közjátékok voltak csupán folyton megújuló végtelenségében, könyörtelenül jött, s vonakodva távozott hajnalban, legyőzetlenül csak visszavonult, hogy tizenkét óra múltán újból rám borítsa az időtlen létezés kínját.

153. oldal (2.kiadás)

Kapcsolódó szócikkek: Gregor Man
6 hozzászólás
>!
nagytimi85

Dimmu nem szégyellte bevallani tudatlanságát, de ettől tanítványai csak jobban hittek abban, amire azt mondta: ismerem.

Kapcsolódó szócikkek: Dimmu · tudatlanság
>!
nemethi

Sok minden történt az alatt az év alatt és a következőkben is, de az ember emlékezete furcsán alakítja a múltat, csak az eredmények vagy a szerencsétlenségek kövei emelkednek ki a hétköznapok homokjából. Igazságtalan torzulás ez, mégis nehéz tenni ellene; mire észreveszed, már elszálltak a napok, az évek, és amit visszaidézel, nem az, ami valóban megtörtént, csupán kivonata, ilyen vagy amolyan vetülete a múltnak, róla alkotott ítéletedet mai tudásod formálja, mellyel már azt is tudod mi történt holnap. Mikor hozzákezdtem, nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. De most már folytatnom kell, kötelesség ez veletek szemben, függetlenül attól, hogyan sikerül.

Avana 18. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: emlékezet · Gregor Man
>!
Allegra

Pillantásom csillagról csillagra bukdácsolva egyre mélyebbre, egyre messzebb szédült, hiába keresve a mindenség nemlétező határát. Nem, az ember sohasem lesz ura a csillagok világának. Kimerészkedve közéjük, talán nálunk is messzebb juthat, önmagán túlnövő hősiességgel, teremtő értelmének mind tökéletesebb gépeivel, ideig-óráig dacolhat az űrrel, de az mindig gyilkosa marad fehérjeszintézisen felépült életének. Ha csak egy pillanatra figyelmen kívül hagyja vagy megsérti a kozmosz törvényeit, elpusztul, atomjai beleolvadnak az anyag nem földi, nem emberi méretű örök mozgásába.
– Gyenge vagy és végtelenül hitvány – üzent a csillagok fénye –, a mi törvényünk az erős, az egyetlen törvény. Te csak a kivétel vagy, az esetlegesség egy határesete, a sugárzás, a nyomás, a gravitáció egy-egy szűk tartományának foglya, aki csak úgy tolakodhattál közénk, hogy ellesve törvényeinket, iszonyú erőfeszítéssel magaddal cipeled azoknak a körülményeknek mesterséges kis darabjait, melyeknek szerves életed létrejöttét köszönhetted évszázmilliókkal ezelőtt, s melyeknek mindig rabja maradsz. Azért jöttél, mert örök nyugtalanságod keresi az ismeretlent, és benne a hozzád hasonlót és az attól eltérőt is – míg azt értelmed megemésztheti, világképedbe illesztheti. Ott, a kis negyedosztályú sárga csillag bolygójának gázburka alatt, ahonnan indultál, jól sejtetted, hogy amit te életnek nevezel, van sok helyütt közöttünk, abban a darabjában is a térnek, melyet most oly kétségbeesetten nézel. De ahhoz, hogy megtaláld, még nem tanultad meg eléggé a törvényeket. Beleszaladtál a végtelenbe – ahogy te képzelted –, és alig léptél egy arasznyit – ahogy mi láttuk –, máris megroncsolták magaddal hozott otthonod vékony csigaházát azok a kis porszemek, melyeket ti meteornak neveztek. Most aztán kutatás, hősi rohanás helyett csak egy utad maradt; s hogy visszajutsz-e, az attól függ, jobban eleget tudsz-e tenni törvényeinknek, mint eddig, vagy örökre közöttünk maradsz.

>!
Eszterterka

Hogyan magyarázzam meg egy főpapnak, hogy nincsenek istenek, mikor abból él, hogy vannak?

282. oldal

>!
worsi ASP

Szeretném azonnal megnyugtatni az olvasót, ellenszenvünk az elő- és utószókkal szemben közös.

(első mondat)

>!
Eszterterka

Vagy bele kell nyugodnunk, hogy a valóság ebben a világban igazságok és véletlenek ismeretlen arányú keveréke, amit egy vak és süket óriás rázogat fületlen cserépkorsóban?

76. oldal

Kapcsolódó szócikkek: igazság · valóság · véletlen