!

Tolnai Lajos magyar

1837. január 31. (Györköny) – 1902. március 19. (Budapest)

Tudástár · 14 kapcsolódó alkotó · 1 film

Teljes névHagymássy Lajos
Nemférfi

Könyvei 16

Tolnai Lajos: Új föld, új szerencse
Tolnai Lajos: Az urak
Tolnai Lajos: A polgármester úr
Tolnai Lajos: A sötét világ
Tolnai Lajos: Jubilánsok / A Kéry család
Tolnai Lajos: Nemes vér / A polgármester úr
Tolnai Lajos: A grófné ura
Tolnai Lajos: A báróné ténsasszony
Tolnai Lajos: Az új főispán
Tolnai Lajos: A jubilánsok

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Olcsó Könyvtár Szépirodalmi · Magyar Klasszikusok Babits · Nemzeti könyvtár · Magyar regényírók képes kiadása · Egyetemes Regénytár · Az Athenaeum Olvasótára Athenaeum · Nagy írók kis könyvei Franklin-Társulat · Révai-féle salon-könyvtár Révai

Fordításai 2

Fischer Sándor: Petőfi élete és művei
Victor Cherbuliez: Egy becsületes asszony története

Antológiák 9

Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.
Száz magyarok könyvei I-X.
Borbély Sándor (szerk.): Huszonöt nagyon fontos novella
Illés Endre – Jászberényi József – Szász Imre (szerk.): Magyar novellák I-II.
Endrei Zalán (szerk.): A magyar költészet remekei
Kerényi Ferenc (szerk.): Régi magyar regények I-II.
G. Büttner Julia (szerk.): Rózsák könyve
Méhner Vilmos (szerk.): Költők lugasa
Kerényi Ferenc (szerk.): Novellák a századvégről és a századelőről

Népszerű idézetek

Zsuzsi_Marta P>!

Semmivel se lehet az embereket úgy levenni lábaikról, mint jól alkalmazott dicséretekkel – és mások rágalmazásával.

53. oldal

1 hozzászólás
Zsuzsi_Marta P>!

Csak a regényekben szabadul meg a becsületes ember, az életben elvész. El, mert gyáva, mert megijed, mert büszke, s azt hiszi, az igazságnak győznie kell! Nem győz, sohasem győz, mert az igazságnak nincs annyi esze, mint a gonoszságnak.

105. oldal

Zsuzsi_Marta P>!

Vésse minden leány szívébe, hogy legtöbb szomorúságot azok a vén, önző, tolakodó és magukat még mindig ellenállhatatlannak tartó rouék okoznak életében, kiket ott talál az iskola előtt; a templomban; a színház csarnokában; az utcafordulatoknál; zárt és nyilvános ünnepélyeken; a piacon; a temetőn; a boldogságban és a nyomorban, amíg ifjúsága el nem virult.
Ezek a legyek követelik szívéből, lelkéből a legnemesebb részt. Ezeknek nincs becsületérzésük, nincs gyöngédségük, nincs annyi szívük, amennyi a fenevadnak van.

56-57. oldal

Nandi>!

A tanács olyan, mint a só, mindenkinél szükséges, de a sok megárt.

paoloni>!

Azt gondolom, egyetlen gyermekre nézve sem lehet kínosabb helyzet, mint az, mikor atyjával szemben anyjának, vagy megfordítva – határozott állást kell foglalnia.

28. oldal

Nandi>!

Az olyan asszony, a ki csak úgy szeretet nélkül jő hozzánk, vagy olyan, mint a hűtelen kutya, a mely mindig a más udvarán csavarog, vagy olyan mint a tolvaj cseléd, a ki még a templomban is lopásról gondolkozik.

robinson P>!

– Bízza az Istenre, kisasszony! Sokat tudnék én mondani, de ne szólj szám, nem fáj fejem. Az urak is csak olyan fonálból vannak szőve, mint a szegény emberek.

37. oldal

Nandi>!

– Papleány-feleség, öcsém, ezt mégis gondold meg. Más az ő életük, a mienk is más. Ők, ha szegények is, de urak, mi ha módosak volnánk is, csak parasztok vagyunk. Galambot varjuval egy párnak hol láttál?

1 hozzászólás
Nandi>!

Szives ember a magyar, csak bánni kell vele tudni.

Nandi>!

– András nem házasodik. Hiszen már idejét is multa, huszonhét esztendős. Pajtásai mind megházasodtak. Neki nem kell semmi, csak az ökör, meg a rektor széke. S akkor boldog, ha az istállóban van, vagy a rektor mellett ülhet s énekelhet kedve szerint. Azt gondolom, hibás elméjű is, máskülönben nem keresné annyira a templomot.