!

Yliaster Daleth

Kolonics István

Könyvei 9

Yliaster Daleth: Demonomicon
Yliaster Daleth: Rejtett erők – Mágia
Yliaster Daleth – Rhiannon Gwyddbwyll: A tündérek hagyatéka
Yliaster Daleth: Élő mágia
Yliaster Daleth: Elveszett világok
Yliaster Daleth: Magicon
Yliaster Daleth: Amulettek talizmánok
Yliaster Daleth: Asztromágia
Yliaster Daleth: Egy mágus feljegyzései

Népszerű idézetek

>!
Amrita IP

A balkáni szlávoknál a szerelmes lány az áhított férfi lábnyomaiból kiásott földdel megtöltött egy virágcserepet, majd gólyahírt ültetett bele. Azt tartották, hogy amikor a növény virágozni kezd, a szerelem is beteljesedik.

186. oldal

Kapcsolódó szócikkek: gólyahír
>!
Angria_Wolf

Gábriel:
Bár Gábrielt az angyalok között tartják számon, a grimoireokban és az asztromágikus rendszerben inkább démonként vagy intelligenciaként jelenik meg. Agrippa a csillagképek, illetve állatövi jegyek közül a Vízöntővel, a planéták közül pedig a Holddal társítja. Az enochiánus rendszerben az ég ötödik körével áll kapcsolatban, az Almadel című grimoire pedig az első „magasság” (altitude) egyik intelligenciájaként, a gazdagság égi adományozójaként határozza meg. Megidézésére a hétfői nap a legalkalmasabb. Megjelenése kelet irányból várható. (De aki látta az Angyalok háborúja című horrorfilmet, talán meggondolja, hogy érdemes-e megidézni.)

204. oldal

Yliaster Daleth: Demonomicon Démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv

2 hozzászólás
>!
Inimma

Azathoth (A démonszultán)

A lovecrafti mitológia egyik főistene, a külső istenek ura. Életkora megegyezik az univerzuméval (vagy meghaladja azt). A normális téridőn túl, a mindenség középpontjában él, bár vannak, akik úgy tudják, hogy otthona a Rák csillagképben van, mások szerint viszont az Aldebaran közelében. Alaktalan „teste” pihenés nélkül lüktet, vonaglik valamiféle monoton „fuvolaszóra”. Körülötte alacsonyabb rangú szolgáló istenek táncolnak ugyanerre a hangra. Azatoth egy vak és értelem nélküli lény, a teljességgel felfoghatatlan, leírhatatlan, meghatározhatatlan őskáosz reprezentánsa. Hívei nincsenek, hacsak valami őrült nem próbál meg kapcsolatba lépni egy olyan létezővel, akiben a szikrája sincs meg bármiféle tudatosságnak. Bár egyesek mszerint ha valakinek mégis sikerülne valamiféle kontaktust létrehoznia vele, az bepillantást nyerhetne az univerzum természetének, eredetének és értelmének legvégsőbb, legrejtettebb titkaiba, amelyeket ép ésszel lehetetlen felfogni.

Lovecraft a következőket írja róla Zarándokút Kadathba című regényében: „Ott ólálkodik a rendezett világegyetemen kívül, ahová az álmok sem érnek el; a legmélyebb entrópia végső, alaktalan penésze, mely ott fortyog és mocskolódik a végtelenség középpontjában: Azathoth, a korlátozást nem tűrő démonszultán, kinek nevét egyetlen ajak sem merészeli kiejteni, ki felfoghatatlan, fénytelen cellákban rágódik az időn túl, rút dobok tébolyító tompa döngése, elátkozott fuvolák egyhangú vinnyogása közepette. Ennek ocsmány lüktetésére, sivítására járják a táncot lassan, félelmetesen, esztelenül a gigászi Végső Istenek, a vak, néma, komor, agy nélküli Más Istenek…” (Bihari György fordítása)

55. oldal

Yliaster Daleth: Demonomicon Démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv

Kapcsolódó szócikkek: Howard Phillips Lovecraft
>!
Inimma

Nyarlathotep
A lovecrafti mitológia egyik központi alakja. Ő a „külső istenek” hírvivője, afféle démoni Hermész-Mercurius. Néha „kúszó káosznak”, „kúszó rettenetnek” nevezik, vagy az értelem és érzékek nélküli „külső istenek” lelkeként, szellemeként emlegetik. Képes bármilyen alakot felölteni. Ismert megjelenési formái közé tartozik a fáraószerű emberi alak; a csápos szörnyeteg, arca helyén egy vérvörös nyúlvánnyal; a vörös szemű, fekete, szárnyas lény; és talán az a „fekete ember” („man in black”) is ő, aki a boszorkányszombatokon elnökölni szokott. Nem olyan gyilkos természetű, mint a legtöbb lovecrafti „isten”, jobban szereti áldozatait az őrületbe kergetni. Ennek ellenére több helyen is történik utalás arra, hogy egyszer majd ő fogja kiirtani az emberiséget, illetve elpusztítani a Földet. (Bár lehet, hogy ezt is a maga módján teszi, kollektív őrületet bocsátva az emberiségre.) Nyarlathotep című novellájában Lovecraft így írja le egyik megjelenési formáját: „Ekkor jött elő Nyarlathotep Egyiptomból. Senki sem tudta megmondani, ki is ő valójában, de annyi bizonyos, hogy ősi vér csörgedezett az ereiben, és úgy nézett ki, mint egy fáraó. Amikor a fellahinok megpillantották, önkéntelenül térdre borultak előtte. Azt mondta, hogy huszonkét évszázad feketeségéből jött elő, és nem erről a bolygóról származó üzeneteket hozott.”

