!

Vincent Van Gogh

Könyvei 2

Vincent Van Gogh: Van Gogh válogatott levelei
Vincent van Gogh: Worte wie Feuer

Róla szóló könyvek 15

Irving Stone: Van Gogh élete
Irving Stone: A napsugár fia
Henri Perruchot: Van Gogh élete
Gradimir Smudja: Vincent és Van Gogh
Van Gogh
Ingo F. Walther: Vincent van Gogh
Gila Zsuzsanna: Van Gogh
Híres festők 1. – Vincent van Gogh
Kuno Mittelstadt: Vincent van Gogh
Karl Jaspers: Van Gogh

Népszerű idézetek

>!
jellemproba

Ha nem önteném ki néha a szívemet, azt hiszem felrobbanna, mint egy gőzkazán.

42. oldal | 13. levél

>!
szabreni 

A kalitkába zárt madár tavasszal nagyon jól tudja, hogy van valami, amire alkalmas lenne, nagyon is jól érzi, hogy valami dolga van, de ezt a valamit nem valósíthatja meg. Mégis mi ez? Nem képes pontosan emlékezni, csak határozatlan sejtései vannak: „a többiek fészket építenek, kiköltik fiaikat és felnevelik." Akkor beleüti a fejét a kalitka rácsába, de a kalitka marad, és a madarat vad fájdalom fogja el.
„Nézd a naplopót" – mondja egy másik madár, amint elröpül a kalitka előtt – „nyilván egy tőkepénzes!" És a fogoly él, nem hal meg, külsőleg semmit sem mutat abból, ami a bensejében történik. Jól megvan, és ha a nap rásüt, még élénk is. De jön a vándorlás ideje és ilyenkor elönti a búskomorság. Pedig mindene megvan, amire szüksége lehet, mondják a gyerekek, akik kalitkájában gondját viselik. Nézi ott kint a megindult eget és belsejében lázad sorsa ellen. „Ketrecbe zártak, ketrecbe zártak, de semmi sem hiányzik nekem, ti tökfilkók? Minden, ami kell nekem, oh a szabadság: madárnak lenni mint a többi madár!”

24. oldal

>!
szabreni 

A halászok tudják, hogy a tenger veszélyes, és a vihar szörnyű. De sohasem értenék meg, hogy a veszély ok lehetne a parton maradni, és sétálni menni. Ezt a bölcsességet azoknak hagyják, akiknek kedvük van hozzá. Jön a vihar, az éj leszáll, de mi a rosszabb: a veszély vagy a félelem a veszélytől?

71. oldal

>!
Nagy_Detti

Pedig csak azt akartam ezzel mondani, hogy az ember akkor érzi igazán, mi a szerelem, ha egy betegágynál kell ülnie, fillér nélkül a zsebében. Mert a szerelem nem azonos a tavaszi eperszedéssel.

89. oldal

>!
jellemproba

Szívesebben festem azonban az emberek szemeit, mint a katedrálisokat. Mert a szemekben lakik valami, ami a katedrálisokból, még ha oly tiszteletre méltóak és imponálóak is, hiányzik: egy ember lelke, és legyen bár egy szegény ördögé vagy utcalányé, az én szememben érdekesebb.

56. levél / 133. oldal

>!
jellemproba

Mert a szerelem nem azonos a tavaszi eperszedéssel.

70. oldal | 24. levél

>!
jellemproba

És érzem, hogy e pillanatban annyi eltitkolt könnyem van sok dolog miatt, mint Magenta egy alakjának…

86. oldal | 32. levél

>!
jellemproba

Mert aki szeret az él, aki él, dolgozik, és aki dolgozik, annak van kenyere.

39. oldal | 11. levél

>!
jellemproba

És ha meggondolom, hogy a tisztelt úr érdeklődésében odáig merészkedett, hogy engem egy ópiumszívóval hasonlított össze, akkor még csodálkozom, hogy magam részéről az érdeklődést nem fejeztem ki ily módon: „Hordd el magad”.

80. oldal | 28. levél