!

Vajda János magyar

1827. május 7. (Pest) – 1897. január 17. (Budapest)

Tudástár · 6 kapcsolódó alkotó · 3 film

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 28

Vajda János: Találkozások
Vajda János: Vajda János válogatott versei
Vajda János: Egy honvéd naplójából
Vajda János: Vajda János összes versei
Vajda János: Vajda János összes költeményei
Vajda János: Az üstökös
Vajda János: A virrasztók
Vajda János: Csörg a patak, szól a kakukk
Vajda János: Vajda János válogatott művei
Vajda János: Gina emléke

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Osiris Klasszikusok Osiris · Populart Füzetek Interpopulart · Olcsó Könyvtár Szépirodalmi · Gondolkodó magyarok Magvető · A magyar irodalom gyöngyszemei Kozmosz Könyvek, Móra · Magyar Remekírók Szépirodalmi · Klasszikus magyar líra Kossuth · Magyar Helikon minikönyvek · Fekete verseskötetek Szépirodalmi · Fehér verseskötetek Szépirodalmi · A magyar költészet kincsestára Unikornis

Szerkesztései 1

Klein László – Szegő András – Vajda János (szerk.): Szomszédaink voltak / They were our Neighbours

Fordításai 2

Tyler Cortland: Az orvosok
Thiers M. A.: I. Napoleon Szent-Ilona szigetén

Antológiák 24

Vecsei H. Miklós – Horváth Panna (szerk.): Írott kövem dobom a mélybe
Péczely Dóra (szerk.): Lehetnék bárki
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel
Kuczka Péter (szerk.): Galaktika 35.
Vas István (szerk.): Vallomás
Katona Tamás (szerk.): Én angyalkám, szép madárkám
Illés Lajos (szerk.): Aki legdrágább, aki legszebb…
Ferencz Győző (szerk.): A magyar költészet antológiája
L. Jeszenszky Ágnes (szerk.): Örök természet
Rába György (szerk.): Verses világjárás

Róla szóló könyvek 8

Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak
Rónay György: Petőfi és Ady között
Pásztor Árpád: Gina és Rozamunda
Széles Klára: Vajda János
Komlós Aladár: Vajda János
Sultz Sándor: Igézet
Riedl Frigyes: Vajda, Reviczky, Komjáthy
Bóka László: Vajda János

Népszerű idézetek

Swoosh>!

A költőnek, ti többi emberek,
Emelni szobrot ne siessetek.
Mert úgy lehet, még áll a büszke emlék,
Midőn dalát már régen elfeledték…

Halhatlanok birája az idő.
Csak akkor tudjátok meg, hogy mi ő,
Ha elmerültek hosszu századok,
S hozzá hasonlót még nem láttatok…

Részlet a Tünemények c. költeményből

Vajda János: A virrasztók Válogatott versek

Batus>!

Nádas tavon

Fönn az égen ragyogó nap.
Csillanó tükrén a tónak,
Mint az árnyék, leng a csónak.

Mint az árnyék, olyan halkan,
Észrevétlen, mondhatatlan
Andalító hangulatban.

A vad alszik a berekben.
Fegyveremmel az ölemben
Ringatózom önfeledten.

Nézem ezt a szép világot.
Mennyi bűbáj, mily talányok!
Mind, amit körültem látok.

Nap alattam, nap fölöttem,
Aranyos, tüzes felhőben,
Lenn a fénylő víztükörben.

Itt az ég a földet éri.
Tán szerelme csókját kéri…
Minden oly csodás, tündéri.

Mi megyünk-e vagy a felhő,
Vagy a lenge déli szellő,
A szelíden rám lehellő?

Gondolatom messze téved
Kék ürén a semmiségnek.
Földi élet, hol a réved?

Szélei nádligeteknek
Tünedeznek, megjelennek.
Képe a forgó jelennek…

Most a nap megáll az égen,
Dicsőség fényözönében,
Csöndessége fönségében.

S minden olyan mozdulatlan…
Mult, jövendő tán együtt van
Ebben az egy pillanatban?

A levegő meg se lebben,
Minden alszik… és a lelkem
Ring egy méla sejtelemben:

Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?…

Vajda János - Nádas tavon

Kapcsolódó szócikkek:
Izolda P>!

Az üstökös

Az égen fényes üstökös; uszálya
Az ég felétől le a földre ér.
Mondják, ez ama „nagy”, melynek pályája
Egyenes; vissza hát sohase tér.

Csillagvilágok fénylő táborán át
A végtelenséggel versenyt rohan.
Forogni körbe nem tud, nem akar, hát
Örökké társtalan, boldogtalan!

Imádja más a változékony holdat,
A kacéran keringő csillagot;
Fenséges Niobéja az égboltnak,
Lobogó gyász, én neked hódolok.

Szomoru csillag, életátkom képe,
Sugár ecset, mely festi végzetem,
Akárhová mégysz a mérhetlen égbe,
Te mindenütt egyetlen, idegen!…

1882

Lunemorte P>!

Siessetek szeretni, élni,
Hamar, hamar, tél lesz megint!

Gina emléke

Carmilla >!

Idő mulik, nap áldozik,
S szép ifjuságunk odavan.
Iszap beföd, viz elborít
És elenyészünk nyomtalan.

Hajótöröttek (1858) - 73. oldal (Szépirodalmi, 1973)

Vajda János: A virrasztók Válogatott versek

Könyvözön>!

Szeretlek én téged nézni,
Mikor észre nem veszed;
Ha máson merengve, rajtam
Feledkezik el szemed.

Carmilla >!

Igy űl a hold ádáz vihar után
Elcsöndesült nagy, tornyos fellegen,
És néz alá a méla éjszakán,
Bánatosan, de szenvedélytelen,
Hallgatva a sírbolti csöndességet
A rémteli sötét erdő alatt,
Amig a fákról nagy, nehéz könnycseppek
Hervadt levélre halkan hullanak…

Harminc év után - 171. oldal (Szépirodalmi, 1973)

Vajda János: A virrasztók Válogatott versek

1 hozzászólás
Carmilla >!

Míg lesz meg nem értett emberi magány, sírig tartó szenvedélyes szerelem, az ember számára enyhet nyújtó természet, míg érdekelni fogja az embert az élet és a halál titka, addig mindig lesznek, akik Vajda verseihez letelepszenek.

Utószó (Boros Dezső) - 191. oldal (Szépirodalmi, 1973)

Vajda János: A virrasztók Válogatott versek

Könyvözön>!

Lehet-e, hogy csak egyet szeress
Te, kit egész világ szeret?

Carmilla >!

Az ember e világra mért jött?
Mért tűn el oly hamar, hova?
Mi itten a kétségbeejtőbb:
Az örök-e vagy a soha?

A bikoli fák alatt - 104. oldal (Szépirodalmi, 1973)

Vajda János: A virrasztók Válogatott versek