!

Wictor Charon magyar

W. Charon

1907. szeptember 17. (Budapest) – 1976. október 22. (Budapest)

Tudástár · 2 kapcsolódó alkotó

Teljes névScherbák Tibor
Nemférfi
Életrajz

Könyvei 13

Wictor Charon: Atlantiszi mágia
W. Charon: Létrás Macska kalandjai
Wictor Charon: Önmenedzselés felsőfokon
Wictor Charon – Szepes Mária: Académia occulta
Wictor Charon: A misztikus út
Wictor Charon: Akasha-krónika
Wictor Charon: Emlékezés előző életekre
Wictor Charon: Az ember két élete
Wictor Charon: Az új eón tudománya
Wictor Charon: Az alkonyi bárka misztériuma

Kiemelt alkotóértékelések

abraxa P>!

Wictor Charon

Volt tiszta időszaka vagy lehetett, de utána elborult teljesen. Ez a lélek kimondottan veszélyes. Nem ajánlom az olvasását!

(- Miért?
– Mert, ha nálad erősebb lélek, maga alá gyűrhet téged.
Tök mindegy, hogy halott vagy él e.

A Vízöntő Korban nem mágusokra van szükség,
hanem valódi emberekre.
A szó magasabb, tisztább értelmében.)

1 hozzászólás

Népszerű idézetek

aled P>!

A magasan fejlett, igazán jól sikerült növényfajok nem jutottak az utókor kezére. Azokat először Poseidonis függőkertjéhen nevelték és magról exportálták a későbbi Egyiptomba. Az eredeti, felemelő mámort okozó italt, amelyet nektár néven ismerünk a görög mitológiából, a ma peyotl néven ismert kaktuszfajta őséből állították elő.
A peyotl is mérges, elvadult növény és a gyökér veszedelmes alkaloidákat termel, azonban az összes hasonló növények közül ez tartotta meg legjobban ősi karakterét. Az istenek italának magasztos kvalitásai az elvadult, mérges kaktusz nedveiben is benne rejlenek. Aki a mérgező alkaloidák desztillációjának titkát megtalálja, újra élvezheti az istenek italát s a nektár különös képességeket nyújtó adományában részesülhet.

aled P>!

Az atlantiszi kozmikus ember elgondolása végül az egész látható univerzumot egyetlen hatalmas élőlénynek látta. A hiperkozmikus titánnak éppen úgy van keze, lába, feje, agya, mint a többi élőlénynek s vannak belsőrészei, erei, idegzete, vérkeringése.
Adam Kadmon, a kozmikus ember, hozzájuk hasonló kétnemű lény, aki lelki koncentráció útján teremt s önmaga is megosztódva szaporodhat. Misztikus megtermékenyülése azonban nem egyéneket, hanem világrendszereket hoz létre, s az általa szült világnapok fióknapjain, a később kifejlődő planétaláncokon, a nagy mintaképhez hasonló mikrokozmikus egyedek létesülnek. Ebből adódik Hermes Trismeigistos Smaragdtáblájának híres tétele:
„Verum est, cetlom et verissimum, quod est,
superius, naturam habet inferioria
et ascendens naturam descendentis!”

„Igaz, a bizonyosság teljességével legigazabb,
hogy ami fent van, egyenlő azzal, ami lent van
és ami lent van, egyenlő azzal, ami fent van.”

aled P>!

Az ókorban és a középkorban ismerték az animális és elmentáris lélek kapcsolatait. Paracelsus terápiája alapjává tette lelkesített biofizikai mágnesek gyógyászati szerepét. Sok kortársa követte ezen az úton. Ma ez a tudás megint elveszett s inkább csak okkult kuriózum-számba megy. A biológiai organizmus funkcióinak akarati befolyásolását ugyan az élettan újabb kísérletek alapján elfogadja, de az ókori animalizált világegyetem koncepcióját még nem tette magáévá. Az anyag lelkesíthetőségének doktrínája a középkorban érte el legnagyobb hitelét az alchimisták körében. A nagy operációkat az Opus Magnumban a fizikai és a mentális síkon egyidejűleg kellett végrehajtani. Az alchimista vegykonyhájában pontosan meghatározott kémiai műveleteket végzett a Prima Matériával és ezzel szinkronisztikusan saját lelkében is elvégezte ezeket ez operációkat. Ezért beszéltek minden időben kétféle alchimiáról. Az egyik a valóságos kémia praxisa, a másik a pszichikai erők mentális előkészítése a projekcióra, vagyis arra a processzusra, mikor a jól preparált Prima Matériába az alchimista adeptus besugározza mágikus akaratát. Mert a hangsúly ezen volt. Az előírások szerint elkészített kémiai anyag sokféle desztilláción, szublimáción és sűrítésen keresztül alkalmas, plasztikus közeggé változik misztikus ideák befogadására.
Minden anyagban vannak specifikus ideacsírák.

aled P>!

…elzárkózik az egésztől és korlátok közé zárja önmagát.

aled P>!

Lamed. […] Az akasztott ember. Az áldozat. A keresztrefeszítés. A beteljesedés. Az anyag bilincséből felszabadult szellem.

aled P>!

A tibeti tantra tanítása szerint az elemi erők működése az asztrálsíkon kezdődik; mint az Upanishadok mondják: „a látható gyökere a láthatatlanban van”.

aled P>!

Aleph. Jelenti a Földet, Prima Matériát, létezést, embert, Istent, egységet…

aled P>!

…az ember átéli az állati formák kialakulása után a lemuriai és atlantiszi lény fizikai stációját is.

aled P>!

Amint azt Reichanbach kísérleteiből tudjuk, az od kétnemű, pozitív és negatív pólussal rendelkező szubsztancia. Brandler Pracht, az ismert okkultista, a „Psyche” c. folyóirat általa szerkesztett rovatában azt írja, hogy az emberi érintkezés öntudatlanul is bizonyos méretű kölcsönös odelvonással jár. „Finom összetételű kisugárzásainkat állandóan összekötjük egymással, minden fizikai közeledésnél és érintkezésnél."

eeszter>!

A ceremóniális mágia a költészet, irodalom, a zene, a hang és a szellem extázist kiváltó erején át hat.
Az akaratmágia az akarat okkult hatalommá sűrített erejét használja.
A demonomágia az indulatok és vágyképek pokoli tüzében égő mágnesével vonzza objektumát s végül az
atlanti mágia a makrokozmosz csillagászati erőforrásait hívja a mágus szolgálatába.

15. oldal

2 hozzászólás