!

Tóth Gergely magyar

Teljes névTóth Gergely Mátyás
Nemférfi

Könyvei 8

Nagy Eszter – Tóth Gergely: Örök tűz
Tóth Gergely: Sárkány és Garabonciás
Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat
Tóth Gergely: Japán-magyar kapcsolattörténet 1869–1913
Tóth Gergely: Gazdasággép
Dechert Áron – Tóth Gergely: Jorkyball
Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16-18. század)
Tóth Gergely: Birodalmak asztalánál

Szerkesztései 2

Ács Pál – Tóth Gergely (szerk.): A magyar történet folytatója
Tóth Gergely (szerk.): Clio Inter Arma

Fordításai 8

Albert Einstein – Sigmund Freud: Háború, de miért?
Tim Newark: Sorsfordító ütközetek
Révay Péter: De Monarchia et Sacra Corona regni Hungariae centuriae septem / A Magyar Királyság birodalmáról és Szent Koronájáról szóló hét század I-II.
Szent Ágoston (Aurelius Augustinus): Zsoltármagyarázatok I.
Johannes Bocatius: Hungaroteutomachia / Magyarnémetharc
Ľudovít Štúr: A szlávok és a jövő világa
Anatoli Uschomirski: Zsidóknak először
Lackner Kristóf: Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza / Vitae Christophori Lackhner I. U. D. hominis brevis consignatio

Antológiák 2

Lóderer Balázs – Stohl Róbert (szerk.): Fegyver nélküli műveletek és háttértényezőik
Takács Péter – Kelemen Miklós (szerk.): Est quadam prodire tenus

Népszerű idézetek

Nikolett0907 P>!

Visszapörgeted az eseményeket a kezdetektől. Onnantól, hogy felkeltél és magadhoz vetted azt a tárgyat, s ha legyőzöd magadban a kétségbeesést, kitisztul elméd és képessé válsz odafigyelve gondolkodni. Ez igaz az életünkre is. Már a történések elején ott a válasz mindenre, csak észre kell venni!

56. oldal

Ancalimë P>!

– Ez itt Eldír, Észak Lángja – itt kis hatásszünetet tartott, de mivel látta, hogy a név semmit nem mond Laciéknak, lejjebb eresztette – Tessék, itt vagytok, éreztek, de egy vacak fantasyt sem olvastatok…
– A Gyűrűk Urát olvastam – mondták majdnem egyszerre.

137. oldal

Anarchia_Könyvblog>!

„Csak tetteinkért vagyunk felelősek, gondolataink és vágyaink szabadságát nem korlátozhatja az emberi ítélet.” – hangzottak fejében a nyugtató szavak.

Nojesz9>!

-Olykor vágyódom más dolgok után. Kívánom, hogy bár lennék oly szabad, mint a madarak!

21. oldal

Judy223>!

Nem is kétség: „Ez Ő!„ Elhallgatott, s csak mereven bámulta a nőt, ki úgy megbabonázta.

Judy223>!

A napok végeláthatatlan körfogásáról szólt életük szenvedtek egy olyam szerelem súlyától mit se elengedni, se megélni nem voltak képesek.

Judy223>!

-De én oly érzésekre vágyódom, mik létünk alapjai, ám nekünk bűn, másoknak pedig az élet!

Judy223>!

Ha előre tudnánk egy csoda érkeztét, nem lennénk képesek olyan mélyen megélni a pillanatnyi boldogságot. Ezért a csodákra várni kell s szakadatlanul hinni benne, hogy a legjobb pillanatban köszönt reánk…

Judy223>!

Kopogás, csattanás dübörgött több ezer pajzson, néhol fájdalmas nyöszörgések, és sikolyok követték a halál zuhatagát.
„Ma még nem”- gondolta Marcus. „Látnom kell még őt!„
Megmarkolta pajzsát oly erősen, hogy az ujjai kifehéredtek.
– Ma még biztosan nem – suttogta magának.

Judy223>!

Fájó gondolatai nem hagytak nyugtot Serena-nak, ablakából figyelte a sötétségbe burkolózott tájat, mely szép emlékeket idézett fel, a titkos találkákról az éj leple alatt.