!

Vas István magyar

1910. szeptember 24. (Budapest) – 1991. december 16. (Budapest)

Tudástár · 42 kapcsolódó alkotó · 2 film

Nemférfi
DIApim.hu/hu/dia/dia-tagjai/vas-istvan

Képek 6

Könyvei 35

Vas István: Nehéz szerelem
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? I-II.
Vas István: Hét tenger éneke
Vas István: Válogatott versek
Vas István: Önarckép a hetvenes évekből
Vas István: Azután I-II.
Vas István: Itt voltam
Vas István: A názáreti Jézus története
Vas István: Összegyűjtött versek I-III.
Illés Endre – Vas István: Trisztán

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Poesis Hungarica

Szerkesztései 8

Vas István (szerk.): Énekek éneke
Vas István (szerk.): A Nyugat költői I-II.
Vas István (szerk.): Vallomás
Réz Pál – Vas István (szerk.): Magyar írók Rákosi Mátyásról
Vas István (szerk.): Francia költők
Vas István (szerk.): Szerelem
Tverdota György – Vas István (szerk.): József Attila: Költőnk és kora
Köpeczi Béla – Vas István (szerk.): Román költők antológiája

Fordításai 232

Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin
Molière: Tartuffe
John Steinbeck: Egerek és emberek
Molière: Hat színmű
William Makepeace Thackeray: Hiúság vására
William Shakespeare: III. Richárd
Friedrich Schiller: Ármány és szerelem
William Shakespeare: A velencei kalmár
John Steinbeck: Lement a Hold
Charles Lamb – Mary Lamb: Shakespeare mesék

Antológiák 67

T. Aszódi Éva (szerk.): Nefelejcs
Farkas Árpád (szerk.): Szeretni tehozzád szegődtem
Rozslay Zsuzsanna – Varga Lajos Márton (szerk.): Szívzuhogás
Tótfalusi István (szerk.): Bukfencező múzsa
Pomogáts Béla (szerk.): Macskakalendárium
Réz Pál (szerk.): Magyar Erato
Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs
Benedek István (szerk.): Rendületlenül
Bata Imre (szerk.): Szép versek 1979
Kormos István (szerk.): Új szerelmes kalendárium

Róla szóló könyvek 6

Kocsis L. Mihály: Olvasó példány
Pomogáts Béla: Másik Magyarország
Görgey Gábor: Öt arckép
Réz Pál (szerk.): Óda az észhez
Dersi Tamás: Thália magyarul tanul
Olasz Sándor (szerk.): Vonzások és vallomások

Népszerű idézetek

Dün P>!

    Képlet

Ha most találkoznánk, egy napra csak,
Már pontosan tudnók, mit kell csinálni.
Már nem volnának itt fölösleges szavak:
Lemúltak a volt élet álvitái,
A sértődés, a becsvágy, a háló, melyben éltünk.
Fölösleges harc volt, reménytelen.
Mit számítana már a győzelem?
De fájni tud ma is a vereségünk.

Ha most találkoznánk, egy napra csak,
Már tudnánk pontosan. Csak egy találkozásra!
Nem volnának fölösleges szavak,
Ha egyszer eljönnél. Hiába kérlek.
Ami belőlünk megmaradt,
Csak mint a minden dolgok fizikája,
Csak mint a mozgás, az anyag:
Valami algebrai kivonat,
Egy elmúlhatatlan érvényű képlet.

65. oldal

Chöpp P>!

Mindig volt kiút. Csak türelem kell
A figyeléshez, a némasághoz,
A névtelen, az észrevétlen
Léptekhez, léthez. Mindig volt kiút…

42. oldal Mindig előre (részlet)

kicsibak P>!

Vas István: A mámorból született

Vérzett a menny, s a nemző cseppeket
Felfogta lent a szörnyek óceánja.
A szépség, a mámorból született,
Valami másra utal, nem magára.

Ha áhítattal nézem szemedet,
Arany sugara magasabb arányra
Mutat, mivel a földi szeretet
Az égi szépség sugarát kívánja.

Minden tagod valamit közvetít,
A homlokod, a hátad, fürtjeid,
Betűi egy bonyolult ékírásnak.

A testednek is szépséget az ad,
Amiről szól. És egész te-magad
Egy felvillanó, boldog híradás vagy.

594. oldal - XX. század (Orpheusz Könyvek, 1991) · Vas István

Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs 1001 szonett a világirodalomból

Chöpp P>!

Köszönöm, hogy magadhoz intesz –
És elválik, hogy melyikünk lesz,
Aki lépést a másikhoz igazít.

60. oldal Rejtendő szerelem 2 (részlet)

kaporszakall >!

Amihez az iskola hozzáért, rögtön elvesztette nemcsak minden érdekességét, de értelmét is; szikkasztó szél volt ez, amelytől a varázskertek is kietlen homokká változtak. Hogy sikerült a történelmet, amely arany és piros és fekete lángokkal lobogott Jókai és Hugo regényeiben, olyan poros lomtárrá silányítani?

A tavalyi hó / 5. Költőietlen művelődés

Kapcsolódó szócikkek: iskola
3 hozzászólás
Chöpp P>!

IDEGENBEN

Magyar gyufa kabátzsebemben –
Hazám, hazám, hazám, így hordozlak téged,
Minden otthoni izléstelenséget
Egy gyufacímkébe sűrítetten.

19. oldal

Kapcsolódó szócikkek: gyufa
Chöpp P>!

EGY OLASZ KÁVÉHÁZBAN

Csak ülni, nem írni,
A világot beszívni
Mindenestül, valami hitetőt
Tárolni, nem akaratra,
Az új meg új szavakra,
Mint azelőtt,
Csak egy ideig kibírni
Azt, amit lebírni,
Sőt, magunkból kiírni
Már semmi sem adhat erőt.

18. oldal

Chöpp P>!

Az önfejű férgek
A földön el se férnek

117. oldal A három skorpió (részlet)

Chöpp P>!

Élsz-e még élek szeretlek
Én se mindenben halok meg

50. oldal Budai pillanat (részlet)

kaporszakall >!

Hogy a magyar avantgardizmus nem folytatható, ez oly nyilvánvalónak látszott, hogy nem kellett rá sok szót vesztegetni. Legkevésbé arról beszéltünk, bár be nem vallottan mindnyájan tudtuk, hogy ennek a folytathatatlanságnak egyik oka éppen Kassák. Nem is elsősorban azért, mert birodalmában, a magyar avantgardizmus területén nem tűrt meg más költői szuverenitást, mert minden tehetséges tanítványával összeveszett, és utóbb már csak műkedvelőket tűrt meg maga mellett. De a mi becsvágyunk elől mégsem az őt körülvevő jelentéktelenség zárta el az utat a modernizmus felé, sokkal inkább a belőle sugárzó jelentékenység. Az, hogy tehetsége erejével megritkította maga körül a levegőt, és elszikesítette a talajt a modernizmus minden más lehetősége és változata számára, hogy a magyar avantgárd ő volt, Kassák Lajos és semmi más. Valami grandiózus összeférhetetlenség volt a költészetében is, amelyet egyetlen szál sem fűzött össze a régebbi magyar költészettel, és ahonnan egyetlen szál sem futott tovább az új magyar költészet szőttesébe. Apollinaire vagy Eliot sok mindent folytatott, Kassák semmit; s Eliotot és Apollinaire-t lehetett folytatni, Kassákot nem.

A félbeszakadt nyomozás / 20. Nyomozva és védekezve

Kapcsolódó szócikkek: Kassák Lajos