!

Vörös Ferenc magyar

1957. –

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 8

Vörös Ferenc: Kis magyar családnévatlasz
Vörös Ferenc: Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
Vörös Ferenc: Legyen biztos helyesírásunk!
Vörös Ferenc: Családnevek térképlapjainak nyelvföldrajzi vallomása
Vörös Ferenc: Családnévkutatások Szlovákiában
Vörös Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzásában I-II.
Vörös Ferenc: Name change, name alteration, name restoration and minority name usage / Névváltozás, névváltoztatás, névhelyreállítás és kisebbségi nyelvhasználat
Vörös Ferenc: The Martyrologium Romanum as the source of onomastics / A Martyrologium Romanum mint a névtudomány forrása