340. oldal

Yliaster Daleth: Demonomicon Démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv

Kapcsolódó szócikkek: Howard Phillips Lovecraft · Nyarlathotep
>!
Inimma

Eibon könyve

(Book of Eibon, Liber Ivonis, Livre d Eibon, Livre d Ivonis)
A lovecrafti mitológia egyik (fiktív) varázskönyve, illetve mágikus-kultikus értekezése. A hagyomány szerint az eredeti szöveget egy hüperboreai mágus, bizonyos Eibon írta. (Innen a címe.) Ennek egy latin nyelvű változatát fordította le franciára a XIII. században élt normann-francia tudós, Gaspar du Nord. Később még egy angol fordítás is készült róla, de hogy melyik változatról, az tisztázatlan. A könyv (természetesen) mérhetetlenül ősi, és kimondhatatlanul sötét kultuszokba enged bepillantást, és olvasója számára sem garantálja élete további szakaszára a nyugodt álmokat és az épelméjűséget. Lovecraft és követőinek novelláin kívül Eibon könyve a Lucio Fulci által rendezett A pokol hét kapuja (…E Tu Vivrai nel Terrore! L'Aldila / The Beyond) című horrorfilmben is felbukkan, és természetesen itt sem pozitív módon változtatja meg a hősök életét (és azt, ami utána következik). Az átkot hozó könyvvel egyébként Clark Ashton Smith gazdagította a „Cthulhu-mítoszt”.

162. oldal

Yliaster Daleth: Demonomicon Démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv

Kapcsolódó szócikkek: Howard Phillips Lovecraft
>!
Inimma

Shub-Niggurath

A lovecrafti mitológia egyik távoli, nehezen meghatározható, de gyakran emlegetett figurája. Általában fekete kecskének írják le, körülötte „ezer” ivadékával. Nyilván nősténykecskéről van szó, bár vannak, akik a boszorkányszombatok fekete kecskebakjával, a förtelme Hircus Nocturnusszal azonosítják. Más elképzelések szterint a kecske megjelölés csak szimbolikus, és ördögi természetére, sötét bujaságára utal, vagy arra az alakra vonatkozik, amelyet megjelenésekor ölthet magára. Ugyanis Shub-Niggurath – hasonlóan a legtöbb lovecrafti(ánus) lényhez – mágikus rítusok segítségével idézhető meg. Követői, akik a druidizmus lehanyatlása óta titokban gyűlnek össze, szélsőségesen perverz, orgaiasztikus szertartásokat mutatnak be be a tiszteletére, amelyek némelyikéhez egykor az emberáldozat is hozzátartozott (bár egyesek szerint ez még ma sincs másképp). Shub-Niggurath gyakran valamelyik szörnyű ivadékát küldi maga helyett az őt megidéző híveihez. Ez a túlvilági küldött viszont gyakran segítségükre van rosszindulatú, perverz, elfajzott mesterkedéseikben, vagyis egyfajta familiárisként tevékenykedik.

409-410. oldal

Yliaster Daleth: Demonomicon Démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv

Kapcsolódó szócikkek: Howard Phillips Lovecraft
>!
Inimma

Yog-Sothoth

A lovecrafti mitológia egyik leghatalmasabb teremtménye, mondhatni „kulcsfigurája”. Neve gyakran felbukkan Lovecraft és követőinek írásaiban, de alakja meglehetősen homályos. Azok, akik látták, vagy látni vélték, színjátszó fénybuborékok óriási, folyton változó tömegeként írják le. Általában úgy emlegetik, mint a határok urát, a kapuk őrét, a „bejáratok kulcsát”, az utak megnyitóját, ami arra utal, hogy uralja a teret és az időt, vagyis képes térben és az időben bárhol, bármikor megjelenni, és a párhuzamos univerzumok, a „síkok” között közlekedni. Pontosabban nincs is szüksége arra, hogy ugráljon a térben és az időben, vagy hogy utazzon az eonok és a világok között, mivel ő egy olyan „helyben” és „időben” tartózkodik, ahol minden összeér, ahol nincs itt, ott és amott, nincs ideát és odaát, nincs múlt, jelen és jövő, ahol csak egyetlen pont és pillanat létezik, de ez a pont és ez a pillanat minden ponttal és minden pillanattal azonos. A vele szövetkező mágusokat hozzásegíti más világok megismeréséhez, de akár az időben és a térben való ugrásokra is megtaníthatja őket. Minden bizonnyal tőle származhatnak azok a mágikus üvegek és kristályok, amelyek más világokra nyíló ablakokként szolgálnak. Maga Lovecraft a következő szavakkal mutatja be őt A toronyszoba ablaka (The Gable Window) című novellájában. „…egy a mindenségben és mindenség az egyben, nincs alávetve a tér és az idő törvényeinek, együtt létezik az idővel és azonos lényegű a térrel”. Bár nem tesz említést róla, a történetben szereplő „lengi üveg”, amely idegen világokra nyíló ablakként, illetve átjáróként szolgál, minden bizonnyal Yog-Sothoth „ajándékaként” került a Földre.

481-482. oldal

Yliaster Daleth: Demonomicon Démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv

Kapcsolódó szócikkek: Howard Phillips Lovecraft
>!
Amrita IP

A leendő mágusok élelmezése ugyancsak természetfeletti erők segítségével történt: miután a tanulók elmondták hogy mit szeretnének enni és inni, egy hatalmas, szőrös kéz bukkant elő a falból, és egy tálcán átnyújtotta nekik mindazt, amit kértek, még akkor is, ha a világ másik feléről kellett beszerezni a hozzávalókat.

64. oldal