!

Vilhelm Moberg svéd

1898. augusztus 20. (Algutsboda, Svédország) – 1973. augusztus 8. (Váddö, Svédország)

NemFérfi
Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Moberg

Könyvei 5

Vilhelm Moberg: Népem története – Svédország a középkorban
Vilhelm Moberg: A kivándorlók
Vilhelm Moberg: Az utolsó levél Svédországba
Vilhelm Moberg: Telepesek
Vilhelm Moberg: Bevándorlók

Antológiák 1

Bernáth István (szerk.): Észak-európai népek irodalma

Népszerű idézetek

>!
Kooczka

A XX. század embere, akárcsak a XIV. századé, a „nagy rémület korában” él. De valami egészen mástól retteg, mint hatszáz év előtti ősei. A középkori ember egy természetfeletti, láthatatlan hatalomtól, ellenőrzésén kívül álló mindenható erőtől: Isten haragjától félt. A mai embert saját műve készti rémületre.

153. oldal

>!
Kooczka

A középkori családok, nemzetségek túlnyomó többsége némán, hangtalanul vonult ki az időből, nem tárulkozott ki sem kortársai, sem az utókor előtt; nem voltak eszközeik az önkifejezéshez. Nem tudjuk, mit gondoltak konformista világukról, amelyben éltek. Nem férhetünk hozzá ahhoz, amit a nép szívében és elméjében rejtegetett.
Csupán a kivételes emberek hagytak hátra tanúvallomást önmagukról. Ezek a ritka tanúk részben szentek, részben költők. A szentek kinyilatkoztatásaikban csupaszították le lelküket, a költők műveikben tárulkoztak ki.

158. oldal

>!
Kooczka

Stilisztikailag a paragrafusok gyakran tökéletes megfogalmazásával az upplandi és az östergötlandi törvénykönyv áll az élen. Ezekben és több másikban hatásos epikai fogást alkalmaznak a szerzők: elevenné teszik az elképzelt jogeseteket, ahogyan mosttal, jelen időben kezdik a cikkelyeket, ami élő jelleget ad az eseteknek (…) A keresztelőről azt írja a Dalarnai törvénykönyv: „Most a legszerencsésebb módon megszületett egy gyerek, körme is van meg haja is, beszívja és kifújja a levegőt; az ilyen gyereket meg kell keresztelni.”

190-191. oldal