!

Tom Wittgen német

1932. április 26. (Wittgensdorf, Németország) –

Teljes névIngeburg Siebenstädt
Nem
Wikipédiahttps://de.wikipedia.org/wiki/Tom_Wittgen

Képek 1

Könyvei 5

Tom Wittgen: A hamis Madonna
Tom Wittgen: A szolid lányka
Tom Wittgen: Magánélet
Tom Wittgen: A Fekete Péter játék
Tom Wittgen: Őszi kikerics

Népszerű alkotóértékelések

>!
Bla IP

Tom Wittgen

Tom Wittgen neve álnév, amely egy 1932-ben született, s az NDK-ban felnőtt Ingeborg keresztnevű német hölgyet rejt, aki általános iskolai tanulmányait Wittgensdorf-ban végezte – innen lehet az álnév is. A hölgy germanisztikából Berlinben diplomázott, s rendszerváltások előtt nagy példányszámban kiadott, közkedvelt szerző volt az NDK-ban, Csehszlovákiában, Lengyelországban és a Szovjetunióban is.
Öt krimije is megjelent magyar nyelven még a ’90-es évek előtt, a szocialista érában. Ezek némelyikében főhőse Eiserbeck, egy az USÁ-ban 10 év tapasztalatot szerző a „Három folyó" városában, azaz Passauban, Németországban, az Ilz, az Inn és a Duna összefolyásánál – aki már járt arra, biztosan gyönyörködve emlékezik – letelepedett magándetektív, aki információival sikeresen kereskedve eredményesen együttműködik a helyi bűnüldöző szervekkel, így megtartva és erősítve hosszútávon magánnyomozói pozícióját. Mindennapos, ugyanakkor érdekes, fordulatos történetekben ügyködik/ügyködnek nyomozói, amíg megoldják feladatukat – kellemes kikapcsolódást biztosítva olvasóinak.
Könyvei szerintem jó átlagos bűnügyi történetek, s bár az NDK Agatha Christié-nek is nevezték hazájában, az írások a krimi e klasszikusának színvonalára nem hágnak.

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
csgabi MP

Csalódást éreztem, mert a kislány nem látott át a trükkön. Mindig csalódást érzek, valahányszor azt tapasztalom, hogy az emberek nem használják az eszüket. Sajnos olyan sokszor van rá alkalmam, hogy néha-néha már azt gyanítom, olyan elviselhetetlennek tartják a gondolkodást, hogy egyenesen áhítoznak a megsemmisítésére.

7. oldal

Kapcsolódó szócikkek: gondolkodás
>!
alaurent P

…mi nők a fülünkkel szeretünk, a férfiak viszont a szemükkel?

>!
csgabi MP

Az ösvény, amelyen mentem, olyan hirtelen torkollt a napsütötte útba, hogy belefájdult a szemem. Hunyorogva keresgéltem a Fiatomat, amelyet valahol itt állítottam le, s közben lassan újból hozzászoktam a vakító napfényhez.

7. oldal

Kapcsolódó szócikkek: autó · Fiat
2 hozzászólás
>!
bedith

A vám­őr ámul­va kér­dez­te:
– Hogy le­het ma­gu­kat meg­kü­lön­böz­tet­ni?
– Ne­künk az se baj, ha se­hogy – fe­lel­te az egyik, gon­do­lom Mül­ler, de meg­es­küd­ni nem mer­tem vol­na rá.
– Uno­ka­test­vé­rek va­gyunk – ma­gya­ráz­ta –, min­dig együtt nyo­mozunk.
– Na, jó! – fe­lel­tem. – Fő, hogy ma­guk ne té­vesszék össze egy­mást.

>!
Annigine

Az a nesz, amelyet az út felől hallottam, nem hasonlított nyúl, róka vagy őz lépteihez.

175. oldal (Európa, 1987)

>!
alaurent P

Az alibivel könnyen úgy jár az ember, mint a szép nővel: ha túlságosan büszkélkedik vele, nem hisznek neki.

>!
alaurent P

Minden ügyben ott a nagy miért. És a válasz mindig egy emberi sors.

Utolsó mondat

>!
csgabi MP

– De ennek mér Baierl rendőrfelügelő ideje előtt kellett történnie – mondtam, ám az öreg nem ismerte sem Baierlt, sem más felügyelőt. Koccintottunk a söröskorsóval.
A sör olyan gyantabarna kotyvalék volt, amit Steinriedben a Bajor-erdő néhány más falujában még fafüsttel járatnak át. Ettől sajátos, fűszeres íze lesz, amit szeretek. Üresen tettem le a korsót.

37. oldal

Kapcsolódó szócikkek: sör
>!
csgabi MP

Néhány perccel később keresztüldübörögtünk egy öreg Volkswagennel a falun, felfelé gyötörtük az emelkedőn, ás azon az ösvényen döcögtünk és ugrabugráltunk, amelyen Otto Gebler felém szaladt.

64. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Volkswagen
>!
csgabi MP

Az ablakon át, amely a falu főutcájára nyílt, megláttam, hogy egy öreg Opel döcög a macskaköveken.

106. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Opel