!

Tóth-Mózer Szilvia magyar

1986. március 17. (Zalaegerszeg) –

tothmozerszilvia I
80 figyelő · 52 figyelt · 94 értékelés · 36 polc · 155 karc · 3 észlelés
Honlaptothmozerszilvia.hu

Képek 1

Könyvei 4

Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek
Magyari Gábor – Ollé János – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Infokommunikációs technológiák alkalmazása a tanításban
Tóth-Mózer Szilvia: Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
Tóth-Mózer Szilvia – Misley Helga: Digitális eszközök integrálása az oktatásba

Szerkesztései 7

Tóth-Mózer Szilvia – Főző Attila László (szerk.): A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei
Szekszárdi Júlia (szerk.) – Tóth-Mózer Szilvia (szerk.) – Lévai Dóra (szerk.): Digitális de generáció 2.0
Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Pedagógus Konferencia tanulmánykötet
Tóth-Mózer Szilvia – Füzi Otília – Főző Attila László (szerk.): A digitális írástudás fejlesztésének lehetőségei
Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia 2012
Szekszárdi Júlia – Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra (szerk.): Digitális de generáció
Csordás Ildikó – Farkas Bertalan Péter – Főző Attila László – Füzi Otília – Tóth Boglárka – Tóth-Mózer Szilvia (szerk.): IKT Műhely 2014

Népszerű idézetek

SzRitus22>!

Az osztályteremben a frontális munka során egy csatornán érkezõ ingerek
kevésnek bizonyulnak a digitális bennszülöttek számára, akik hozzászoktak az
információkhoz a másodperc töredéke alatt történõ és korlátlan hozzáféréshez,
és szövegek helyett, illetve mellett sok-sok multimédiás anyagot fogyasztanak.

34. oldal

SzRitus22>!

Egyre inkább elkülönül az iskolai tudás és a hétköznapi tudás. A tudás súlyos szó, a diákok szerint amire vonatkozik, az a könyvek által közvetített, elsajátítandó tartalom. Az a tudás, amelyre ők az iskolán kívül tesznek szert, sokszor nem is tudatosodik bennük, amíg a tanárok nem ismerik el.

39. oldal

SzRitus22>!

Ne felejtsük el azonban, hogy a netgenerációnak nincs segítségére az előző nemzedék abban, hogy megtanulja az internetet biztonságosan, tudatosan és értelmesen használni. Az internet nem veszi át és nem is veheti át a pedagógus szerepét. Az internet nyújtotta önszabályozó, felfedezéses tanulást facilitálni kell. A tanárok felelőssége óriási: hagyunk-e egy nemzedéket felnőni az interneten való eligazodás segítése nélkül?

52. oldal

SzRitus22>!

Minden animáció, videó, mozgókép, és egyáltalán az interneten folytatott hiper- médiás böngészés hat az érzékszerveinkre, azaz lehetővé teszi a multimodális érzékelést. Tanulás-módszertani tény, hogy a tanulási folyamat annál hatékonyabb, minél több érzékszervünk bekapcsolódik. Ha a szögfelező egyenes szerkesztésének folyamatát a tanuló egy olyan animáción követi végig, ahol látja a szerkesztés folyamatát, hallja a tanár kommentálását (esetleg olvashatja is a szerkesztés folyamatának lépéseit), és közben a füzetébe ő maga is szerkeszt, akkor kétségtelen, hogy hatékonyabb lesz az elsajátítás, mint ha csak egyszer végignézte volna a tanár táblánál folytatott szerkesztését. Arra azonban ügyelni kell – mint minden más tananyagtartalom esetében is –, hogy a multimédiaelem megfeleljen a didaktika követelményeinek. Fontos többek között tekintettel lennünk Mayer javaslataira is, aki a multimédiatanulás kognitív teóriája kapcsán abból indul ki, hogy alapvetően két színtéren zajlik az információk kódolása: a vizuális és a verbális területen. A feladatunk az, hogy a verbális és a vizuális terület között fenntartsuk az egyensúlyt, és egyiket se terheljük túl – ezért javasolt az alábbi elvek betartása (MAYER–MORENO 1998).

60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: animáció
SzRitus22>!

Az oktatási módszerek a tanár és tanuló közös tevékenységének leírásával elsősorban az osztálytermi folyamatokat jellemzik, de ezek iskolai és iskolán kívüli tanulási folyamatokhoz való kapcsolódását is kiemelt területként kezelik. Az oktatási módszerek elsősorban azokra a tanulási folyamatokra adnak választ, ahol egy vagy több pedagógus is közreműködik valamilyen formában. Az oktatás módszerei az intézményesült oktatási folyamat olyan elemi részei, amelyek a folyamatban váltakozva, illetve párhuzamosan, egymáshoz és az oktatási folyamaton kívüli tanulási folyamatokhoz kapcsolódva figyelhetők meg

102. oldal

SzRitus22>!

A Wikipédia hitelességét sokszor megkérdőjelezik a pedagógusok, de azt sokan nem tudják, hogy akár ők is szerkeszthetnék azt. Járuljunk hozzá, akár pedagógusként, akár tanulóként, hogy értelmes oktatási tartalom legyen az interneten és szerkesszük mi is a Wikipédiát!

72. oldal