!

Veszprémy László

Tudástár · 3 kapcsolódó alkotó

Könyvei 5

Veszprémy László: Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai
Veszprémy László – Wehli Tünde: A Képes Krónika könyve
Veszprémy László: Országos Széchényi Könyvtár – Története és gyűjteményei
Veszprémy László: Lovagvilág Magyarországon
Veszprémy László: Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon / History Writing and Historians in Hungary during the Reign of the Reign of the Arpad Dinasty

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára · A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára

Szerkesztései 15

Torma Béla Gyula – Veszprémy László (szerk.): Egy elfeledett diadal
Veszprémy László (szerk.): Az első és második keresztes háború korának forrásai
Veszprémy László (szerk.): Szent István és az államalapítás
Pósán László – Veszprémy László – Isaszegi János (szerk.): Migráció a kora középkortól napjainkig
Veszprémy László (szerk.): A korai stratégiai gondolkodás
Király Béla – Veszprémy László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai
Pósán László – Veszprémy László (szerk.): A hadtáp volt maga a fegyver
Pósán László – Veszprémy László – Boda József – Isaszegi János (szerk.): Őrzők, vigyázzatok a határra!
Veszprémy László (szerk.): Honfoglaló őseink
Kálmán Peregrin – Veszprémy László (szerk.): Európa védelmében

Fordításai 4

Anonymus – Kézai Simon: A magyarok cselekedetei
Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
Veszprémy László (szerk.): Az első és második keresztes háború korának forrásai
Achim Elias: Felfedező úton a természetben

Antológiák 3

Veszprémy László (szerk.): Honfoglaló őseink
E. Kovács Péter – Kalmár János – Molnár V. László (szerk.): Unger Mátyás emlékkönyv
Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas