!

Váczy János magyar

1859. december 3. (Kecskemét) – 1918. augusztus 1. (Kecskemét)

NemFérfi
Wikipédiahttps://hu.wikipedia.org/wiki/Váczy_János

Képek 1

Könyvei 2

Váczy János: Tompa Mihály életrajza
Váczy János: Kazinczy Ferencz

Népszerű idézetek

>!
Ewila 

Tompáné valódi őrangyala a férjének.
…Érzi,hogy a gondviselés oly férfi mellé rendelte, a ki az élet viszontagságai, s a ki a boldogság mámorában is attól fél, hogy a pillanatnyi örömet csakhamar fájdalom követi: tehát az ő feladata megédesíteni a fájdalmat, elűzni férje homlokáról a sötét felhőket.

>!
Fisu P

KAZINCZY IFJÚ KORA; HIVATALOS PÁLYÁJA.
Kazinczy Ferencz 1759. október 27-én Érsemlyénben, Bihar vármegye egyik falujában született. Atyja, József, unokája volt Kazinczy Andrásnak, a ki II. Rákóczi Ferencz szabadságharczában a zempléni és ungi fölkelő nemesség kapitánya, Zemplén vármegyének a szécsényi és ónodi országgyűlésen követe volt. A családnak hét vármegyében voltak birtokai, legtöbb Zemplénben és Abaujban.
Kazinczy József, a Ferencz atyja, huszonhat éves korában vette nőül Bossányi Ferencz, Bihar-vármegye főjegyzőjének, később főszolgabírájának leányát, Zsuzsánnát 1758 őszén s Alsó-Regmeczen, Sátoralja-Újhelytől mintegy két órányi járásra, de már Abaujban, építette meg családi fészkét. Házanépe évről-évre szaporodott, s Ferenczet még nyolcz testvér követte, kik közül azonban kettő kis korában elhalt…