!

Vítězslav Nezval cseh

1900. május 26. (Biskoupky, Osztrák-Magyar Monarchia) – 1958. április 6. (Prága)

Tudástár · 9 kapcsolódó alkotó · 2 film

Nemférfi

Képek 3

Könyvei 7

Vítězslav Nezval: Vítězslav Nezval versei
Vítězslav Nezval: Valerie and Her Week of Wonders
Vítězslav Nezval: ABC
Vítězslav Nezval: Az éjszaka költeményei
Vítězslav Nezval: Tárgyak, virágok, állatok, emberek gyerekszemmel
Vítězslav Nezval: Életemből
Vítězslav Nezval: Zázrak dúhy

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Magyar Helikon minikönyvek · Lyra Mundi Európa

Antológiák 17

Lakits Pál (szerk.): Századvég és avantgarde
Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs
Komlós Aladár (szerk.): Külföldi versek könyve
Illés Lajos (szerk.): Aki legdrágább, aki legszebb…
Rába György (szerk.): Verses világjárás
Csukás István (szerk.): Koncert
Kormos István (szerk.): Szerelmes arany kalendárium
Kenedi János (szerk.): Írók a moziban
Domokos Mátyás (szerk.): Kezek dicsérete
Bikády György (szerk.): Noé vesszeje

Népszerű idézetek

Carmilla >!

Szavazatom én a forradalom urnájába
    ezért dobom
hogy életem éléséhez legyen jogom

Mottó / Motto (részlet) - 31. oldal

Carmilla >!

Gérard de Nervalt az az érzés üldözé hogy vétkezett
Egy bús sikátorban egy éjszaka ezért kötötte föl magát
Pórázon addig egy rákot vezetgetett
    a tengerparton bizonnyal nem dandyként
Hanem hogy ő is a törékeny
Legyőzze mind a borzalmat melyet útjába önök állítottak
A téboly a válasz a világra
Egyszer a félredobott érzelmek zugába
    menekülsz belőle mint a költő
Másszor öngyilkosságba

A téboly lázadása (részlet) - 127. oldal

Carmilla >!

Mit ér önmagának az ember végtelen gondjai közepette
És mit érhetne
Ha a gyalázatos spekuláció nem venné ki
    szájából a kenyeret
Dolgozik eszik és öregszik
Mint fogsora
Gépe fölé görnyedve
Családjára gondol
Borzadva hunyja le szemét a jövő előtt
Keserűségben nemzi gyermekeit
Idő előtt hal
Hogy is láthatna ez az ember
Hogy is érné föl önnön fantáziáját

Harc a látó emberért (részlet) - 159-160. oldal

Carmilla >!

Ki kell hogy tépjék tövestől a nyelvemet
Mert hajlamom van rögtönözni verseket
    vadakat s igazakat mint a nappal és az éj
Mint a nappal és az éj amelybe úgy vetem bele naponta magamat
Az önök szennyes világából
Mint a fényes ég s az égető billentyűsor amelyen játszom

A téboly lázadása (részlet) - 128. oldal

1 hozzászólás
aled P>!

Utódtalan a trón gyász zeng a húrokon
porladnak mint a rom koronátlan királyok
leplet a rúnákon hét holdnak fénye fon
s szétesnek száll mohón a semmi réme rájuk…

/Gyászharang Otokar Březináért/

Carmilla >!

A varázsló halottól halotthoz görnyed
nincs élet bennük jövőjük a sár
kérdéseire csak az állkapcsok foga csönget
Sohamár

A csodálatos varázsló - Hatodik ének (részlet) - 63. oldal

Carmilla >!

S egy árnyat láttam a hídról lenézve
öngyilkos árnya meredt föl elémbe
de volt itt valami síró bú rámhajolt
a játékos sötét árnya és búja volt
istenem szóltam kicsoda kegyelmed
senki játékos mondá s elmerengett
de volt itt valami néma bú rámlesett
az ő árnyéka volt bitóként fölmeredt
hídról zuhant árny s ráförmedtem: ajha!
nem játékos! öngyilkos maga hallja!

Edison (részlet) - 89. oldal

Carmilla >!

Napi hírek madár-raja felém repes
hallom tízmillió ember munkát keres
mint a strucc a világot eltaszítnád
végelgyengülés éhenhalt mezítláb

Az idő-jel (részlet) - 107. oldal

Carmilla >!

Lehullsz rólam sötét talár aggodalom
elalszik ő is és nem ébred föl bizony
szomja a tettnek s réme tiaráknak
elszáll ha majd ravatal lesz az ágyad
tűnnek a gondok és a múlt szkepszis oda
a természet fog át csókol szepszis-foga

Az idő-jel (részlet) - 110. oldal

Carmilla >!

Ha majd érettségit teszek
s egy kar doktorrá is avat,
ha még kulturáltabb leszek,
megtölthetem a hasamat?
Doktor csak nem koplal! Avagy
túl sok az is már? Baj, ha úgy van!
Hagyjam hát a tantárgyakat,
oh, én kalandos, hetyke multam?

Harmincnyolcadik ballada a jóravaló szándékról (részlet) - 192. oldal