!

Végel László magyar vajdasági magyar

1941. február 1. (Szenttamás) –

Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Végel_László

Könyvei 19

Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja
Végel László: Egy makró emlékiratai
Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje
Végel László: Bűnhődés
Végel László: Újvidéki trilógia
Végel László: Négyszemközt Máraival
Végel László: Áttüntetések
Végel László: Wittgenstein szövőszéke
Végel László: Exterritórium
Végel László: Temetetlen múltunk

Antológiák 5

Richard Swartz (szerk.): A közeli más
Hegedős Mária (szerk.): Körkép 95
Mónika Dózsai – Gabriella Gönczy – Nina Hartl (szerk.): »Berlin, meine Liebe. Schliseßen Sie bitte die Augen.«
Borbély Sándor – Pomogáts Béla (szerk.): Ötágú síp
Hegedős Mária (szerk.): Körkép 94

Róla szóló könyvek 1

Onagy Zoltán: Papírt és kardot írtam

Népszerű idézetek

>!
Kuszma P

Egyszer a talpamat verték gumibottal, csak azért, hogy a legnagyobb külkereskedelmi cég felelős igazgatói állását elfogadjam. Kikényszerítették belőlem. Így akartak kompromittálni! De nem hagytam magam! Gondoltam, ha nem ellenkezhetek, akkor rászedem őket. Beiratkoztam a pártba, amit most a szememre vetnek, no igaz, hogy vállaltam a posztot, de belülről romboltam. Nem volt könnyű!

237. oldal

18 hozzászólás
>!
Csabi P

A legtöbb lány úgy írja a levelet, mintha kombinéban ülne az asztal mellé, és vajas kenyeret szopogatna. De Csicsi levelein érződik, hogy erre az alkalomra szépen felöltözött, kisminkelte, és kölni-vízzel frissítette fel magát. I betűjében benne van testének karcsúsága, az á-ban a hangja melegsége, a zs-ben combjai mozgása, az o pedig kerek melleit eleveníti fel. Az é ijedt tekintetére emlékeztet, a g frizuráját juttatja eszembe, éppen azt, amilyet a búcsúzáskor viselt.

172. oldal

Kapcsolódó szócikkek: levél · levelezés
>!
ppeva P

(…) a városi kórházban Erika egészséges fiúgyermeknek adott életet. Erika kívánsága, hogy a kisfiú legyen Franz. Ne Franz, hanem Ferenc legyen, Slemil Ferenc, mordult fel nagyapa. Az anyja pedig szólítsa, ahogy akarja. Kiderült azonban, hogy a lánya a Franz Schlemihl nevet diktálta be, amit Svetozar parancsára az anyakönyvvezető Franjo Slemilre javított.
Végül is Svetozar akarata teljesült. A hivatalos papírok szerint Franjo Slemil lett a nevem, panaszkodott nagyapa, majd hozzátette: őt Johann Schlemihlként vezették be a nagykönyve, a lányából Slemil Erika lett, unokáját meg Franjo Slemil néven regisztrálták. Fájdalmas arckifejezéssel pillantott rám. Mi lesz velünk? A nevünk kísért, mint az árnyék, ránk ragad, és sohasem szabadulunk meg tőle. Nyomon követ, ha akarjuk, ha nem. Úgy látszik, neked három neved lesz, ami azt jelenti, hogy három árnyékkal élsz, fakadt ki. Nagyon féltelek. Sohase felejtsd el, egyetlen, drága kis unokám, háromszor jobban kell vigyáznod magadra, mintha egyetlen neved lenne, mondogatta a kerekes székben ringatózva.

178-179. oldal

>!
Kuszma P

Úgy kell neki, válaszoltam, majd megtanulja, hogy hazája csak annak van, akinek van saját testőrsége.

17. oldal

>!
ppeva P

Átérzem a kelet-közép-európai kis nemzetek félelmét. A berlini fal ledöntése után azt remélték, hogy úgy élnek majd, mint a nyugatiak, 25 év múlva rájöttek, hogy továbbra is csak szegény rokonok maradtak. Megszületik a kishitűségből eredő nacionalizmus, amelyet mélységesen dekadensnek tartok, de a kishitűség okát megértem.

152. oldal

Végel László: Négyszemközt Máraival Naplójegyzetek, 1992–2014

Kapcsolódó szócikkek: berlini fal · dekadencia · nacionalizmus
>!
Csabi P

„Tudom, miért gondolkodnak." Némi tűnődés után folytattam. „Mert elbuktak. Akik gondolkodnak, előzőleg mindig belebuktak valamibe." A mérnök felállt, nyakkendőt vett elő. „És mit gondolsz, mit csinálnak azok, akik nem buktak bele?” „Azok mások nyakát csavarják ki. Bátran élnek", mondtam, és visszaültem a székre.

87. oldal

>!
ppeva P

(Košice, Novi Sad) Teljesen át tudom érezni Márai Sándor megdöbbenését, amikor 1973-ban kézbe vette a Košice című könyvet. A szerzők úgy mutatták be Kassát, mintha ott nem is lett volna semmiféle komoly és színvonalas magyar kultúra, mintha abban a városban nem született volna jelentős magyar művészi érték. Márai ezt úgy élte meg, mint egy fájdalmas korbácsütést. Szinte naponta rándulok bele hasonló ütésekbe, amikor különböző újvidéki antológiák, almanachok és alkalmi kiadványok kerülnek a kezembe. Így van ez tartományi szinten is. Időnként összegyűlnek a magyar meg a szerb politikusok és jó asztaltársaságot alkotva a multikulturalizmusról cseverésznek. A szellemi világ haldoklik. Maradtak a kisebbségi sátrak, a sátortáborok, a kisebbségi törzsfőnökök, akik időnként feldíszítik a sátrakat és körbe ülik az asztalt.

31-32. oldal

Végel László: Négyszemközt Máraival Naplójegyzetek, 1992–2014

>!
olvasóbarát P

Leginkább a Luxor szálló teraszán lopom a napot. A kertes házam tőszomszédságában lévő hotel príma konyhájáról ismert. A Dunára néző teraszán mindig nagy a nyüzsgés. Noha csupa elegáns úriember látogatja, a vendégek néha lövöldöznek egymásra. A jó modort el lehet sajátítani, ez elszántság kérdése, a külcsín tartozéka egy divatos szabású öltöny, ami tudatos befektetés, mert jól takar. A daliák mágnesként vonzzák a csinibabákat.

5. oldal

>!
ppeva P

A kezünk véres, a lelkiismeretünk tiszta, jelentette ki az egyik főszereplő. Ezeknek viszont tiszta a kezük, a lelkiismeretük piszkos.

255. oldal

>!
balagesh IP

Így jártunk mi, balek mesteremberek, amíg őriztük az ingóságokat és ingatlanokat, addig az urak a budai lankákon harcoltak a magyarságért.

54. oldal